Senaste numretTidigare nummerPrenumereraÅterförsäljareButikMed hopp om bättringGästbokKungliga svenska stofilsällskapetDe populära skrivbordsunderläggenVox PopuliRedaktionLänkarNyhetsbyrån StupidoDagens jubilarTelegramStupidoarkivetVårt kära struntÖvriga artiklarI vimlet med Stupido och Kapten Stofil

Brev från läsekretsen 2009

Lägg gärna till er åsikt här.

De senaste inläggen, 2002–2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011


Ett synnermera trivsamt nytt år i bakåtskridandets och bevarandets tecken tillönskas Eder alla!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Thursday, December 31, 2009 at 03:48:44 (PST)
Vill jag, så här i årets förväntansfullt flämtande slut sända en hälsning till 44:e infanteriregementet, 1:a artilleribrigaden, 3:e livgardet till fots, 2:a infanteriavdelningne samt 1:a livhusarregementet med hopp om ett betydligt mer martikaliskt år än det gångna, åtminstone vad avser de norröna landen. Salut!
Ufarsin Tekel, f.d. major
Sverige - Wednesday, December 30, 2009 at 06:55:40 (PST)
Nä.
Den Gröne
Sverige - Wednesday, December 30, 2009 at 05:13:37 (PST)
Blir jag årets sista?
J.J. Beltram, Råneå
Sverige - Tuesday, December 29, 2009 at 13:42:48 (PST)
Bäste hr Rude!
Ni har så rätt, så rätt! Tillåt mig önska Eder - och givetvis samtliga stofilkollegor å detta forum - en riktigt trivsam och fröjdefull Jul!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Tuesday, December 22, 2009 at 11:58:43 (PST)
Nå! Tycks det äntligen bli en vit jul, som förr.
Evin Rude. med lic.
Sverige - Monday, December 21, 2009 at 23:49:55 (PST)
...och besvarar den själv! (Under psedou.. pesudo.. psede.. ett annat namn!
Alfred A.
Sverige - Saturday, December 19, 2009 at 13:15:01 (PST)
Jag gör som Lasse O: skriver en insändare själv!
Alfred E.
Sverige - Saturday, December 19, 2009 at 13:13:51 (PST)
hrr Johansson & Cederbarhk. Så sant att Lund är trevlig svensk bonby (ja, ej skånsk). Vad gäller jugendstilen gäller som vanligt att allt, inklusive arkitekturen var bättre. Sv Pommern var jag i för icke så länge sedan. Far dit och när man ändå är där åker man gärna till Sopot där ett helt nybyggt hus i sällsynt gummiartad Stowasserarkitektur finns. Synnerligen likt Hattmakarens boning i Alice i Underlandet.
Evin Rude, med lic.
Sverige - Monday, December 14, 2009 at 04:34:32 (PST)
Bäste hr. civ.ing Johansson!
Nej, jag måste erkänna att jag inte,som man plägade säga i min ungdom, "åtnjutit undervisning" vid Sorbonne-universitetet. Jag tror nästan att Ni behagar smickra mig. Däremot är jag väl bekant med den akademiska bondbyn Lund och har enbart positiva minnen av densamma. Jag hävdar enständigt att varje stad som kan ståta med en saluhall är en trevlig stad.
Smygehuk, som ju också är beläget i Sudet-Sverige, har jag jämväl besökt någon gång och t.o.m. inmundigat en lätt måltid i den restaurant som finnes intill den idylliska hamnen.
Svenska Pommern har jag emellertid ännu inte besett, men lovar att hålla i minnet vid framtida rese-planerande.
Inför min födelsedag, kan jag avslöja, ställer jag och hustrun våra resp. kosor till Barcelona. Detta icke blott å grund av dess magnifika gamla saluhall. Nej, där finns även Europas största ansamling av hus i jugend-stil, vilka jag gärna vill återse. För mig fungerar de nämligen som näring för själen. På den tiden kunde man fortfarande bygga formskönt.
Tillåt mig hävda att det sedan dess inte skapats några vackra byggnader över huvud taget. Allt bygger nu på sterila fyrkanter. Den s.k. "konstnärliga utsmyckningen" å husen har som enda uppgift att lindra det gräsliga synintrycket av idel räta vinklar.
Detta mitt svar riskerar att bli långt, men när jag väl grenslat min käpphäst, står jag ej att hejda. Låt mig således citera hjärnforskaren (och lundabon) David Ingvars uttalande i en gammal tidningsartikel:
"Våra moderna städers förenklade, fattiga arkitektur är skadlig. Den är en av orsakerna till de psykiska problem som städernas människor lider av idqag. Hårdast drabbas barnen av detta - i de yngsta nervsystemen kan nybyggda, stereotypa bostadsområden förorsaka obotliga skador."
Ord och inga visor således från docent Ingvar. Som ringa lekman kan jag blott instämma.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Sunday, December 13, 2009 at 12:01:46 (PST)
Bäste kamrer, émail råkar ju just vara det franska ordet för emalj. Men kanske Ni är utbildad i Sorbonne?
Så trevligt att åka söderut. Kanske till Lund eller rentav till Smygehuk? Är ni riktigt äventyrlig kan jag rekommendera Svenska Pommern!

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Thursday, December 10, 2009 at 11:15:27 (PST)
Bästa Medstofiler!
Enär jag ämnar tillbringa min nära förestående födelsedag å sydligare latituder, begav jag mig förleden till en rekorderlig resebyrå härstädes. Efter visst ackorderande fann jag en både nöjsam och prisvärd resa och beslöt att genast boka densamma.
Döm om min förvåning då näbbgäddan bakom disken frågade efter min "emalj-adress". Jag måste tillstå att jag hade å läppen att spörja vederbörande huruvida hon, som man säger, "hade knäck i lurarna", eftersom jag redan hade meddelat min adress. Dock slog det mig att det var långt troligare att mina egna öron bedrog mig. Alltså nöjde jag mig med att replikera, att jag är i total och lycklig avsaknad av dyl. adress.
Nåväl, tydligen gick det för sig att trots denna min brist boka resan ifråga. Men håll med om att vi Stofiler esomoftast hamnar i märkliga situationer i vår modärna värld.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Sunday, December 06, 2009 at 08:09:44 (PST)
Bäste hr civilingenjör P Johansson. Jag tror att det torde röra sig om en marin kontanimation. Det torde inte gälla en militär grad i detta fall, utan en hänsyftning till en ledande gestalt s.s. en befälhavare å en farkost. I Wehrmacht kallas ju en kapten för hauptman. Tycker jag nog att en armekapten vidlåtes allt för stor ära i dessa sammanhang, när det t.ex. finns MAJORER. Varför inte, som ni sade Major Stofil eller Hauptman Stofil?
Ufarsin Tekel, tidigare även kapten (hauptman)
Sverige - Tuesday, December 01, 2009 at 05:43:40 (PST)
Bäste f d major, tutti quanti!
Nog förefaller det mystiskt att en så relativt låg tjänstegrad som kapten har blivit så populariserad, fr a i populärpressen, särskilt inom transportväsendet och superhjältefacket! Vem har t ex hört talas om en Major Stofil? Eller ens Generalstofil? I andra yrken, som t ex generalkonsul, generalsekreterare och generaladvokat är ju som sig bör generalen på toppen (härvid bortser jag från fältmarskalkar och andra titlar som ju närmast är jämförbara med att tillfoga en "11" på volymreglaget).
Se där en fråga för "Filosofiska rummet".

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Monday, November 30, 2009 at 14:00:27 (PST)
Det, min bäste Kamrer! Det hedrar er, trots ert civila status.
Ufarsin Tekel, major f.d.
Sverige - Monday, November 30, 2009 at 05:42:50 (PST)
Bästa Medstofiler!
Alltsedan 1906 har den beridna högvakten vid solenna tillfällen klapprat fram å Stockholms gator. Än idag kan en besökare i kgl. huvudstaden ha turen att stöta på denna relikt från anno dazumal.
I sina urmodiga uniformer utgör ryttarna ett festligt men framför allt Stofilt inslag i gatubilden, vilket man gärna önskar se även fortsättningsvis. Till den ändan skänker jag varje år mig själv i julgåva ett förnyat medlemsskap i Föreningen för Den Beridna Högvakten.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Sunday, November 29, 2009 at 11:31:11 (PST)
Alltså! Att en sak är förbjuden å en speciell plats innebär inte med automaticitet att den vore tillåten å en annan.
U T, major f,d,
Sverige - Sunday, November 29, 2009 at 11:06:25 (PST)
En liten (dum) en
Ufarsin Tekel, major f.d.
Sverige - Sunday, November 29, 2009 at 11:04:49 (PST)
Var nånstans är det tillåtet då?
En liten dum en
Sverige - Sunday, November 29, 2009 at 09:06:10 (PST)
Vet inte riktigt, men det är förbjudet att köra på folk på skyddsvägen!
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Thursday, November 26, 2009 at 13:06:49 (PST)
Bäste Civilingenieur Johansson! Kallas då Zebralagen Skyddslagen hos Eder?
Evin Rude, med lic
Sverige - Thursday, November 26, 2009 at 04:18:07 (PST)
Bäste Rude, jag kan rekommendera "Finlandssvensk ordbok" för endast 33 €. Medlest denna kan han enkelt ta reda på vad t ex skyddsväg innebär.
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Tuesday, November 24, 2009 at 12:30:51 (PST)
Mkt intressant detta gubbfjärdingsvägen. Något att fundera över. Anser jag dock att löpning vore förbjuden och spanskrör ett obligatoriskt attribut, ävenså läderportfölj innehållande konjaksputäll. Dock föredroge jag nog Göteborg, Finland är lite långt och så pratar de så konstigt.
Evin Rude, med lic
Sverige - Monday, November 23, 2009 at 07:27:26 (PST)
Bäste hr civ-ing. Johansson!
Förvisso är de av Er föreslagna modifikationerna synnerligen välbetänkta. Mitt s.k. uppkast var blott ett hastigt tankebloss.
Läser f.ö. i bladet att den s.k. handspriten tydligen slutsålts. Själv har jag alltid någon putäll Grönstedts till hands. Måste säga att Systemet systematiskt missköter sig. Konjak är ju ett naturläkemedel som man förebyggt allehanda förkylningar och influensor med sedan urminnes tider.
Måste i detta sammanhang även påtala att hr Napoleon i konjakens hemland står staty i var och varannan byhåla, medan vi svenskar förmenas möjligheten att nedlägga en konjakskrans vid foten av ett monument över Johan Daniel Grönstedt, detta beroende på att någon dylik staty mig veterligen icke existerar.
Avgå, kulturministern!
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Sunday, November 22, 2009 at 08:49:41 (PST)
Ett mer närliggande och mer stofilt alternativ är för övrigt sträckan mellan Åbo slott och Salutorget.
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Saturday, November 21, 2009 at 11:37:29 (PST)
Intressant tanke, bäste kamrer.
Tyvärr är Kungsportsavenyn i kortaste laget, men sträckan Gustav Adolfs Torg - Götaplatsen och åter skulle motsvara den nedannämnda distansen!
Räkna emellertid inte med att deltagarna skulle löpa, åtm. inte jag. En promenad med spatserkäpp är fullt tillräckligt ansträngande och väcker mindre uppmärksamhet.
Portfölj, förresten, kunde ju ersätta stafettpinnen inom tävlingslaget.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Saturday, November 21, 2009 at 11:16:27 (PST)
Bästa Medstofiler!
Å sistone har jag av en händelse råkat höra talas om tvenne återkommande löptävlingar, de där tydligen är reserverade för det täcka könet, nämligen Tjejmilen resp. Margaretaloppet (i Kalmar). Efter att något ha funderat över hur våra små Evor klarar ut dessa fysiska övningar utan att trassla in sig i kjortlarna, slogs jag emellertid (under inflytande av fredagsgroggen, det medges) av en i eget tycke briljant idé: ett motsvarande lopp med tillträde endast för Stofiler kunde (och borde!) instiftas.
Loppet skulle självklart gå av stapeln i Stofilismens huvudstad, Göteborg, helst å Avenyn men i nödfall i Slottsskogen. Det bör heta Gubbfjärdingsvägen (2 672 meter) och deltagarna ålägges bära en värdig skrud. Således är s.k. fartränder eller reklamtext å klädesplaggn bannlysta. Ev. kan hatt, slips och portfölj vara obligatoriska attribut. Löpare som under vägen förlorat något av dessa attribut diskas automatiskt.
Enbart snabbhet bör inte vara utslagsgivande för seger. Man kan tänka sig ett poängsystem där olika komponenter sammanvägs.
T.ex. 1. Klädstil
2. Löpstil
3. Sluttid (gerlägre poäng än ovanstående)
Mat- och vätskekontroller kan placeras utmed banan och tillhandahålla t.ex. sillbullar resp. svagdricka. Fonografer med lämplig musik torde kunna bidraga till att göra Gubbfjärdingsvägen till en sällan skådad folkfest, vilken samtidigt skulle främja Stofilismen i vårt land.
Ja, så där kan fantasin flyga iväg, om man blott förser den med det rätta flygbränslet: konjak.
Kan blott instämma i det gamla talesättet: Om folk bara visste hur nyttigt konjak är, så skulle dom supa ihjäl sig.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Saturday, November 21, 2009 at 09:08:48 (PST)
Bäste Willy och Civilingenjören! Kvinnor tala i regel aldrig sanning - oavsett genre.
Gmn Dir Hedenstierna
Sverige - Thursday, November 19, 2009 at 13:28:44 (PST)
Bäste Willy.
Ni vet hur det är med fruntimmer och åldrar. De talar aldrig sanning!

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Thursday, November 19, 2009 at 09:13:44 (PST)
Hej! En kunnig filmforskare har medelat mig att skådespelerskan Rut Holm föddes den 1:ste november år 1900. Har förnummit att det någonstädes å detta forum påståtts att födelseåret var 1905. Vänliga hälsningar! Willy
Willy Nilsson <plebsen@hotmail.com>
Sverige - Monday, November 16, 2009 at 14:02:06 (PST)
Mina herrar, jag kan intet annat än medhålla.
Eftersom jag nu själv befinner mig i de mest ovälsignade omständigheter tillfrågades jag av FST 5, ständigt på jakt efter de gäckande tittarsiffrorna, att medverka i ett planerat program "Diplomingenjör söker trolovad". Jag avböjde ovänligt men bestämt. Jag menar, som ingenjör behöver man knappast söka öht, utan det är snarare det motsatta könet som söker. Ett lämpligare programtema skulle således vara "Vem vill bli diplomingenjörska?".

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Saturday, November 14, 2009 at 11:58:32 (PST)
Bäste hr. Fatman!
Er redogörelse är synnerligen upplyftande att ta del av och Er salig fader utgör ett klart lysande,om ock svåruppnåeligt exempel för oss alla.
F.ö. kan jag blott instämma med hr. med.lic. Rude: man blir rörd!
Stort tack!

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Saturday, November 14, 2009 at 07:53:32 (PST)
Som jag nog tidigare har meddelat lider jag nu från kl 0700 fram till åtminstone 2300 av de mest infantila Ammrikannska s.k. underhållningsprogram, alla i stort sett färdigdigererade med automatiska skratt & andra euforiska känlsoyttringar. Det är svårt för en gammal man att i god fred kunna koncentrera sig å sin dagliga avisa i en tocken miljö. Läse jag då om en hiskelig olycka i fjärran lande & ett flabbskratt sloge mig skulle jag uppfatta det som ett slag i mitt ansiktes empatiska förmåga.
Evin Rude, medicine licentiat
Sverige - Friday, November 13, 2009 at 14:19:35 (PST)
Hr fatman.Jag är rörd, ja jag är verkligen rörd! Sällan såge man en sådan fin, hänsynsfull människa. STIL! Respekt för gästerna.
E Rude, med lic
Sverige - Friday, November 13, 2009 at 14:12:28 (PST)
Bäste hr Cederbahrk!
Edert inlägg åminner mig om min fader, en man av den gamla stammen, som också plägade åse televisionsutsändningar, i synnerhet under senare år sedan min moder avlidit. Ofta satt han där i sin gamla nedsuttna fåtölj, åskådande det ena eller det andra av de såförtiden populära underhållningsprogrammen. Men -- och här finna vi själva kärnan i pudeln: Om den gamle hedersmannen fick besök under programmets gång STÄNGDE HAN AV TV:N! Alltid. Oavsett vilket program som för tillfället utsändes, och oberoende av vem besökaren var. Heder åt en sådan man!Undrar man ju osökt, hur många av vår tids människor som skulle göra sammalunda. (Själv kan jag icke så göra, då jag praktiskt taget aldrig åser televisionsutsändningar nuförmera.)
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Friday, November 13, 2009 at 13:10:05 (PST)
Bästa Medstofiler!
Häromaftonen ärnade jag telefonera till en gammal vän i och för en stunds gemytligt trådburet umgänge. Jag tänkte mig ett efterhörande av det aktuella hälsoläget, någon kommentar om väder och vind och kanske ett ömsesidigt förfasande över de förskräckliga köerna.
Sagt och gjort. Dock besvarades mitt anrop av vännens lagvigda, som i jäktad ton beklagade att maken för tillfället inte kunde komma till apparaten, enär paret var djupt engagerat i ett televisionsprogram. Jag ombads att senare, som det heter, "slå en signal", vilket jag emellertid avstod ifrån.
Jag vill minnas att det tydligen så intressanta programmet var betitlat "Bonde söker fröken för ev. ingående av äktenskap". Titeln gjorde mig helt förbluffad, då jag, i likhet med Er alla förmodar jag, inte kan tänka mig någon mer privat angelägenhet än sökandet efter en livspartner.
Den enda trösten är, att just detta faktum torde borga för att programmet omöjligen kommer att slå an hos en bredare allmänhet och således inom kort torde försvinna ur de s.k. tablåerna, sörjt och saknat av ingen (utom då möjligen av min ovannämnde vän samt dennes kära viv).
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Friday, November 13, 2009 at 07:52:57 (PST)
D'e klat, inte om man bor i Böhmen, förstås...
Den Rasande Roland
Sverige - Saturday, November 07, 2009 at 11:49:37 (PST)
Lite långt att åka, ba. Om man vill blossa på stört asså!
Den Rasande Roland
Sverige - Saturday, November 07, 2009 at 11:48:15 (PST)
Bäste hr Luther!
Jag kan rekommendera ett besök i Böhmen. Där kan den som så önskar ännu avnjuta sitt rökdon ifred.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Saturday, October 31, 2009 at 11:48:51 (PDT)
Vadan detta? På fredagseftermiddagen avsåg jag tillsammans med god vän besöka en cigarrlounge som i årtionden bistått med såväl rökdon som fåtöljer. De behaga avsnäsa mig då jag icke följa uppsatta regler sades det. Förfärad kontrollerade jag nogsammt salongen, jo vars, det stod cigarrlounge på dörren jag beträtt, men likväl förvägrades jag avnjuta cigarren ifråga. När jag såg mig omkring insåg jag att klientelet på denna traditionsfulla anrättning helt bytts ut. Stofiler hava inget där att göra längre. En sorgens dag, vänner.
M Luther <joker@hotmail.com>
Sverige - Saturday, October 31, 2009 at 06:01:09 (PDT)
Ehuru televisionen ska sändas digitalt eller via analoga vågor torde vara sekundärt. Jag vill nog påstå att jag aldrig blivit tillfrågad om jag vill träffas av vare sig analoga vågor eller en skur av nollor och ettor. Personligen anser jag att en god bok av Esias Tegnér duger gott, om det nu är underhållning som ska till.
M Luther <joker@hotmail.com>
Sverige - Saturday, October 31, 2009 at 05:50:16 (PDT)
Hr P Johansson! Vem vore då jag, som tillhör borgarklassen att klaga. Men ändock bär jag nog ris å min egen rygg.
Evin Rude, med lic och nationalskald
Sverige - Friday, October 30, 2009 at 13:51:56 (PDT)
Ich finde den Aufbau der Seite sehr gut. Macht weiter so.

doris <doris078@gmail.com>
Sverige - Friday, October 30, 2009 at 09:27:29 (PDT)
Hr Rude!
Det finns en enkel lösning. Inför TV-digitaliseringen, som må synas revolutionär, men, enligt min revolutionäre farbror, i själva verket är djupt reaktionär, eftersom staten, vilken, fortfarande enligt min revolutionäre farbror, blott är ett utskott som hanterar borgerlighetens gemensamma affärer, infört digitaliseringen enbart för att tvinga arbetarklassen (sic) att köpa elektronisk utrustning den icke behöver, till fromma för borgarklassens (sic) profiter, så bandade farbror i stället en anselig mängd analoga TV-program, givetvis från den "statliga" TV-kanalen, och ser på desamma om och om igen och har därmed kunnat undvika att införskaffa en digitotalbox. Ni kan inte ana hur billiga begagnade VHS-kassetter är nu för tiden!

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Thursday, October 29, 2009 at 10:41:12 (PDT)
"Ty det är en människas tal"
E Rude, med lic
Sverige - Wednesday, October 28, 2009 at 05:24:34 (PDT)
"hr 666" ! Kostligt, hr Rude, på min ära!
Gammal och vis, Horndal
Sverige - Tuesday, October 27, 2009 at 11:17:34 (PDT)
Det är icke blott brorsöner som kan vara besvärliga, ävenså moderna fruntimmer. Har nyligen ett dito inflyttat till mitt fordom fridsamma tjäll. Denna är totalt besatt av televiserade bilder, varför jag tvingats överge min gamla Erres, 17 tum S/V och fått ett platt spektakel med fönsterglasstor skärm och full med ettor & nollor. Från att tidigare ha njutit av hrr Baerendz, Bedrup, Olle Bjöklund m.fl. personligheter samt intressanta föredrag om ditten & datten är jag nu hemsökt av allsköns olika program i de mest grälla kulörer samt oväsen och snabba tempoväxlingar. Rutan är full av en massa egendomliga folkslag, tungomål och allsköns skrän & skrik. Är det det gamla Babylon som är åter tro? Förebådar detta hr 666:s ankomst?
Evin Rude, med lic
Sverige - Sunday, October 25, 2009 at 07:22:27 (PDT)
Bäste hr civilingenieur P Johansson. Ack, ur led är allt. den finska SAAB, cabriolet, antar jag monteras numer i Österrike. Från att ha varit en sisuvagn har den reducerats till joddlarkälke.
Evin Rude, med lic
Sverige - Sunday, October 25, 2009 at 07:14:05 (PDT)
Bäste R!
Jag flög nyligen i en Saab, och imorgon ska jag flyga i en likadan maskin igen. Givetvis åker jag finsk Saab till flygplatsen.
Jag önskar jag kunde skriva att jag skriver detta på en Datasaab men sådan tur har vi inte.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Saturday, October 24, 2009 at 09:12:51 (PDT)
"kocketerar"

Svensklärare?

Förändringsmotståndare Fransson, Vetlanda
Sverige - Wednesday, October 21, 2009 at 12:21:56 (PDT)
Någon annan av forumets deltagare som blir varm i kroppen av nostalgi? Satt nyss och läste om Saab 37 Viggen och började allmänt att tänka om nostalgi. Jag kan se massor av bilder framför mig när jag tänker, det är nästan som om jag står där en eftermiddag, i hallen, tidigt 1990-tal och är redo att gå ut. Oavsett så blir jag glad av nostalgi.
R
Sverige - Wednesday, October 21, 2009 at 09:44:45 (PDT)
Tänkte bara framföra att min svensklärarekollega (en blondin, såklart) kocketerar med att hon inte läser nobelpristagare.Ridå.
Motoris Eminens, gaspedals-docent <jesper_nordstrom@hotmail.com>
Sverige - Wednesday, October 21, 2009 at 04:03:38 (PDT)
Kamrer Cederbarkh. Nog beroende å att Ni lever i den östra rikshalvan, där kultur och historia lever alltjämt:
Evin Rude, med lic
Sverige - Tuesday, October 20, 2009 at 04:36:29 (PDT)
Mina herrar!
Men visst återfinns menl. b. d. även i årets almanacka? Åtminstone gör den det i min.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Sunday, October 18, 2009 at 08:39:42 (PDT)
Nånå, min bästa fru Tekel! Betänk att bakom varje framgångsrik man står en förvånad kvinna!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Sunday, October 18, 2009 at 06:05:56 (PDT)
Eller än hellre "karlslok"!
Mene Tekel, f.d. majorska
Sverige - Monday, October 12, 2009 at 05:00:15 (PDT)
Jag delar hrr Fatmans & Kamrerens åsikter till fullo. Dock torde detta snarare vara ett spörsmål för eclesiastikministern än för kommunikationsministern. Än enklare vore att alla hette Karl! Som i "knäpp knappen Karl"! Respektive "räta på er Karl"!
Ufarsin Tekel, f.d. major.
Sverige - Monday, October 12, 2009 at 04:58:03 (PDT)
Bäste hr Cederbahrk!
Styrker ju dessa Edra iakttagelser blott den urgamla sanningen: alla förändringar äro till det sämre! Återfunnos ju tidigare båda mina välklingande förnamn i den gamla goda almanackan, men äro de nuförmera borttagna, säkerligen av de av Eder omnämnda klåfingrighetsvarelserna.

Avgå, hr kommunikationsminister!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Sunday, October 11, 2009 at 12:43:22 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Ursäkta om jag låter som en grinig geront, men det beror på att det är just vad jag är.
Dagens tema är: Namn.
1) Jag har lagt märke till att gifta kvinnor numera ofta har dubbelnamn av typen Svensson-Jönsson, ett nymodigt påfund som jag personligen tycker är fullständigt onödigt.
2) Förr kunde den som hade namnsdag känna att detta var just hans eller hennes dag. Men icke nuförtiden. Nu har man ofta flera namn per dag. Pontus och Marina har t.ex. samtidig namnsdag. Varför?, frågar man sig. Det kan ju inte bero på ren vänlighet, ty samtidigt har man godtyckligt strukit en mängd namn, vilka tydligen anses antikverade.
3) Och varför i Herrans namn duger inte längre "Menlösa Barns Dag" i våra almanackor? Någon klåfingrig person har bytt ut det mot "Värnlösa Barns Dag".
Jag skulle vilja påstå att vi alla är värnlösa mot dessa nydanare, men någon egen dag lär vi aldrig få.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Sunday, October 11, 2009 at 11:18:45 (PDT)
Mina herrar! Nog för att hr Ramel var anarkistiskt lagd, men jag skulle förmoda att han inte var tillräckligt anarkistisk för att beneka sin upphovsrätt. Därmed torde hans verk återfinnas, tillsammans med sina korrekta titlar, i Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå register.
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Sunday, October 04, 2009 at 05:22:55 (PDT)
Bäste hr Fatman!
Säkert har Ni rätt. Men detta visar ju än tydligare att verket ifråga är så fornt (och så sällan spelat i radion) att till och med dess titel börjar bli omtvistad.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Saturday, October 03, 2009 at 04:46:04 (PDT)
Bäste hr Cederbahrk!
Utan att på något vis vilja mästra Er undrar jag ödmjukast om icke det av Eder åsyftade verket nog inleddes med frasen "Allaballahoppan" snarare än "Alleballahubba". Verkets titel var nog "De sista entusiasterna" eller någonting liknande, tycker jag mig kunna leta fram ur mitt numera icke längre så utmärkta minnes mörkaste vrår.
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Friday, October 02, 2009 at 10:54:02 (PDT)
Jo, hr kamrer Cederbarhk. En osnuten brorson sade mig en gång att han fann ljudet vara överlägset å dessa kompakta diskskivor jmfr. m. den hederliga vinylen. Inte utan att man tar sig pannan inför ett sådant vettlöst uttalande. Envar normalt funtad person bör förstå att ljud förmedlas bäst genom mekaniska variationer i rummet, skivan enkannerligen och inte via en massa ettor och nollor i ett konstlat ljus! Det är ju LJUD det rör sig om, inte LJUS!
Avgå kulturministern!

Evin Rude, medicine licentiat
Sverige - Friday, October 02, 2009 at 05:04:58 (PDT)
Jo, hr kamrer Cederbarhk. En osnuten brorson sade mig en gång att han fann ljudet vara överlägset å dessa kompakta diskskivor jmfr. m. den hederliga vinylen. Inte utan att man tar sig pannan inför ett sådant vettlöst uttalande. Envar normalt funtad person bör förstå att ljud förmedlas bäst genom mekaniska variationer i rummet, skivan enkannerligen och inte via en massa ettor och nollor i ett konstlat ljus! Det är ju LJUD det rör sig om, inte LJUS!
Avgå kulturministern!

Evin Rude, medicine licentiat
Sverige - Friday, October 02, 2009 at 04:53:19 (PDT)
Sådana ohängda slyngar vet ju inte ens vem Evert Taube var och än mindre känner låten om kejsaren av Kina som lät bränna alla böcker! Rappig den med.
Evin Rude, medicine licentiat
Sverige - Friday, October 02, 2009 at 03:47:20 (PDT)
Er brorson skall veta hut och inget annat! Det är lätt för en slyngel att fastna i vinkelvolten!
Gymn Dir Hedenstierna
Sverige - Thursday, October 01, 2009 at 16:17:33 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Som framgår av mitt tidigare inlägg (och som envar vet) är brorsöner ett gissel. Nu har åter en mig närstående dyl. tagit sig ton. Han hävdade att vi Stofiler inte presterat något som i kvalitetshänseende kan jämföras med dagens s.k. rap-musik.
Nu är vi väl många som inte räknar dyl. mässande som riktig musik, men glädjande nog kunde jag än en gång förstumma ynglingen, denna gång medelst det enkla påpekandet att rappandet uppfanns av Povel Ramel redan på 70-talet, då han tillsammans med fru Wenche Myhre framförde verken "Alleballahubba" samt "Jag diggar dej".
Gammal är således fortfarande äldst.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Thursday, October 01, 2009 at 09:07:18 (PDT)
Bästa signaturen "En liten dum en"!
Alldeles riktigt. En undersökning visar faktiskt att författare är den grupp som äter den mest fiberrika kosten. Detta just p.g.a. att många av dem fortfarande tillbringar så stor del av sin tid med att tugga å sina blyertsar.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Tuesday, September 29, 2009 at 09:22:20 (PDT)
Ja, blyertspennorna kunde man ju t.o.m. gnaga på! Det kan man ju inte med ett keyboard, ju!
En liten dum en
Sverige - Monday, September 28, 2009 at 11:33:47 (PDT)
Och DET, hr kamrer Cederbarhk knackade A L ned på en ångskrivmaskin, eller skrev kanske rent av med blyertspenna. Således blev bra mycket bättre än vad den härna elektroniken kan åstadkomma.
Evin Rude, med. lic.
Sverige - Monday, September 28, 2009 at 01:38:58 (PDT)
Bästa Medstofiler!
En brorson behagade förleden i nedlåtande ton föreläsa för mig om huruledes dagens ungdomar tydligen kommunicerar även skriftligen i sina walke-talkies.
Dessa meddelanden görs så korta som möjligt, enär de unga skribenterna självklart inte orkar skriva ut kompletta ord. Den ohängde släktingen framhöll särskilt hurusom man å engelska språket gjort koncisa nyskapelser där siffror och bokstäver kombineras å ett, enligt honom, genialiskt sätt. Som exempel angavs "2B or not 2B" = "To be or not to be" samt "Good 4U" = "Good for you".
Nåväl, jag kan glädja Er med då jag avslöjade att Pippi Långstrump redan 1946 i boken "Pippi Långstrump går ombord" skrev 7K = sjuk samt R8 = råtta, så insåg sagde gunstig junker att (som det med ett högaktuellt uttryck heter) Gammal är äldst.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Sunday, September 27, 2009 at 11:49:26 (PDT)
Jag minns hur jag glömde min minnesförlust!
En liten dum en
Sverige - Friday, September 25, 2009 at 12:24:20 (PDT)
Bäste Fatman menar jag!
Jag är så glömsk nu att jag till och med glömde bort alzheimerdagen nyligen.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Wednesday, September 23, 2009 at 13:22:25 (PDT)
Bäste kamrer, jag är från barnsben van att mentalt sortera bort annonserna, som, som bekant, ju har målsättningen att man ska köpa produkter som man annars ej skulle ha köpt, d.v.s. de är onödiga. Emellertid, som civilingenjör behöver man ju inte knussla så mycket, och därför tar jag mig numera ibland tid att läsa annonserna. Emellertid är Kuriren en tämligen annonsfri tidskrift. Följande 3 annonser förekommer i det senaste numret: Vasa Naturkost, Vaasan kaupunginteatteri och Röda Korset.
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Wednesday, September 23, 2009 at 13:19:26 (PDT)
Bästa medstofiler och -innor!
Har ju, å denna hypersida, ofta diskuterats och nämnts avisor av skilda slag, främst då sådana som kunna anses passande för den sanne stofilen. Jag tillåter mig här komma med ett förslag: Tidningen Land, enkannerligen då dess annonssidor. Kan man ju där införskaffa så trevliga och användbara ting som slöjdnäver, smålandsstaket, byxhängslen, fiskenät, filmer om "Arbetshästen då & nu", bärsamlare för vinbärsplockning, kohudar, reflexkatt av järnplåt samt ävenledes mycket annat. Varför inte inhandla en egen kronhjort? Ryggbordet Pain-Out? Kanske ett par batteridrivna gravljus? (Lär väl ändå icke våra lata efterkommande orka släpa sig till våra gravar [gravstenar säljes f.ö. också å dessa sidor] för att därstädes åtända några vanliga ljus.) I sanning, det mesta av det som saluförs å dessa sidor tyckes mig bära den sanna stofilismens prägel!
m.s.s.h

Fatman
Sverige - Wednesday, September 23, 2009 at 12:29:53 (PDT)
Och självfallet Kuriren.
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Wednesday, September 23, 2009 at 11:11:52 (PDT)
Vi har fortfarande Kvällsstunden, alltid nåt! Serien dragspelare är nu inne på 320:e personen.
Ufarsin Tkel, major f.d.
Sverige - Wednesday, September 23, 2009 at 02:33:00 (PDT)
"The Gentleman's Magazine", förresten, skulle jag självfallet abonnera på om den inte hade upphört år 1907 (pro forma år 1922).
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Tuesday, September 22, 2009 at 12:12:30 (PDT)
Bäste hr civilingenieur P Johansson. Tack för upplysningne dock var denna uppenbart Aspergerperson usel å ballistik, norsk sådan.
E Rude med lic
Sverige - Sunday, September 20, 2009 at 23:57:28 (PDT)
Så här ligger det till, bäste herr Rude. Kungen, internationelt känd som den genom tiderna mest matematiskt begåvade monarken, fick idén omkring år 1717 att införa den oktala aritmetiken i landet, men han hann inte utfärda det nödiga dekretet före han stupade i strid. Se vidare "Gentleman's Magazine" n:o 24 (1754).
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Friday, September 18, 2009 at 13:17:04 (PDT)
En liten dum en. Kan nog stämma ganska bra, plus minus 10 år sisådär.
Evin Rude, med lic
Sverige - Friday, September 18, 2009 at 03:50:57 (PDT)
Hr civ ing Johansson. Var det inte ett 32-talssystem han yrade om när han satt här i lUnd & smidde sina sinistra ränker?
E Rude med lic
Sverige - Friday, September 18, 2009 at 03:49:04 (PDT)
Då hade det väl varit år 15937722009 nu, sisådär på en höft. Visst då?
En liten dum en
Sverige - Thursday, September 17, 2009 at 12:45:34 (PDT)
Den inpiskade förnyaren Karl XII ville dessutom ersätta det decimala talsystemet med det oktala (låt vara att det ur ingenjörsmässig synpunkt hade varit en skänk från ovan). Hade han fått hållas hade väl tideräkningens nollpunkt satts till universums uppkomst också.
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Wednesday, September 16, 2009 at 12:28:10 (PDT)
Minnens I den tredje dagen i svarta september 1967, klockan fem å morgonen, då alla fordon plötsligen, genom kungligt påbud rullade över på fel sida? Jag minns. Jag var där. En sorgens morgon, en förbannad dag. Hans Kungliga Höghet Karl XII införde också högertrafiken på sin tid, men folket hade kurage nog att se till att allt blev vid det gamla hävdvunna. Men icke för alltid dock. Heder åt Samoa!
Evin Rude, medicine licentiat
Sverige - Wednesday, September 16, 2009 at 04:02:06 (PDT)
Bäste kamrer, en svala gör ingen sommar. Hur många länder har bytt till vänstertrafik i år totalt? Jag misstänker att det inte är så många.
När vi nu diskuterar aktuella händelser, är det någon som har en aning om varför det ledande stofilpartiet i den västligaste rikshalvan kallar sig "framstegspartiet" och därmed alienerar en majoritet av sin tilltänkta väljargrupp? Eller betyder "framsteg" något helt annat på norska?

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Sunday, September 13, 2009 at 07:23:02 (PDT)
Tänk om centerpartiet skulle driva frågan och propsa på att alla fordon skulle framföras i mitten på våra vägar! Då skulle det bli knepigt, va? Men det är ju bara vad jag tror förstås...
En liten dum en
Sverige - Thursday, September 10, 2009 at 13:11:43 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Såg härförleden i bladet att man å Samoa haft den goda smaken att införa vänstertrafik.
Som jag tidigare framhållit å vårt forum, vore det en förträfflig idé att i Sverige avbryta det misslyckade experimentet med högertrafik. Tråkigt nog verkar våra ledande politiker inte intresserade.
Mest skandalöst anser jag det vara att man inte ens driver frågan inom Vänsterpartiet.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Thursday, September 10, 2009 at 07:23:18 (PDT)
C!
Whaddyamean Dean
Sverige - Wednesday, September 09, 2009 at 11:45:25 (PDT)
Det var då värst vad han docenten Besk är misogyn. Är det faconer det? Angriper han väl snart knyppling och brysselspets samt brodyr. Inte talte man slikt i officersmässen å min make Majorens regemente. Möjligen i manskapslogementen, men där bodde ju enbart tölpar utan grad och finess.
Mene Tekel, majorska
Sverige - Saturday, September 05, 2009 at 07:15:02 (PDT)
B!
Whaddyamean Dean
Sverige - Friday, September 04, 2009 at 11:12:34 (PDT)
enkannerligen bevistas vernissager främst av sysslolösa fruar till överläkare, vilket får mig att osökt tänka på T.S elliots rad "In white rooms women come and go, talking about Michelangelo" Å det snararaste bör all sorts förtäring och vin borttagas från konstsammanhang, så endast de som kan stava till abstrakt expressionism och har insett att Picasso och hans jämlikar främst ville spotta på kvasi-kulturella hemmafruar med för mycket fritid.

Edert hår i kameralinsen,

Docent Fabian Bäsk, doktor i dansk dadaism med fokus på orden "jolly cola och fläskesvaer"

Chrounschoug <jesper_nordstrom@hotmail.com>
Sverige - Thursday, September 03, 2009 at 06:46:49 (PDT)
Bäste docent!
Utmärkt platsannons, fast man kunde nämna något om lönegrad och reglerad befordringsgång också.
Emellertid behöver man inte vara så mångordig heller. Jämför följande platsannons som var införd i Göteborgs-Posten på 1980-talet, fritt citerad ur minnet:

Ritare erhåller anställning. Ingenjör Gustafsson efterfrågas. Firma XYZ, Sollebrunn.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Wednesday, September 02, 2009 at 12:27:44 (PDT)
Seså, bäste hr docent Besk!
Varför så pessimistisk? Ehuru jag förbehållslöst tillstår att jag ej under överskådlig tid åträffat någon platsannons med av Er skisserad inriktning, så får man inte ta detta sorgliga faktum till intäkt för att förutsätta att en dyl. annons aldrig kommer att uppdyka.
Jag ber Er därför, bäste hr. docent Besk, att se detta mitt inlägg som en uppmuntrande klapp å axeln och icke förtröttas i genomsökandet av våra avisor. Friskt mod alltså! Vet att Hoppet är det sista som lämnar människan!
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Wednesday, September 02, 2009 at 12:07:45 (PDT)
Sjutton också, glömde skriva att det kostar 150 kr.
M Rutherford
Sverige - Wednesday, September 02, 2009 at 05:41:49 (PDT)
Hej!
Tänkte att stofilerna som kommenterar här kan vara intresserad att se Selling England. Ett tributband
med nördstämpel. Vi spelar alltså pre Genesis 76.
Söndagen den 8/11 kl. 19.30 spelar vi på Carlforska skolans
aula i Västerås. Vi lovar mycket ljud, ljus och rök! Som det skall vara på en Genesiskonsert!

M Rutherford
Sverige - Wednesday, September 02, 2009 at 05:40:13 (PDT)
Jag längtar efter en platsannons som är skriven i ungefärligt denna stil och med slik andemening.

" Är du en kritisk odynamisk surgubbe utan annan utbildning än lösa kurser i latin, tjeckisk idéhistoria och tre-betygs uppsats i teoretisk filosofi? Vi söker en tunnelseende tidspessimist som i sin emotionella och sociala intelligens vätter åt gravt aspergers syndrom och som absolut inte kan göra två saker samtidigt.

Överpetigt detaljseende och tendens till att lukta piprök och grönsteds VSOP på måndagmorgnar är inte ett krav, men ses som klart meriterande.

Här på arkivet för gammal-mongoliska verblistor har vi en njugg och surmulen attityd och oss veterligen kommer det aldrig att finnas saker som kick-off, provisionsbaserad lön eller arbetsgrupper.Ange gärna vilken Dr Who generation du föredrar.Endast handskrivna ansökningar med rätt sorts styckeindelning beaktas."

Docent Besk <jesper_nordstrom@hotmail.com>
Sverige - Wednesday, September 02, 2009 at 04:23:20 (PDT)
A!
Whaddyamean Dean
Sverige - Monday, August 31, 2009 at 12:57:32 (PDT)
Man får icke betrakta orden i docents Besks inlaga lösryckta ur sitt sammanhang. Jag tror att han med hela sin artikel vill åskådliggöra språkets, teknikens och musikens förfall. Betänk att Jocolatores Upsaliensis, vilka jag såg, hade förfallit till att använda en serpent av PLASTIC!
Evin Rude, med lic
Sverige - Thursday, August 20, 2009 at 04:20:13 (PDT)
Seså, även "kapten" är ju ett utrikiskt ord. I den västligaste rikshalvan brukar man ju vara mer noga med att bevara det inhemska språket, där säger man väl "stormbanerfører" eller något dylikt.
För övrigt heter det "Jünglinge".

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Tuesday, August 18, 2009 at 10:41:30 (PDT)
Bäste docent Besk!
Vill jag blott i all vänskaplighet påminna Er om att detta är ett svenskspråkigt forum! Har alltså underliga uttryck som "autokomp", "laptop", "bimbos" samt "ebay" inget berättigande här å Kaptenens sidor!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Tuesday, August 18, 2009 at 09:43:55 (PDT)
När allsköns autokomp-transponerad ljudgröt producerat på en laptop ackompanjerat av en blåst bimbos bröst-viftande kallas electronica, tilllåt mig då påminna om såndana storheter som Karlheinz Stockhausen med sitt magnum opus "Gesang der Juenlige" eller Pierre Schaffers "Musique Concrete" . För de fallna för mer tonala kompositoner rekomenderas debutalbumet "Quasar C231" med spanska Neuronium, utgivet givetvis endast på vinyl 1977 och betingande ett facilt pris på 300-500 i gott begagnat skick på ebay.

Docent Besk, eder lansdragare för modul-moogar och jack-snöre programmering.

Docent Besk <jesper_nordstrom@hotrmail.com>
Sverige - Tuesday, August 18, 2009 at 03:50:53 (PDT)
Bäste hr Rude!
Som Ni säkert känner till, ville hr Mannerheim icke frivilligt lämna sin post. Blev man ju tvingade att hota honom med en ekonomiförpackning Clearasil innan han slutligen gav med sig!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Monday, August 17, 2009 at 12:47:08 (PDT)
Hr fältmrsk Mannerheim, minns jag, var en stor finne. Han blev entledigad med bölds avsked.
Evin Rude, med lic och nationalskald
Sverige - Monday, August 17, 2009 at 12:29:36 (PDT)
Ville bara tala om att jag själv försökte tänka efter vilka berömda (levande) finnar jag känner till, men kom bara på Markoolio, Arto Nykvist och Mumin. Det var väl inte så bra?
En liten dum en
Sverige - Sunday, August 16, 2009 at 13:28:34 (PDT)
Inte jag heller, men det bör påpekas att i en nyligen utförd gallup bland yngre människor i den västra rikshalvan (Restsverige) svarade en hel del av dem att Finlands (nuvarande) president heter Urho Kekkonen. Se där att gammal kunskap är värdefull!
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Sunday, August 16, 2009 at 12:29:26 (PDT)
Nå, int vet ja nu he så nooga...
Perkele Sauna-Saatani
Sverige - Sunday, August 16, 2009 at 07:05:56 (PDT)
Förlåt hr Perkele Sauna S etc. Hur DANSADE K R n´R?
Ufarsin Tekel, major f.d.
Sverige - Saturday, August 15, 2009 at 12:38:27 (PDT)
Numer knappast alls...
Perkele Sauna-Saatani
Sverige - Saturday, August 15, 2009 at 06:59:32 (PDT)
Hur dansar Kekkonen Rock n´roll?
Ufarsin Tekel, major.
Sverige - Friday, August 14, 2009 at 14:17:46 (PDT)
Som en god hustru men även officersfru går jag veckoligen ikring och putsar de relikter min make Majoren å sig samlat under alla sina fälttåg. Den vackraste pjäsen är designad av hr Greve C. Snoilsky och är tillverkad av äkta Meissnerporslin. Den får icke röras av obekanta händer; noli me tangere är dess namn. Den erhåll min make efter ett framgångsrikt fälttåg på Östermalm anno 1897.
Mene Tekel, majorska. Feingeschmecker.
Sverige - Friday, August 14, 2009 at 14:08:47 (PDT)
Och Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllantysiliogogogoch av Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllantysiliogogogochianerna, då?
En liten dum en
Sverige - Friday, August 14, 2009 at 13:01:28 (PDT)
Sant så hr Fatman. Samt även Nordpolen av Nordpolackerna och Kreta av Kretinerna.
Evin Rude, medicine licentiat
Sverige - Friday, August 14, 2009 at 05:27:09 (PDT)
Bäste hr civ.-ing (samt givetvis alla andra intresserade läsare)!
Edert användande av uttrycket "hela den kända världen" fick mig att reflektera (spegla) över följande: Bör nog hela världen ha varit känd redan såförtiden, åtminstone av de som bebodde densammas skilda delar. D.v.s. Afrika var känt av afrikanerna, det nord- och sydliga Amerikat av indianerna, söderhavets ö- och atoller av poly- och andra nesier o.s.v., o.s.v.
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Thursday, August 13, 2009 at 13:00:41 (PDT)
Så har vi ju, enligt N F porcellana, id est porslinsnäckan. Nå, vad heter snäcka på spanska och vad heter hmhm på spanska? Jo, concha! Allt går igen och runt såsom cirklar inne i cirklar respektive hit & dit & åter.
E R med lic
Sverige - Thursday, August 13, 2009 at 12:21:57 (PDT)
Heureka! Vårt pseudoproblem är löst!!! I Nordisk Familjebok, Uggleupplagan finns icke rondell angivet och det som inte står i N F finns inte!!! Och funnes det så skulle det stå i N F. Conclusio: vi vet inte vad vi yrar om. Således: inget har hänt.

Så enkelt var det! HA!

Evin Rude med lic.
Sverige - Thursday, August 13, 2009 at 12:13:24 (PDT)
Mina herrar, jag har ännu en ledtråd: enligt SAOB är ju rondell en synonym till pastej!
Ja, bäste Rude, man undrar hur de där appeninerna lyckades lägga under sig hela den kända världen på sin tid.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Thursday, August 13, 2009 at 09:17:56 (PDT)
Se där hr civilingeiur Johansson, cirkeln är som man säger rund! Porslin härstammar från det italiska namnet porcus, som betyder gris. Vanligt var fordom å den Appeniska halvön att ge varandra presenter föreställande ett k*ns*org*an från en kvinnlig gris i något keramiskt material. V.s.b.
Evin Rude, medicine licentiat
Sverige - Thursday, August 13, 2009 at 05:02:13 (PDT)
Bäste hr Cederbahrk!
"Rondellhund" torde vara en modärn benämning på den gammaldags hederliga "gatukorsningen". Måhända är det en mer s-x--llt lössläppt variant av densamma.

m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Wednesday, August 12, 2009 at 11:33:57 (PDT)
Nej, nej & nej, min bäste kamrer Cederbarhk.. Det heter med korrekt terminologi "cirkulationsplatshund"!
Evin Rude med lic.
Sverige - Wednesday, August 12, 2009 at 11:32:21 (PDT)
Bäste kamrer!
Jag observerade nyligen ett apotek inrymt i en något förvuxen bensinstation någonstans mitt ute i skogen längs den nybyggda autostradan Åbo-Helsingfors.
Bordellhund är tydligen även ett tyskt begrepp. Sådana saluförs utförda i porslin. Enligt en källa ska det betyda vakthund för bordell.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Wednesday, August 12, 2009 at 11:31:48 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Efter att ha gått å djupet i mina efterforskningar betr. vad en bordellhund är, kan jag nu avslöja att det tydligen ska heta "rondellhund", en för mig okänd ras.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Wednesday, August 12, 2009 at 07:44:25 (PDT)
Ja tocket mörker, tocken oglädje. Apoteket Svanen i Lund och apoteket i Vadstena, vad det nu heter, har ändock inredning i masurbjörk, men det är blott potemkinkulisser. Inuti blott de moderna, preförpackade dussinvarorna. Håhåjaja!

Vad en bordellhund är förstår jag inte. Var å en dito i mitt ungdomliga oförstånd år 1967 i Valencia. Någon hund såg jag inte men däremot blev jag gripen av tvenne bandhundar i Guardia Civils gestalt utanför.

Det var om inte bättre så dock annorlunda förr.

Håhåjaja, om jag inte sagt det tidigare.

Evin Rude, med lic.
Sverige - Tuesday, August 11, 2009 at 10:38:37 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Minns Ni gamla tiders apotek? De som ofta hade en förgylld djurskulptur över dörren i stället för den gröna standardiserade s.k. logotype vi nu får nöja oss med.
Ett veritabelt tempel utgjorde apoteket Fläkta Örn i Malmö. Det var helt boaserat invändigt och försett med en svalgång runt den spatiösa lokalen. Dessutom fanns det en "bakficka" i en angränsande gränd, vilken kröntes av en skylt med den sirliga texten Droghandel. Skylten är sedan länge nedtagen. Förmodligen lockade den till sig fel kundklientel.
Att jag drömmer mig tillbaka till denna goda gamla tid beror på att hustrun just beklagat sig över att stadens apotek meddelat henne att man kommer att upphöra med försäljningen av pektin, vilket hon behöver när hon kokar marmelad.
Jag är förvissad om att våra apotek i vinstmaximerings-syfte strukit mängder av artiklar ur sortimentet. Några som faller mig i minnet är ensian- resp. galanga-rot vilka används för kryddning av brännvin. Förr fanns även s.k. apotekslakrits, vars medicinska verkan är mig obekant. Dock minns jag att man som barn inköpte dessa stenhårda stänger, krossade dem med en hammare och snaskade i sig flisorna.
Enligt legenden ska apoteken dessutom i en grå forntid ha sålt levande blodiglar, men av detta har jag ingen personlig erfarenhet.
Det är förvånansvärt att Apotekets Julsenap fortfarande finns kvar.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Tuesday, August 11, 2009 at 00:42:05 (PDT)
Inte vet en sån dum en som jag heller vad bordellhundar gör/är, men man skulle ju kunna tänka sig att de är av terrier-ras. Dessa är ju kända som goda musjägare.
En liten dum en
Sverige - Monday, August 10, 2009 at 12:12:30 (PDT)
Bäste hr. civ-ing. Johansson!
Jag måste tillstå att mina kunskaper om s.k. bordellhundar är obefintliga. Kanske rör det sig om små parfymerade pudlar, vilka tillbringar sin tid i "madames" knä. Lika trolig är teorin att det är fråga om sibiriska huskies, som under falska förespeglingar lockats till svenska glädjehus, där de tvingas förlusta herrar med speciella böjelser. Eller, slutligen, har vi kanske här att göra med en intressant korsning mellan hund och torsk.
Jag beklagar än en gång att jag inte kan sprida ljus över detta spörsmål.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Monday, August 10, 2009 at 06:47:19 (PDT)
Bäste Cederbahrk!
Ursäkta en utvandrare, men vad gör en s k bordellhund? Är den tränad att lukta sig fram till var bordellverksamhet pågår? Eller har man öppnat bordeller för behövande hundar? Det verkar ju som om man är bättre på att se till djurens än människornas behov numera.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Sunday, August 09, 2009 at 05:06:11 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Quelle décadence! frestas jag utropa efter att ha kastat ett getöga i min lokala Lusadräpa.
Pressen verkar ha ett outsinligt intresse för alla tänkbara slipprigheter. Helt nyligen pustade man ut, sedan avisorna äntligen tröttnat på att skriva om de förskräckliga s.k. "bordellhundarna". Måhända är förklaringen helt enkelt att sagda jyckar strukit med i den grasserande hund-influensan.
Nåväl, vid morgonens okulärbesiktning av Dräpan fastnade min blick å ännu ett exempel å dessa ständiga perversiteter. Det rörde sig, som så ofta nuförtiden, om en artikel om s.k. SMS. Självklart läste jag inte själva artikeln, men mitt goda morgonhumör var definitivt förstört. Tack och lov slipper man dylikt i Kvällsstunden.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Saturday, August 08, 2009 at 08:31:14 (PDT)
Bäste herr kamrer Cederbarkh! I kan inte misslyckas. Jag är glad & stolt över att ha lett Er å den rätta vägen. (A propos: trots växelkursen; en straight graine för knappt 700 Dkr? Det är f*n billigt!!
Evin Rude, med lic & nationalskald
Sverige - Friday, August 07, 2009 at 14:55:32 (PDT)
Bäste hr, med.lic. Rude!
Det är i sanning en glad nyhet Ni här nedan överbringar, för vilken jag är Er stort tack skyldig.
Var förvissad om att jag vid nästkommande besök i Dronningens by kommer att vara utrustad med såväl kompass som den av Er så vänligt meddelade vägbeskrivningen.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Thursday, August 06, 2009 at 09:44:28 (PDT)
Nordoestlig. Korrektion!
Evin Rude med lic.
Sverige - Wednesday, August 05, 2009 at 13:37:40 (PDT)
Min bäste Kamrer! Tag Oeresundstaaget till den Hovedbangaard. Deviera sedan i norddvaestlig riktning oever den Raadhuusplads & derivera sedan ngt foega norrut. Giv akt på Stroegets begynnelse & giv akt aa den 2:a butiken å gatans sinistra sida. Y voila! Där har W OE återuppstått fraan de doede!

Kom saa, den reine lort og mög.


Evin Rude , med lic & kvällsstundenskribent.
Sverige - Wednesday, August 05, 2009 at 13:35:02 (PDT)
Bäste hr med.lic. Rude!
Jag kan soulagera Er med att jag endast undantagsvis, och då av purt nostalgiska skäl, röker hr. grevens blandning. Min salig fader plägade avnjuta sagda tobak, vilket helt naturligt ledde till att min första kontakt med nikotin (tjyvrökning) skedde via G.H:s B. Dessutom tilltalar det mig att bilden av hr. greven i husaruniform är relativt oförändrad.
Själv är jag mest cigarr-rökare, men vid mina besök i Köpenhamn brukar jag leta mig fram till Davidoffs förnäma butik i bakgatorna och därstädes förutom ett knippe cigarrer esomoftast inhandla någon dosa av fabrikatet Rattray's.
För övrigt är det sorgesamt att notera att ett par fina pip- och tobaksaffärer i de nämnda kvarteren försvunnit.
Mest tragiskt är dock att W.Ö. Larsens tobakshandel å det s.k. Ströget gått hädan. Dess humidor som bestod av ett helt rum lever i minnet liksom dess i källarplanet belägna tobaksmuseum.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Monday, August 03, 2009 at 07:08:47 (PDT)
... kostar 395 kr per 100 g här i Sverige, Cambridge från den välrennomerade firman Brobergs i Gbg. Motsvarande kostar i Sjaelland kr 105 danska. Med hänsyn tagen till växelkursen är resa t.o.r. med Oeresundstaaget betald efter inköp av tvenne danska burkar. Således är det blott att sätta sig å tåget i Lunds C och poppa upp å Hovedbangaarden 50 mins senare, knalla över Raadhuspladsen och allt är fixat.

Staten beskattar ju tråkigt nog de hälsosamma sätten att nyttja tobak, id est snus & piptobak, in absurdum, när hälsans stora bov är cigarettrökning, som ju eg inta är att röka utan fastmer en nervös ovana.

Evin Rude, med lic
Sverige - Monday, August 03, 2009 at 00:10:40 (PDT)
Ja, jag vet! Det anstår inte en stofil att begå vredesutbrott, å sin höjd lyfta något å vänster ögonbryn. Men spottar man tillräckligt länge å ett skepp kan det förmås att slockna i bägge (båda) ändar
Evin Rude , med lic & kvällsstundenskribent.
Sverige - Sunday, August 02, 2009 at 12:42:03 (PDT)
Förbannade jävla moderna teknik som stympar mitt inlägg. JAG HATAR DIGITAL TEKNIK JAG HATAR TELEFONER UTAN KOPPARFÖRBINDELSE JAG HATAR DENNA DEVOTISM FÖR DEN MODERNA TEKNIKEN SOM SKULLE UNDERLÄTTA ALLT FÖR OSS MEN SOM KRÅNGLAR TILL MER ÄN DET UNDERLÄTTAR.

Ber jag, i ett lugnare skede att få fortsätta mitt inlägg.

E R

Evin Rude med lic
Sverige - Sunday, August 02, 2009 at 12:37:09 (PDT)
Kamrer Cederbarkh. Det känns som om jag förlorat en gammal god & kär vän genom ert inlägg om Greve Hamiltons blandning. Jag, Evin Rude har ända sedan 12-års ålder rökt pipa och när jag var ett barn tänkte jag som ett barn, men nu när jag sedan länge; ja, hart när alltför länge är en vuxen man vorden röker jag något mycket bättre men fastmer dyrare tobakssorter än detta Swedish Matchs pekoral.

Äger jag väl, trots att de är alldeles för få cirkus 20 st rökpipor vilka alternerar å det att de skall fullt dehydreras mellan seanserna.

Vad gäller kostnaden må då sannerligen sägas att en burk av min favorittobak

Evin Rude, med lic.
Sverige - Sunday, August 02, 2009 at 12:24:20 (PDT)
Bäste Fatman!
Vad gäller piptobak tvingas jag vara tyst som en mus.
Endast en gång, innan jag blev civilingenjör, har någon insisterat på att jag skulle prova detta njutningsmedel. Men det är förstås historia nu.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Saturday, August 01, 2009 at 07:52:14 (PDT)
Bäste hr Cederbahrk, samt övriga stofila gentlemän!
Edert omnämnande av piptobaken Greve Hamiltons Blandning fick mig att draga mig till påminnelse den tid då även jag ingick i piprökarnas skara (nuförmera röker jag cigaretter, då de bevisligen dödar snabbare). På den tiden fanns en mild engelsk tobak som hette Early Morning Pipe, en synnerligen god, smakrik och väldoftande sort. Stofilriktigt förpackad var den också, i en stor, platt plåtburk med skruvlock. Blå var den (burken, alltså). En annan trivsam sort var MacBaren's Mixture Golden Blend och förstås den svenska, hederliga gamla Caravelle (plastvarning för förpackningen där, dock).

Nå. Uppsteg vid begrundandet av dessa minnen i mitt sinne en undran: Hur många av Er, ärade medstofiler, röker pipa? Och vilka tobakssorter föredragas? En liten enkät i all anspråkslöshet, m.a.o. (Mao? Var det icke den kinamannen vi diskuterade nyssligen i detta forum?)
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Friday, July 31, 2009 at 11:25:52 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Vi avhandlade härstädes en gång i tiden de förfulande och onödiga varningstextrna å tobaksvaror och var därvid helt eniga vill jag minnas.
Idcke desto mindre skulle jag helt kort vilja återkomma till saken. Häromdagen fick jag nämligen bevis för att dessa skrämsel-texter antingen endast dikteras av illvilja eller av ren dumhet.
Hos min tobakshandlare inköpte jag ett paket piptobak av det beprövade märket Greve Hamiltons Blandning. Vid hemkonsten ärnade jag avnjuta ett stopp av denna blandning. Döm om min bestörtning då jag observerade att förpackningen vanpryddes av texten "Rökning under graviditeten skadar ditt barn".
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Friday, July 31, 2009 at 04:32:11 (PDT)
Nu är det verkligen dags, innan det är för sent att prenumerera på Kvällsstunden. I denna veckas nummer har man kommit fram till "dragspelsprofilen" numero 319! Det ni!!!
Evin Rude , med lic & kvällsstundenskribent.
Sverige - Thursday, July 30, 2009 at 13:29:33 (PDT)
Hr J Nordstrom! Känner (sic!) att jag har här en själsfrände. Låt mig smälta ditt inlägg och låt mig få återkomma vid ett senare tillfälle när inspirationen tillåter mig att formulera ett genmäle i en för Er positiv riktning.
Evin Rude, medicine licentiat av Guds nåde.
Sverige - Monday, July 27, 2009 at 13:27:19 (PDT)
Blogg är inget annat än en elektronisk dagbok, även i sin totala brist stilistiskt, sett ur aristotelisk katharsis-synvinkel eller ur de ryska formalisternas tes att vad som utgör litteratur är att det "håller upp det universella i ny språkdräkt". Nej kära lilla gumman, vi är inte intresserade av dina våndor att vara timanställd på äldreboendet och vara ensam mamma. Ett tips är att utbilda dig vidare, lämna dina barn på dagis och ta ansvar för din utveckling, såsom vi män alltid gjort och haft som genusmässig självpåtagen plikt sedan grottans tid. Tills vidare rekommenderar jag er alla söta tjejer att samlas på nått café och föra en dialog där ordet "känna" används i tid och otid, medan vi män ägnar oss att veta.
Docent Besk, privarlärd inom tysk idealism och 70 tals electronica från samma land <jesper_nordstrom@hotmail.com>
Sverige - Monday, July 27, 2009 at 05:36:20 (PDT)
En liten dum en! Att skapa dubbelhövdade spikat vore ändock ett huvudlöst tilltag.
E Rude, med lic
Sverige - Monday, July 27, 2009 at 03:29:34 (PDT)
Om man slår hårt med hammaren på spikens vassa ände så blir det ett huvud där också. Det vet jag för jag har minsann en farbror som har varit snickare! Så det så!
En liten dum en
Sverige - Sunday, July 26, 2009 at 14:46:04 (PDT)
Hr Nordstro(ö?)m! Jag delar helt er uppfattning. Slika häxor har jag frögrymat nig över i många år nu. Den av eder, s.m.s. spiken har I å huvudet träffat.
Evin Rude, med lic.
Sverige - Sunday, July 26, 2009 at 10:12:37 (PDT)
Å tal om den svenska kronan, myntet alltså, ser jag att å de nypräglade mynten har Majestätets huvud krympts! Kan det vara en republikansk komplott mot vårt ärevördiga konungahus, tro? Å det att han förklaras mindre vetande?
När jag tjänte under salig kung Oscar var varje krona dubbelt värd, eftersom den också var gångbar i Norge. Det enda spektakel man gjorde honom var att placera hans namnchiffer å kalvfile´n. I övrigt full respekt och majestätsbrott var en fullt fungerande lag, inte som idag när man kastar tårtor på majestätet utan ngn ssk påföljd ss rådbråkning, partering & stegling. Eja, komme denna tid åter.

Ufarsin Te´kel, major
Sverige - Friday, July 24, 2009 at 01:36:39 (PDT)
Ja ja, hr civilingenieur Johansson. Det klär inte en stofil att minnas korrekt, då har man ju missat s.m.s. hela den s.k. grejen. Bah?
Evin Rude, med lic
Sverige - Friday, July 24, 2009 at 01:27:47 (PDT)
Nog var citatet, bäste Rude, något i stil med "Om Ni vill vidröra mitt könsorgan ska jag giva Eder 100 kronor", och märk väl, på denna tid var ju kronan värd en hel del jämfört med de irrkronor som svenska staten tillhandahåller idag. (Inom parentes nämnt värdesattes ju kronan urpsrungligen så att 2480 kr = 1 kg guld).
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Thursday, July 23, 2009 at 09:47:41 (PDT)
Månne hr Fatman sku införskaffa en sån där irrhörapparat? En som tolkar nedanstående till "Ursäkta mig, farbror".
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Thursday, July 23, 2009 at 09:40:36 (PDT)
Bäste hr civ.-ing!
Vågar jag antaga att en avsevärd tid förflutit sedan den av Er nämnda antastningen? Tycker jag mig nämligen ha uppfattat det ungdomarna sedan flera år ha avskaffat "Hörru!" och istället använder sig av det mer allmänna tilltalet "Öööh!".
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Thursday, July 23, 2009 at 08:46:43 (PDT)
Ja, bäste civilingenieur Johansson. Bo Flodin hade sin irrhörapparat på sig och tolkade orden som "Så vacker ni är min herre, skulle Ni vilja vidröra mitt k*ns*rg*n?" Bo Flodin gick det då illa.


Evin Rude, med lic
Sverige - Thursday, July 23, 2009 at 06:03:21 (PDT)
Hm, "fjompa", jag kommer osökt att tänka på när Bo Flodin antastades av en mansperson som yttrade "Hörru fjompe, ro hit med en cigg!", fritt citerat ur minnet.
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Wednesday, July 22, 2009 at 12:05:56 (PDT)
Vid ett besök på kommunens folkbibliotek blev jag brutalt utsatt för den kategori av dam som i brist på bättre exakt formulering kan kallas "bibliotekarie-fjompa"

Hennes klädsel utmärktes såklart av den schiozofrena strävan att både vara kulturell och praktisk, vilket resulterade i en anskrämligt stentvättad skjorta och plastsandaler.

Undertecknad blev bemött av det där lustigt trötta von oben attityden som dessa akademiker-proletärer har för vana att uppvisa, då de i sin naiva tro tror att de utgör gränsvakter och fyrbåkar i det kulturella.
Sanningen är snarare den att dessa sedan länge pensions eller avskedsmogna kvinnor lever i villfarelsen att s.k självbiografiska romaner av frodiga kvinnor med skrivlarya på Östenlen är kultur

Nämde tants serviceanda låg på den nivå att om vår fosterlandsälskande regering valde att lägga ut våra folkbibliotek på privat entreprenad skulle hon uppskattningsvis få behålla sitt jobb i 47 minuter.

Eller om utrikespolitiken vore hennes ansvar skulle Sverige nu vara den sketnaste provinsen i Sovjetunionen.

Ifall ni vill beskåde detta monster IRL (som dagens motorburna ungdom har för vana att uttrycka det) gör ni bäst att ta eder till Hässleholms Bibliotek och leta efter personal vars frisyr för tankarna till Svinto och vars artikulation och stringens i språk sannerligen får en att mer och mer uppskatta Gösta Ekman d.ä.

Eftersom all litteratursökning på bibliotek ändå sker via databehandlingsapparatur och varje flitig realskolestudent kan alfabetet, föreslår jag härmed att samtliga sveriges kvinnliga bibliotekarier entledigas från deras uppdrag och omskolas till lektörer på Harlequin Förlag.

jesper <jesper_nordstrom@hotmail.com>
Sverige - Wednesday, July 22, 2009 at 05:46:46 (PDT)
Kanske inte, majorskan, men om vi köper den är den vår i alla väder!
J.J. Beltram, Råneå
Sverige - Monday, July 20, 2009 at 03:19:41 (PDT)
Går då 34:an i himlen in?
Mene Tekel, majorska
Sverige - Friday, July 17, 2009 at 01:12:57 (PDT)
Bästa Medstofiler!
"Gud är i sin himmel och allt är gott i den bästa av världar" säger PG Woodhouse någonstans.
Kan det sägas bättre?
Ja, det kan det faktiskt: Kapten Stofil nr 34 är utkommen!
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Wednesday, July 15, 2009 at 12:26:54 (PDT)
Bäste hr. med. lic. Rude!
Tackar för påminnelsen om hurusom ulmerdoggarna förtärde 1 st. gårdfarihandlare. Jag har en längre tid undrat vart alla dessa nasare tagit vägen. I min okunnighet antog jag att de övergått till telefonledes försäljning, men jag förstår nu att de troligen avnjutits av människans bästa vän.
Telefonförsäljarna torde vara svårare att bli av med.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Tuesday, July 14, 2009 at 13:02:42 (PDT)
Bäste hr Fatman! Minnes jag nu baron Esping i Äsperöd, om vilken Piraten skriver. Hade han ulmerdoggar (grand danoies), som vid ett tillfälle åt upp en gårdfarihandlare.
Evin Rude, medicine licentiat
Sverige - Tuesday, July 14, 2009 at 02:02:57 (PDT)
Bäste hr Rude!
Ni har så rätt, så rätt. Blott alltför sällan ser man nu, i dessa de yttersta av dagar, ett exemplar av någon av de raser Ni nämner. Samma öde synes mig även ha drabbat den en gång så populära ulmerkotten, förr t.o.m. omnämnd å skiva av hr Hans Alfredsson, men numer förande en tynande tillvaro i varseblivningens utmarker. Denna roliga lilla hund, stammande från de hitre delarna av Värre Dalsland, användes redan under den tiden som ... ja, hund. Hade man ju också stor nytta av den prickiga lilla varelsen under 1:a världskriget, då ulmerkotten lätt låter sig upptränas till att apportera zeppelinare, bl.a.
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Thursday, July 09, 2009 at 11:42:51 (PDT)
Naturligtvis hr Skinny Dynamo, men en egen ras.! Övriga raser, dock oanvändbara i praktiska sammanhang, är Beijingneser, Amstel, Chefren, Petit Danois, Golden Reciver, Borderlinecollie und Mein Kampfhund Blondie!
Evin Rude, medicine licentiat.
Sverige - Wednesday, July 08, 2009 at 13:52:11 (PDT)
Bäste hr Rude!
Är "syntax" måhända motsatsen till blindhund?
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Tuesday, July 07, 2009 at 11:10:20 (PDT)
Multimedia. Multi betyder "mycket". Media är pluralis för medium. Alltså har vi här nu en form av mångmånga,. Gäller nu, i detta forum, swahilisk syntax?
Evin Rude, med lic & nationalskald
Sverige - Sunday, July 05, 2009 at 13:33:13 (PDT)
Bäste hr Nordström!
Ber jag av mitt fulla hjärtas djup att få gratulera Eder till det kloka valet av rökverk, d.v.s. Danneman Brazil. Vågar jag dock föreslå det ni till ett annat tillfälle byter ut det i mitt tycke undermåliga drickverket, lämpligen då till en kupa innehållande dryckernas konung: Remy Martin. Eller kanske Ni mera estimerar rom? Tillåt mig då rekommendera Captain Morgan, en osannolikt välsmakande mörk rom i vars trevliga sällskap jag en gång tillbringat en natt vid Ålands hav, ensam med mina tankar under stjärnorna.

Ack ja, dessa minnen...
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Friday, July 03, 2009 at 11:07:37 (PDT)
Något intoxikerad av en starkare cigarill av fabrikat Danneman Brazil samt ett glas Grådask i sällskap med några charmanta stenkakor ber jag att få ursäkta för den undermåliga stavningen i föregående inlägg.

/ högst densamme

Jesper Nordström <jesper_nordstrom@hotmail.com>
Sverige - Thursday, July 02, 2009 at 15:46:37 (PDT)
Beträffande det moderna ordet multimedia vill jag göra eder uppmärksam på att jag bjudit åtskillig mamsell på bakels å lokal i vårt rikes tredje stad och både fått uppleva färg, doft och smak i oslagbar upplösning. Vidare kan jag också göra eder uppmärksam på att damen i fråga bjöd på en viss interaktivitet och fysisk beröring, så jag kan bara dra den slutsatsen att jag varit med om sensationell upplevelse som i skrivande stund icke har kunnats frambring genom idogt arbete vid någon till buds stånde databehandlingsmaskin. Pro secundo kan i marginalen noteras att nämnda dam dock kurtiserades initialt via nått som den yngre generationen tydligen kallar community.

Jesper Nordström, fri skriftställare inom de musiska sfärerna.

jesper <jesper_nordstrom@hotmail.com>
Sverige - Thursday, July 02, 2009 at 15:40:45 (PDT)
Jag tycker absolut att den som har förlorat sina medborgerliga rättigheter skall förbjudas deltaga i valen till Riksdag, Kommun & Landsting. Dessvärre förlorar ju ingen sina medborgerliga rättigheter idag, då vår snällstat sluter den mest usurpatoriske skälm till sin barm. Avser jag i övrigt att rösträtten skall tillfalla dem med en stabil inkomst, överstigande ett visst belopp per år, alternativt en förmögenhet, antingen i äkta luidorer eller fastigheter, aktier m.m. dyl.

Till yttermera visso skall heller inte kvinnor äga rösträtt ity de är så ombytliga samt irrationella. Deras åsikter speglar blott den position deras livmödrar för dagen har i bukhålan.

Ufarsin Tekel, fd major.
Sverige - Monday, June 29, 2009 at 13:38:49 (PDT)
Var det inte Earl Stanley Gardner (ni vet, han med Perry Mason) som dikterade en bok på en dag. Han hade manuset utskrivet och färdigt på kvällen och lämnade det till trycket dagen efter. Sägs det, alltså, jag kände inte karln personligen!
J.J. Beltram, Råneå
Sverige - Monday, June 29, 2009 at 11:41:45 (PDT)
Bästa en dum liten en. Genom starkt studium i Fem (%)-böckerna har jag funnit att den gode Tim, e.g. Timothy tycks livnära sig å icke-föda!

Enid Blyton gav f.ö. under ett år i 50-talets begynnelse ut inte mindre än 17 titlar. Det tog henne 5 dagar att fullskriva en bok. Med fru Sandemose äger en än väldigare mani!

Evin Rude med lic.
Sverige - Sunday, June 28, 2009 at 12:43:14 (PDT)
Mina damer och herrar!
Som bekant besitter jag ju även ett akademiskt betyg inom fonetik, inom vilket område jag har kommit i kontakt med det ytterst populära kinesiska språket. Som en introduktion i detsamma kan jag rekommendera berättelsen om Gamle Tji, som finns intalad samt översatt å följande adress:
http://www.ling.su.se/STAFF/hartmut/tur.htm

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Saturday, June 27, 2009 at 07:00:29 (PDT)
Bäste herr Rude,
Vad är %-böckerna? Handlar det om drinkar eller räntor eller något annat?

Friherrinnan Vathenstraale
Sverige - Thursday, June 25, 2009 at 23:59:14 (PDT)
Och vad äter hunden Tim? Hundmat med kebabsmak?
En liten dum en
Sverige - Sunday, June 21, 2009 at 01:03:16 (PDT)
Vid Mårran och profetens skägg. Inte % utan 5!
Evin Rude, upprörd med lic
Sverige - Saturday, June 20, 2009 at 08:13:03 (PDT)
Hr kamrer Cederbarkhk. Minns jag nu att %-böckerna allt vad tiden lider & vi med den den såsom "moderniseras" & "korrektiseras". Minns jag att ett zigenarfölje hade slagit läger i närheten av Kirrin Cottage. De voro ju lustiga att se. I senare översättningar har där blivit campande tyskar i stället, vilka självklart inte fullt ut följde sina kulturella egenarter.

Samt, & inte minst. Julian, George (Georgina), Anne & Dick förtär nu för tiden inte scones utan - håll i er: SPAGHETTI MED KÖTTFÄRSSÅS!!!

Kom inte sedan och säg att stofiler harfel!!!

Evin Rude, upprörd med lic
Sverige - Saturday, June 20, 2009 at 08:11:34 (PDT)
Tack så mycket bäste kamrer! Den sanna midsommaren, ja! En sådan sann firade jag för två år sedan hos stofilernas stofil, en hr Magnus Stenbock! DFet ni! Den sanna aftonen var det.

Vad gäller den gamle blodbesudlade gulingen skall vi kalla honom, allt enligt Astrid Lindgrens bror, riksdagstenografen Gunnar Ericsson: Man Så Tung.

Alltså allt icke-väl dennna veckända men allt väl den 21:e!

Evin Rude, medicine licentiat av Guds nåde.
Sverige - Saturday, June 20, 2009 at 08:05:02 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Tillåt även mig sända en önskan om en Glad Midsommar!
Denna min önskan avser självfallet söndagen den 21 juni, då Sommarsolståndet ju infaller.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Friday, June 19, 2009 at 07:20:19 (PDT)
Bästa medstofiler och -innor!
Glad s.m.s. midsommar!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Friday, June 19, 2009 at 04:14:50 (PDT)
Bäste hr Äldre herre!
Inte heller jag besitter, eller traktar efter, några kunskaper i kinesiskt uttal.
Däremot tycker jag att man som Stofil kan ha den principiella inställningen att vägra medverka till alla klåfingriga ändringar. Säg och skriv alltså alltfort Mao Tse Tung. Beställ aldrig Beijing-anka och sjung aldrig "Du svarte ro-ho-ho-hom, kom spela din sång!".
Det heter ju Peking resp. zigenare.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Thursday, June 18, 2009 at 11:58:15 (PDT)
Bäste hr Äldre herre!
Då mina kunskaper rörande uttal samt stavning av kinesiska egennamn äro något, ja, synnerligen bristfälliga, tvingas jag tyvärr att avstå från spekulationer rörande den famöse kinesens namn.
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Thursday, June 18, 2009 at 10:35:12 (PDT)
"Tjock död kines", kanske?
En liten dum en
Sverige - Wednesday, June 17, 2009 at 13:51:59 (PDT)
Ett intressant uppslag för en diskussion: hur skrivs/uttalas Mao Tse-Tungs namn korrekt? Mao Zedong? Mao Tse-Tung? (Det lärde vi oss på min tid [yngre jura].) Tse Tung Mao? Mao Ze Dong? Andra förslag? Vad säger hrr Rude, Fatman, Johansson, Cederbahrk m.fl.?
Äldre herre utan skägg, Råneå
Sverige - Wednesday, June 17, 2009 at 13:50:53 (PDT)
Referens till tidigare inlägg: När denne brorson (?) & hans följeslagarinna (systerdotter?) härjade som värst klingade min Underbara Ericsontelefon, av Bakelit Ursprungen från 1940-talet. Dess klara ton skrämde dessa folkfördärvare på flykten s.s. troll flyr från kyrkeklpckornas ljungande malm!!!
Medicine licentiat Evin Rude.
Sverige - Wednesday, June 17, 2009 at 10:08:27 (PDT)
Tack, oh! Man så fet. (Mao tse Dung). Så stavas det ja!
Mene Tekel, majorska
Sverige - Wednesday, June 17, 2009 at 10:03:12 (PDT)
Min Nådiga!
Med risque att göra Er besviken (eller möjligen - djärva tanke - imponerad), avslöjas härmed att jag innehar icke blott mustasch, utan ävensåmedelst ett helt s.m.s. skägg!
m.s.s.h.

Fatman <1137@bredband.net>
Sverige - Tuesday, June 16, 2009 at 11:01:53 (PDT)
Tack Fatman. Det skall tydligen en man till för att styra upp det hela. För ni är väl en man - kanske med martialisk mustasch?
Friherrinnan Vathenstraale
Sverige - Monday, June 15, 2009 at 00:10:21 (PDT)
Mina damer!
Torde ni nog, enligt mitt förmenande, avse ordet martialisk!
m.s.s.h.

Fatman <1137@bredband.net>
Sverige - Sunday, June 14, 2009 at 11:03:16 (PDT)
Jag får tydligen läsa på. Kära majorska, ni får mig att tänka en vän från tidigare i livet.
Friherrinnan Vathenstraale
Sverige - Saturday, June 13, 2009 at 02:38:47 (PDT)
Kära Friherinna. Martikalisk. Icke matrikalisk.
Mene Tekl, majorska
Sverige - Friday, June 12, 2009 at 05:47:26 (PDT)
Kära majorska, i en matriarkalisk miljö sitter man väl inte och drömmer om gamla snuskburkar och nedgrävda köttkonserver, aristokrat eller ej.
Friherrinnan Vathenstraale
Sverige - Friday, June 12, 2009 at 01:35:01 (PDT)
Kära medstofiler! Något mycket egendomligt (postmodernistiskt) hände mig härförleden.Man slog med dörrkläppen å det Rudesiska tjällets yttre dörr. Utanför stod en ung man (sannolikt brorson till någon) och en kvinnlig motsvarighet. De talte om något brett band. Replikerade jag att Blå Bands blomkålssoppa har jag ätit samt även befarit Sveriges blå band (genom Töreboda t.o.m.) Pekte de sedan å ett hål i köksväggen till vilket en dosa med trenne spröt stucko ut och menade att det var bättre och ginge snabbare att tala med spröten än via Telias välrenommerade kppartrådar! Är då detta faconer? Får man göra så?
Evin Rude, medicine licentiat av Guds nåde.
Sverige - Wednesday, June 10, 2009 at 06:54:50 (PDT)
Tack för de orden kära friherrinna. Men det är så i våra aristokratiska familjer att det martikaliska städse har varit och ÄR en central s.m.s. punkt.
Men Tekel, majorska.
Sverige - Wednesday, June 10, 2009 at 04:07:21 (PDT)
Kära Majorska, jag beundrar er för att Ni orkar lyssna på allt prat om krig och umbäranden och dessutom visa intresse av det hela. Men det måste kanske vara så om man är gift med en major.
Friherrinnan Vathenstraale
Sverige - Tuesday, June 09, 2009 at 23:45:32 (PDT)
Min make Majoren minns hur han under det finska fortsättningskriget tvingades att ålägga sina mannar inne i Ingemars land att draga fram telefonledningar i skytte resp. värngravar. Dessa droges fram över lik, under lik, bredvid lik samt även genom dito. I våra dagar hade detta aldrig fungerat ity döda kroppars jäsningsprodukter fräter sönder plastic.


Mene Tekel, majorska f.d.
Sverige - Monday, June 08, 2009 at 11:44:39 (PDT)
Bäste hr kamrer Cederbarkh! Så är också Österrike ett kulturland, d.v.s. ett tysktalande dito. Minns jag jag nyligen befor norra Tyskland, Ruegen med omgivningar att jag icke såg någon, inte en enda som kontaminerade gatorna med rörligt telefonipladder. Det visar på förfining i det sociala livet. Väl hemma i Lund, inom fem minuters utevistelse såg jag väl, men framför allt hörde, cirka 5 a´7 stycken hänsynslösingar pladdrande i vädret.
Evin Rude, medicine licentiat
Sverige - Monday, June 08, 2009 at 00:04:34 (PDT)
Bästa friherrinna Vathenstraale! Äsch, jag ber. Jag ber.
Evin Rude, med lic.
Sverige - Sunday, June 07, 2009 at 23:36:32 (PDT)
Bäste hr. med.lic. Rude!
Tillåt mig anknyta till vår diskussion om nyttiga maltextrakt.
Då jag erinrade mig att jag relativt nyligen sett produktnamnet Ovaltine i engelsk press, misstänkte jag att det rörde sig om en annan benämning å min barndoms Ovomaltine.
Gick jag alltså till den Världsomspännande Väven med en enkel fråga. Och si! Jag fick svar från en (fru? fröken?) Wikipedia att kära gamla Ovomaltine lever och frodas i Österrike. Innehåller uppenbarligen 11 vitaminer samt mineralämnena kalcium och magnesium. Tror tusan att skolbarnen formligen flög över gymnastikssalens plintar efter ett glas av detta veritabla undermedel!
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Tuesday, June 02, 2009 at 11:43:22 (PDT)
Bäste med lic Evin Rude, Ni framstår som en fantastisk man i alla avseenden, nästan att jämföra med Kapten Stofil.
Friherrinnan Vathenstraale
Sverige - Tuesday, June 02, 2009 at 00:42:58 (PDT)
Denna uppväxt danade min karaktär men även min smärta kroppsbyggnad samt ett oerhört starkt skelett. Viken benmjölskvarn som helst kommer att gå bet när oljan är slut och massorna kommer att svälta.
Evin Rude, medicine licentiat av Guds nåde.
Sverige - Thursday, May 28, 2009 at 12:53:27 (PDT)
Fanns även en vederstyggelig grönsvart smörja som var ett järnpreparat men hur det var med den har förlorat sig i den gångna tidens töckniga dimmor. Man kan inte begära att ett 4-årigt barn kan ha utvecklat ens en gång en embryonal stofilism så tidigt i tiden: Självfallet måste en god tid ha förflutit innan den kan anses ha varit bättre! Typ? Liksom? Bah?
Evin Rudenstein, psykiatrike dyschinnehavare
Sverige - Thursday, May 28, 2009 at 12:49:34 (PDT)
Bäste hr kamrer Cederbarkh! Solesan minns även jag. Det går än idag att få under namnet Sanasol alt. Sanesol. Nu med en bredstrimmig sol å etiketten. Därest jag icke missminner mig, vilket ju är både lätt och käckt torde preparatet vara av norskt fabrikat. Å tal om norskt minns jag huru min ömma, ehuru norska moder jagade oss småttingar runt slaskspann & vedspis med torsklevertran i högsta hugg. Det gick det med, men inte lätt!
Evin Rude, med lic
Sverige - Thursday, May 28, 2009 at 02:24:20 (PDT)
Bäste hr. med. lic. Rude!
Vid närmare eftertanke tror jag inte att min moder,om ock ack så huld, trattade i mig det av Eder nämnda preparatet.
I stället satte hon sin tro till trenne förebyggande medikamenter.
Solesan var ett flytande vitamintillskott, vilket smakade apelsin och således slank ner i barnahalsarna utan protester.
Decamin var något liknande men i pillerform. Eftersom de såg ut som Pippi Långstrumps krumelur-piller, svalde man villigt även dessa.
Det ansågs även viktigt att det uppväxande släktet fick i sig mycket kalk för att stärka benstommen. Således fanns alltid en burk kalktabletter i hemmet. Burkens innehåll knaprade man som barn girigt i sig enär tabletterna smakade mint. I stället för att öda veckopengen på Strong, åt jag kalktabletter, vilket jag nog har nytta av än idag. Jag har åtminstone, utan skryt, aldrig lagt märke till några tendenser hos mitt personliga skelett att krokna.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Wednesday, May 27, 2009 at 11:52:57 (PDT)
Bäste hr med lic Rude!
Nej, tyvärr så långt sträcker sig åtminstone inte mitt minne.Rörde det sig om ett urkigt extrakt, så kanske en förträngning har skett.
Dock vet jag att engelska barn under kriget befarades få vitaminbrist, varför man startade tillverkning av Marmite, ett salt smörgåspålägg tillverkat av restprodukter vid ölframställning. Detta blev så populärt att det säljes än idag, och då icke blott till anglosaxiska telningar. Extraktet påminner om halvflytande buljongtärningar.
I vårt land fanns en föregångare till dagens O'boy, nämligen Ovomaltine, vilket ansågs övermåttan nyttigt. Enligt reklamen blev skolbarnen t.ex. klart bättre på att hoppa bock, om de började dagen med just Ovomaltine. Tråkigt nog försvann denna dryck. Jag misstänker att det inte längre finns bockar heller i dagens skolor. Kanske inte ens i marginalen?
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Tuesday, May 26, 2009 at 09:26:32 (PDT)
Minnens I, medstofiler detta Vitamalt som gavs oss av våra ömma mödrar när vi var som allra små?
Evin Rude med lic
Sverige - Monday, May 25, 2009 at 23:37:30 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Om någon å vårt augusta forum hyser den minsta tvekan om i vilken mån han verkligen är Stofil, så kan vederbörande nu lätt få visshet i denna brännande fråga.
Med några enkla tangenttryckningar når man nämligen ett därför avsett test. Adressen är som följer:
stofilbloggen.blogspot.com/2008/02/test-hur-stofil-r-du.html
Lycka till!
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Monday, May 25, 2009 at 12:26:43 (PDT)
Bäste hr Rude!
Så sant, så sant. Såväl ekhollon som bokdito torde vara helt otjänliga som föda.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Monday, May 25, 2009 at 12:17:17 (PDT)
Bäste hr Rude.
Men maltextrakt estimeras av den randige carnivoren, åtm. enligt hr Milne!
m.s.s.h.

Fatman <1137@bredband.net>
Sverige - Monday, May 25, 2009 at 12:17:03 (PDT)
Som Tigger skall man även undvika honing & hollon!
Evin Rude, litt lic.
Sverige - Saturday, May 23, 2009 at 13:58:35 (PDT)
Bäste Fatman!
"Man bör inte slunga honung i ett getingbo" är en uppskattad variant.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Friday, May 15, 2009 at 14:43:52 (PDT)
Bäste (?) hr Welander!
Om man lämnar blanksteg både före och efter kommatecknet skall man nog icke uttala sig i skrivfrågor! Dessutom stavade den person (ärat vare hans minne!) Ni syftar på sitt namn "Wellander", med dubbel-l, alltså.
Minns: man skall icke kasta ägg i ett hönshus! (Eller huru det nu var; mitt en gång så goda minne sviker mig numera stundtals.)
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Thursday, May 14, 2009 at 12:10:59 (PDT)
Det skrivs undermålig svenska här , må jag säga!
Erik Welander , språkguru
Sverige - Thursday, May 14, 2009 at 11:54:30 (PDT)
Inte tåget! Lokomotivet är framdrivet av gas, id est torr vattenånga. SJ lade anbud på en stor mängd ånglok från Nohab i Trollhättan samt å flera ställen i riket. Det var ett gott exempel å, hur man i tider av ekonomisk stiltje investerar sig u r krisen.Faktum är att ni skalll glömma bort krisen 1928 o framåt. Den kris som startade 1870 & varade i 27 år!

Tänk på det! Låt oss återgå till ångloken. Så många nyanställda vi måste ha, så mkt energi och råvaror vi tvingas använda. Mången får arbete, från Kiruna till Haparouwanda.

Och sedan! När infrastrukturen välå är utbyggd kommer vi att ha en konkurennsfördel gentemot di dära europerna.Ufarsin Tekel, f.d. major
Sverige - Sunday, May 10, 2009 at 13:46:57 (PDT)
Järnvägen, som jag såg som ung till Pålsboda är numer nerlagd.
Evin Rude, med lic.
Sverige - Sunday, May 10, 2009 at 13:23:36 (PDT)
Ack ja, hr civ.-ing!
Vore tåget dessutom framdrivet med H2O i gasform ("ånga" som pöbeln säger), och själva järnvägen dessutom smalspårig, vore väl lyckan fullkomlig!
m.s.s.h.

Fatman <1137@bredband.net>
Sverige - Sunday, May 10, 2009 at 12:57:50 (PDT)
Ja, tacka vet jag Mitropas porslinskoppar!
Plastmackan är i och för sig en hedervärd produkt, som har följt generationer av tågresenärer.
För övrigt behandlades ju tågens degeneration redan i "En man steg av spårvagnen". Nog vore det trevligt att fara med ett tåg som stannade i Liljeholme, Skebokvarn, Pålsboda, Finnerödja (med jordgubbsuppehåll), Stenstorp och Olskroken.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Sunday, May 10, 2009 at 10:26:18 (PDT)
Apropå maten på SJ vill jag, som är en gammal man, berätta (utan egentliga anspråk på att bli trodd; händelsen är t.o.m. i mina egna öron alltför fantastisk) att en bekant till mig vid ett tillfälle - för många år sedan - beställde en räksmörgås ombord på ett tåg. Han fick den, och när han efter tio minuter fått bort all plast FANNS FAKTISKT EN RÄKA i den lilla majonnäsklicken på brödet!!! Tro't den som vill!
Sven Hedin, forskningsresande samt numera avliden
Sverige - Friday, May 08, 2009 at 10:45:28 (PDT)
Se så, hr Civilingeieur. Min farfar var anställd å Statens Järnvägar, å den tiden då vägarna verkligen var av järn! Hela livet igenom hade han fribiljetter å SJ:s alla förbindelser & avgångar för sig & hela hans familj. På den tiden var tåg tåg! Id est ett dragfordon (lokomotiv) & vidhängande vagnar. Det gnisslade, det tog sin tid, det stannade överallt; en kunde dra ner fönstret & insupa utanförluften & den goda rök från lokets panna. Numer, i dessa satans tider tvingas vi in i en hermetiskt tillsluten kaviartub, uppdelad i segmenter.

Conclusio. Denna moderna "tub" drivs av från luftledningens 16 000 volt /3/4 period/ sek nedtransformerat till, hör & häpna elektriska motorer situerade å varje hjulaxel, till 380 volt! Vart tog draget vägen. Modern tågtrafik innebär ju att det både skjuter på & drar. Sådant tycker vi inte om. Det är näst intill ekivokt! Och förresten går det inte att öppna fönstren, ej heller röka! Såsom räckte inte detta är maten gjord av Plastic!

Evin Rude, med lic.
Sverige - Thursday, May 07, 2009 at 13:40:45 (PDT)
Ja, mina herrar, där ser man hur det går om man inte planerar sina resor i god tid. Annat var det i Göteborg, då man köpte sina tågbiljetter månader i förväg i hopp om att erhålla ett förmånligt pris.
Men det går väl fler tåg, och jubileer, och då ska man nog kunna planera lite bättre.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Wednesday, May 06, 2009 at 09:52:36 (PDT)
Det gälder mig att herrarna har haft en sådan trevnad där i Kungl. huvudkommunen. Själv befann jag mig i snö & is i södra Lappland, i en icke tillnärmelse lika folkfylld kommun.
Evin Rude, med lic
Sverige - Tuesday, May 05, 2009 at 05:58:20 (PDT)
Bäste hr Johansson!
Samma tanke (betr. skribenter å jubileet) hade faktiskt slagit även mig. Tyvärr var jag redan stadd å resande fot när Ni å vårt forum meddelade Eder intention att besöka jubileumsfesten, eljest kunde vi ju ha avtalat att t.ex. bära en nejlika i knapphålet i och för ömsesidig identifikation. Nu gick vi således miste om ett intressant meningsutbyte.
Dock håller Ni säkert med om att jubileet var en lyckad tillställning. David Nessles tal var gripande och borde enligt min mening via det s.k. "Nätet" göras tillgängligt för en bredare allmänhet, även om hans oefterhärmliga sätt att framföra detsamma ju försvunne ur en skriven version.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Sunday, May 03, 2009 at 13:34:10 (PDT)
Vad trevligt att höra, bäste kamrer! Ja, det gamla landet präglas ju av en viss stofilitet i grundläggande frågor; således sitter såväl kungakronan som penningkronan säkert i sadeln. Jag betalde icke mindre än 88 sådana för en fika och macka på stadens centralstation. Med ogillande noteras emellertid att det ännu inte finns något fik med utsikt över tågen, trots att man ju befinner sig på en järnvägsstation. Denna lapsus är numera åtgärdad i Göteborgs stationsbyggnad.
Liksom undertecknad antar jag att kamrern föredrar att resa inkognito? Jag funderade faktiskt på om någon reguljär skribent å dessa sidor skulle vara närvarande, men jag såg inte direkt någon kamrerstyp i bland de fylkade.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Sunday, May 03, 2009 at 02:47:47 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Jag är just återbördad till hemmet efter ett besök i Kgl Huvudstaden i anledning av Kn Stofils tioårsfirande, vilket inom parentes sagt var en pyramidal succé.
Nåväl, tog jag under mitt besök en stilla aftonpromenad genom Östermalm i det fina vädret. Därvid gladdes mitt Stofila öga vid åsynen av en liten lokal vilken tydligen utgjorde högkvarter för Stadsbudskåren, vars medlemmar iklädda klassiska skärmmössor med stort blankt märke framtill, utför allehanda sysslor. Här rörde det sig alltså inte om de, i och för sig hedervärda, s.k. "kändisar", vilka klär ut sig till stadsbud då de utövar välgörenhet.
Närmast euforisk blev jag, då jag under fortsatt framskridande genom stadsdelen påträffade en gammaldags barberarsalong, vilken i skyltfönstret exponerade sin prislista för olika tjänster. Bland dessa tjänster ingick nämligen, hör och häpna, "Rakning med kniv" à kr 70:-.
Allt är inte förlorat.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Sunday, May 03, 2009 at 01:45:12 (PDT)
Jaha, bästa vänner, har just bokat en resa till Stockholm i morgon och infinner mig i god tid till evenemanget. Det lär bli 21 grader i skuggan enligt HBL så jag kommer i informell vårpromenadklädsel.
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Friday, May 01, 2009 at 12:22:48 (PDT)
Instämmer å det fullaste med Eder, hr Nynäs! Är ju Prefect en bilmodell tillhörande den ärorika Fordfamiljen (engelska grenen) och ingenting annat!
Citronil vet jag mig aldrig ha smakat (en brist i min stofila framtoning, tyvärr), men har man ju också slutat försälja svagdricka på 5- och 3-literskaggar. Har sannerligen tiden gått ur led!
Sisteligen undrar jag blott, hr Nynäs: vad är en "hjärtesork"? En förälskad mullvad?
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Thursday, April 30, 2009 at 02:26:43 (PDT)
Jag protesterar mot att det utmärkta rengöringsmedlet fått det nya namnet Prefect. Det skall heta Fenom!
En annan hjärtesork är att Vasa bryggerier slutat tillverka Citronil!

Nynäs inte Brynäs
Sverige - Wednesday, April 29, 2009 at 14:45:37 (PDT)
Varför får inte jag dunka när Doggers Bankar?
En annan dum en
Sverige - Monday, April 27, 2009 at 02:12:23 (PDT)
Brandelius, ja. Jag vinkade åt honom en gång när han passerade Doggers Bankar, där jag och min farfars brylling voro sysselsatta med tångfiske. Kan det ha varit på eftermiddan -43... nä, jag minns inte. Men i alla fall tror jag det var han. Annars var det kanske nån annan???
En liten dum en
Sverige - Sunday, April 26, 2009 at 00:39:43 (PDT)
Harry Brandelius. Jag säger icke mer.
Vine Dure, dem cil
Sverige - Saturday, April 25, 2009 at 15:32:43 (PDT)
Hr Cederbahrk! Vad jag minns hade Krigsmakten (sic!) för några år sedan total utförsäljning av sina konserver till allmänheten. Om det nu ändå funnes några kvar i lager skulle man kanske tvångsmata den lede Fi å det att han (sällan en hon) doge av igenslammade blodkärl.
Evin Rude, med lic
Sverige - Tuesday, April 21, 2009 at 02:47:36 (PDT)
Bäste hr major Tekel!
Ack, Edra ord om de fältgröna dosorna väcker starka minnen. Förvisso stärkte de icke blott kroppen och därmed stridsmoralen. En armé marscherar som bekant på sin mage.
Nej, de utgjorde även ett av våra effektivaste närstridsvapen. Finnes månne än idag restlager av dessa eminenta konserver insprängda i vårt svenska urberg?
Efter de oförsvarliga (om uttrycket tillåts) nedskärningar som skett inom Krigsmakten (jag vägrar enständigt använda den mjäkiga beteckningen Försvarsmakten), torde alla återstående vapen, inkl. fläsk o kött-burkar, behövas för att hejda en ev. led fi.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Monday, April 20, 2009 at 12:00:41 (PDT)
Se så, se så! Yra nu lagom om burkar av allehanda slag & natur. Den enda sanna burken var armèns "fläsk o kött" i den underbart mörkgröna burken med ett vapen åtryckt som utstrålade fasthet och trygghet! Intet går upp emot att äta i det fria, gärna i en skyttegrav, omgiven av ruttnande kamrater. Det stimulerar aptiten, det!
Ufarsin Tekel, major f.d.
Sverige - Monday, April 20, 2009 at 10:35:23 (PDT)
Polaroid är icke mer.
Evin Rude, med lic
Sverige - Sunday, April 19, 2009 at 23:50:20 (PDT)
Och i Mexico påstås man ännu kunna köpa Instamaticfilm och x-kuber. (Enligt hörsägen, visserligen.)
Vad har jag här att göra?
Sverige - Saturday, April 18, 2009 at 12:09:34 (PDT)
Bäste hr Fatman!
Förvisso förgyller Hr Bullens korvar än idag sinnevärlden, ibland t.o.m. i gigantiska burkar av gedigen plåt (förkrigsmodell?). Själv håller jag mig emellertid till lilla varianten. Tidens mörker är således inte helt kompakt.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Friday, April 17, 2009 at 10:11:55 (PDT)
Tangentsnubbel. Med var, ej med vad. Huvudstad, ej huvustad. Sådant här skedde aldrig på bläckhornets tid. Se där ytterligare ett bevis på gårdagens förträfflighet!
Evin Rude, med lic.
Sverige - Friday, April 17, 2009 at 04:35:23 (PDT)
Hrr Fatman & Cederbarhk! Trots flitig spaning efter den korv som flytt har jag dock icke kunnat finna Kvickmans i burk, ej heller utan burk för den delen. Här & var står än att finna en hederlig kokt, med halk enbart förstås. Men var avses i kvarteret bredvid där jag bor. Men så skall ju Lund kanske bli Europas kulturhudstad. Korv är också kultur!
Evin Rude, medicine licentiat
Sverige - Friday, April 17, 2009 at 01:43:16 (PDT)
Men Bullens korv i plåtburk finnes ännu till avsalu, bäste hr Cederbahrk!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Thursday, April 16, 2009 at 12:58:22 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Nåja, halvt ur led är väl vid närmare eftertanke tiden trots allt. Tillåt mig halka in å s.k. slangspråk och säga "slang med halka". Detta är uttytt å Ärans och Söderkisarnas språk "korv med senap".
Enligt en larmrapport förleden är det hart när ogörligt att uppdriva en klassisk "kokt smal med bröd". Endast grillad korv gives mestadels. Vårt Fosterland är sig icke likt. Jag anar en lömsk komplott av något slag.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Thursday, April 16, 2009 at 02:32:00 (PDT)
Bäste hr Fatman!
I sanning: tiden är icke helt ur led! Som framgår av vävsidan http://www.gahns.se saluförs även de beprövade märkena HEGA rakbalsam och Watzins Keratin. Detta hårvatten gives dessutom i hela 2 varianter, båda visserligen numera i plastic-flaskor, men ändock!
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Thursday, April 16, 2009 at 02:17:29 (PDT)
Bästa medstofiler samt -innor!
Upptäckte jag idag till min stora, ja, megastora, skulle jag kunna säga om jag vore den sorts person som kan tänkas säga sådana saker, vilket jag inte är, förvåning, att den gamla hedervärda handsalvan Maniol ännu finns att köpa. Nå, visserligen även den i tub av plastic och sans den gamla vackra ljusgröna färgen, men ändock, ändock...

m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Wednesday, April 15, 2009 at 13:18:38 (PDT)
Bäste hr Cederbahrk!
Jag ber, jag ber! Är jag enbarligen glad att kunna stå till tjänst! Tyvärr äro Brylcreemstuberna, de förr så rejäla plåtprodukterna, nuförmera utbytta mot simpel plastic. Nåja, är det ju innehållet som räknas, och det har man mig veterligt icke förändrat.

À propos raggare: äro ju de äkta raggarna (Som Var Med -56) nu över sjuttio år, varför de sannerligen kunna intaga sin plats i stofilernas ständigt ökande medlemskader!
m.s.s.h.

Fatman <1137@bredband.net>
Sverige - Thursday, April 09, 2009 at 02:28:00 (PDT)
Bästa hrr Rude och Fatman!
Det av Eder, herr Rude, beskrivna tittskåpet torde i sanning utgöra ett anslående fokus, en modern artiste skulle t.o.m. benämna det en "installation".
Mina ansträngningar att mot ett astronomiskt vederlag införskaffa en ynka modifierad tub amerikansk Brylcreem stötte på så stora svårigheter att jag nödgades uppgiva försöket.
Desto större tacksamhet känner jag därför gentemot Eder, herr Fatman, för upplysningen om var jag inom rikets gränser kan inköpa detta nostalgifyllda kultföremål.
Inom parentes sagt, kan man väl påstå att övervintrande raggare är framtidens Stofiler?
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Wednesday, April 08, 2009 at 10:44:20 (PDT)
Min make Majoren, f.d. köpte under en campaigne i Moldavien en tub, som han trodde var Brylcreem men visade sig vara Brynnercreem. Allt hår låg kvar å kuddvaret när han steg ur "slafen" som de käcka pojkarna kallar vilolägret.
Mene Tekel, majorska
Sverige - Wednesday, April 08, 2009 at 01:49:26 (PDT)
Ack ack ack!
Glömde jag ju att såsom brukligt underfoga nedanstående med:

m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Tuesday, April 07, 2009 at 12:37:27 (PDT)
Bästa medstofiler!
Finnes ju Brylcreem att köpa även här i ärans och de avlånga hjältarnas land, åtminsteligen då å väbben. Angör t. ex. www.raggarportalen.se och tangenta Eder vidare in på den s.k. webshopen därstädes. Voilá!

Fatman
Sverige - Tuesday, April 07, 2009 at 12:35:56 (PDT)
Bäste hr kamrer Cederbarhk. Fann jag för cirka tre år sedan Brylcreem här i en butik i Lund. Köpte jag hela kartongen och lät rama in alla 16 tuberna i ett såsom tittskåp. Detta pryder nu väggen i min licentiatist medicinska mottagning. Mången till gamman!
evin Rude, med lic
Sverige - Tuesday, April 07, 2009 at 00:54:22 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Undrens tid är tydligen inte förbi. Brylcreem, som man väl trodde sedan länge gått till de sälla jaktmarkerna (som det brukade heta i indianböckerna), lever, o fröjd, i USA!
Den klentrogne uppmanas slå upp vävsidan hardtofindbrands.com och därstädes under rubriken hårprodukter knappa in ordet Brylcreem. Och si! Om ock tuben är annorlunda designad, så finns den alltfort och kostar $4.85.
Förmodligen lever Elvis Presley också...
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Monday, April 06, 2009 at 14:12:42 (PDT)
Inte nog med det, bäste Holmström. Firandet sker av någon anledning inte i Göteborg! Ja, när fan blir gammal firar han i Stockholm.
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Monday, April 06, 2009 at 11:55:49 (PDT)
Vafalls ?

Läser om er uppkommande 10 års jubileum.
Förefaller kunna bli en ytterst trivsam tillställning.
Detta tills jga lägger märke till en sann horör i texten
som jag innerligt hoppas får tillskrivas den ,hos er, sällan förekommande spjuvern ,tryckfels nisse.

Jag åsyftar givetvis den antalsförvirring som gör sig gällande när Ni nämner att vid tillställningen ska där serveras 10 (tio) sorters kakor. Nej, nej, nej! Det klassiska kafferepet. Har i sin full prakt 7( sju) sorters
kakor till kaffet! Som överväldigande dokumentation av detta faktum kan jag enklast hänvisa till den mest klassiska av svenska kakrecepts samlingar. ICA förlagets
"Sju sorters kakor" med anor från 1945 har ett obeskridligt
grepp om svensk småkake kultur som jag nu med viss bestörtning ser, eventuellt, ignoreras. I vilket fall som helst hoppas jag och säkerligen fler med mig att detta korrigeras så snart som bara möjligt är.

Vänligen

Anders Holmström
Småkakans Vänner

anders holmström <anders.holmstrom@gmail.com>
Sverige - Monday, April 06, 2009 at 01:04:38 (PDT)
Jo.
En liten dum en
Sverige - Saturday, April 04, 2009 at 14:45:22 (PDT)
Aha, En liten dum en! Såsom en eldfängd tabula rasa, typ?
Evin Rude, med lic.
Sverige - Saturday, April 04, 2009 at 11:11:18 (PDT)
Framtiden påstås ju vara ett oskrivet blad. I så fall är alltså framtiden tunn, vit och fyrkantig. Samt brännbar.
En liten dum en
Sverige - Saturday, April 04, 2009 at 01:07:31 (PDT)
Genom motsatser kan man säga, att om det var bättre förr, var det följdriktigt sämre nu. Men vad säger detta om framtiden?
Evin Rude med lic
Sverige - Friday, April 03, 2009 at 11:59:38 (PDT)
Bäste Rude!
Den relativt korta distributionstidsutdräkten över havet kan måhända tillskrivas det faktum att all post hit från det gamla landet går som vad man på min tid kallade "Par avion" och numera kallas "Prioritaire", utom eventuellt vissa specialförsändelser. Således är försändelsen stämplad den 27 mars, och anlände den 30 mars, dvs nästa vardag utom lördag. Såvitt jag minns distribuerades tidskriften lokalt såsom "B"-post vilken levereras särskilt oskyndsamt.
För övrigt får jag gratulera till hans närmast Holmesiska sinne för detaljer!

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Wednesday, April 01, 2009 at 09:06:16 (PDT)
Tack för det senaste numret! Lindengren är tillbaka, i högform! Bara framsidan är värd 44:75 (oms inräknad). Tack!
Andreas Jansson
Sverige - Wednesday, April 01, 2009 at 04:23:02 (PDT)
Bäste hr civilingenieur P Johansson. Det gläder mig att ni i den östra rikshalvan fick tidningsexemplaret före mig, som dock bor i Skåne. Jag ser detta som en hyllning till 200-årsjubileet, om det kan epitetieras såsom en glädjens tilldragelse när den lede ryss beslagtog våra urminnes ägda provinser.

Nå.! 22 luidorer är tämligen ackurat 11 euro. Vackert så.

Nu har nog den gode Lindengren ändå överträffat sig själv. Ser jag den mest underbara referens till Hans Arnold! Lädernuckans kök är en perfekt illustration av ett 50-talskök som jag minns det, där min ömma moder huserade. Saknar jag blott en liten tidningshylla av teak med inplastad ståltråd där ett exemplar av Vecko-Rvyn låge, den publikation där ovannämnde H Arnolds bilder pendangerade novellen "Veckans chock".

Fick vi en förvirrad inblick i Lädernuckans & Brorsonens förhållande. Var det väl ändå så, som beskrevs i no 11 att det var hr L själv som anföll Bunnyflickan., vilken i sin tur tog initiativet till fortsatt lek & gamman. Hr Brorson kan väl inte vara främmande för detta faktum! Att sedan skylla på glömska är ju rent pinsamt. Kan det vara så att hr Brorson/ L har ett så starkt överjag att han har förträngt denna k*p*l*ti*n? Jag har en vag aning om att denne hr L/ Brorson mer eller mindre genom ferromoniskt demoniska dofter (4711) försatte den nuckan i ett tillstånd av vanmakt. Ett brott som bestraffas med lägst 6 månaders fängelse och högst två år. Ej heller Nuckan/ Bunnyflickan synes ju ha någon reda på det hela, beroende på vilken person hon för tillfället är.

Jag har svårt att acceptera att ett litet oskyldigt barn som Stofilpojken kan få växa upp i en sådan schizofren millieu. Gives där icke i Göteborg omhändertagande myndigheter ss i riket i övrigt?


Vet att jag som läkare vilket ögonblick som helst kan lyfta min bakelitlur & via koppartråd omedelbart kan få komma ikontakt med barnavårdsnämndens ordförande, å det att dettta stofilbarn omedelbart toge om hands om det allmäna/ kommunala!

Evin Rude, med lic.
Sverige - Tuesday, March 31, 2009 at 11:53:08 (PDT)
Bästa stofilkamrater, idag har jag erhållit ytterligare ett exemplar av Kapten Stofil, i ett väl handskrivet kuvert frankerat till en valör av 22 skandinaviska kronor. M a o postgången fungerar även till de gamla provinserna. Nu återstår bara att ta sig en helkväll, plugga ur telefon- och datamaskinjacken och njuta av innehållet.
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Monday, March 30, 2009 at 10:40:30 (PDT)
Intressant detta med Usamerika, immigration, hattar m.m. Den som ständigt bär hatt behöver knappast besöka en friseur. Men när håret blivit lagom långt i nacken byter man till pjatthat, och se! en kvanting träder fram!
Evin Rude, med lic
Sverige - Monday, March 30, 2009 at 02:22:24 (PDT)
Jag tror att du bara hittar på det där, jag!
En liten dum en
Sverige - Sunday, March 29, 2009 at 10:56:23 (PDT)
Frisörer? Äääh! Hänn opp i norra Yukon där jag bor hålls vi int med sånt tjafs! Håre frys för det mesta fast i vägga på igloon när vi sov, å skäggstråna dom slår man in mä knytnävan å bit av döm på insida! Så dä så!
Soapy Smith
Sverige - Sunday, March 29, 2009 at 10:55:23 (PDT)
Bäste kamrer, betänk att åtskilliga stofiler utvandrade till Nordamerika just för att komma undan det som i näringslivet kallar "förändringstrycket" i Europa, för att i stället få utöva sina traditioner ifred. Därför är det helt plausibelt att förändringsmotståndare mainfesterar sig på detta sätt.
Själv går jag numera till en Herrfrisör, ehuru själva frisören är en relativt ung dam, där en behandling med trimsaxen kostar endast 16 €. Märkligt nog brukar det inte vara någon kö när jag kommer dit efter arbetsdagens slut.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Sunday, March 29, 2009 at 05:25:14 (PDT)
Bästa Medstofiler!
De Förenta Staterna är väl modernitetens stamort å jorden. Därför var jag aningen skeptisk till vävsidan The Art of Manliness. Dock måste jag tillstå att där gives enstaka guldkorn för oss Stofiler.
Sålunda propagerar man för bärande av hatt. Klart lovvärt!
Vidare har man ett inslag om 10 accessoirer "som farfar brukade ha", men vilka man rekommenderar för nutida bruk.
En annan sak å vävsidan, vilken jag speciellt gouterar, är maningen att undvika klippotek och s.k. unisex-salonger och i stället hålla sig till traditionella herrfrisörer.
Allt detta finner man under adressen:
http://artofmanliness.com
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Saturday, March 28, 2009 at 09:46:51 (PDT)
Såså, bäste hr Rude! Drevs nog hr Bemp av de bästa motiv då han ville delge oss detta! Dessutom stavas inte xyz///&%€#" med tre /!

m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Friday, March 27, 2009 at 13:07:16 (PDT)
Hr Bemp. Jag tror att ni är ute i helt fel forum. Skulle vi stofiler någonsin nedlåta oss till att knacka ner en sådan lång, idiotisk serie tecken för att få reda på något. Allt som behöver vetas står i Nordisk Familjebok med ÄKTA bokstäver och inga fjantiga skiljetecken & slikt. .Skäms! Uppenbara er ALDRIG mera på denna sida. xyz///&%€#"bla bla bla. Det är inge tvärdigt sätt att kommunicera på ! Hut! 7-falt hut!
Evin Rude, med lic
Sverige - Thursday, March 26, 2009 at 14:41:01 (PDT)
Utgår från att det var kaptenen själv som under pseudonym förgyllde mittendelen av SvD:s insändarsida med nedanstående i måndags:

http://wwwc.svd.se/pdf/synpunkt/get_file.asp?Filename=SVD-20090323-A27 SYN 1F1.pdf&week=13

Bemp
Sverige - Thursday, March 26, 2009 at 04:10:23 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Jag vill absolut inte undanhålla Eder ett guldkorn evad gäller huru en engelsk Stofil bör skruda sig. Således rekommenderar jag de anglofila i vår krets att ofördröjligen å Väven slå upp:
www.fogeygentleman.co.uk
Rikligt med anslående och inspirerande bilder utlovas. Dessutom finns möjlighet att inhandla livsviktiga accessoirer såsom t.ex. stropphängslen.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Wednesday, March 25, 2009 at 15:27:49 (PDT)
Aha.
En liten dum en
Sverige - Wednesday, March 25, 2009 at 12:46:06 (PDT)
En dum en! Olägenheten med lägenheten var inte hyran, utan ohyran. I Göteborg.
Evin Rude, medicine licentiat av Guds nåde.
Sverige - Tuesday, March 24, 2009 at 13:39:52 (PDT)
Öhh...?
En liten dum en
Sverige - Tuesday, March 24, 2009 at 12:37:27 (PDT)
kan jag då ICKE menar jag CP japanskt fordon
e r skamfull
Sverige - Monday, March 23, 2009 at 13:17:14 (PDT)
Kan jag då icke, med tanke å att vårt gnistrande fyrbloss och ledare i modernitetens mörker en hr Joakim Lindengren som saligt till Göteborg avflyttad är. Har jag hört där, vid ett tillfälle följande s.k. witz, väl i Postmästarens anda: En göteborgare lät klockan gå till den blev två, sålde han sedan den ena ity han var i pekuniär knipa,
Evin Rude, med lic.
Sverige - Monday, March 23, 2009 at 13:15:01 (PDT)
Oerhört komiskt o fritt från vulagariteter bäste hr Fatman!
Mene Tekel, majorska.
Sverige - Sunday, March 22, 2009 at 08:06:08 (PDT)
Bäste hr Fatman!
Kostligt, på min ära!
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Saturday, March 21, 2009 at 10:24:56 (PDT)
Bäste hr Tekel, samt övriga stofiler och -innor! Kommer mig understående osökt att åtänka en s.m.s. rolig historia, lydande sålunda:

Hr A. (fingerat namn) mötte å en av stadens gator sin aquintant hr B. (ävenså fingerat). Hr B. frågade då: - Har Du klippt dig?

- Nej, det har frisören gjort! svarade då hr A.

Tableau!

m.s.s.h

Fatman
Sverige - Friday, March 20, 2009 at 11:48:59 (PDT)
Ivar Krueger sköt sig icke i Paris, utan i huvudet!
ufarsin Tekel, major f.d.
Sverige - Wednesday, March 18, 2009 at 14:02:44 (PDT)
Nog är då detta riktigt hr civilingenieur P Johansson, men förutsätter då detta att man äger en så lycklig situation att huset är försett med en vedspis, vars aska aldrig helt får svalna. Å morgonen sticker man dit lite törespån, blåser & se! elden flammar upp. Nog tycker jag att en HEL ask är väl mycket såframt man icke äger en plikttrogen piga, som städse stiger upp före tuppen (alternativt innan den röde hanen har slocknat) att blåsa liv i hushållets egen
lilla Molok! Dock, respektive trots lagen om hushållsnära tjänster är det ju idag helt omöjligt att få tag å en tjänstvillig piga utan dess ohemula krav å astronomisk lön!

Evin Rude, med lic.
Sverige - Wednesday, March 18, 2009 at 13:57:17 (PDT)
Inte nog med det, bäste Rude. Det verkar stört omöjligt att köpa en tändticksask. Man förväntas köpa ett set med ett dussintal askar på en gång, trots att en ask är fullt tillräcklig för ett års förbrukning.
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Wednesday, March 18, 2009 at 08:30:41 (PDT)
Kunde man även, mina herrar, om nu tändstickorna fungerade oklanderligt, combustera slungan.
Evin Rude, med lic
Sverige - Tuesday, March 17, 2009 at 05:58:06 (PDT)
Medelst sockerbitar (gärna Sockerbolagets små godbitar) sätta man enkelt en sk snöslungemotor ur drift.
Gymn Dir Hedenstierna
Sverige - Tuesday, March 17, 2009 at 05:12:55 (PDT)
Bäste hr. med.lic. Rude!
Ni har mitt fulla deltagande. Den av Eder beskrivna kalamiteten är endast ytterligare ett exempel å de försämringar dagens giriga krämare försöker smyga på oss.
Dessa är av 3 slag:
1. Likvärdig produkt som tidigare men höjt pris.
2. Mindre förpackning men oförändrat pris. Betr. tändstickor kunde man tänka sig plattare ask innehållande färre stickor.
3. Försämrad kvalitet. Detta kan i tändsticksfallet yttra sig som att tidigare askar av trä byts mot mjuka pappaskar och att man sparar in på plånets beläggning genom att i stället för ett gediget tjockt lager endast tunt belägga detsamma och dessutom medvetet göra mistor i ett rutmönster. Resultatet blir ofelbart försämrad fungibilitet (för att nu citera f.d. finsnsministr Sträng).
Ett lika ofelbart resultat blir, som Ni redan är medveten om, att kunden (numera degraderad till konsument) blir topp tunnor rasande.
Kanske är det dags att börja tända cigarren med s.k. braständstickor?
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Monday, March 16, 2009 at 13:12:40 (PDT)
Sitter jag här och blir alltmer vred. Jag stryker min tändsticka mot askens långsida, stickan går av, den går av och den går av. Det är ju för i h*lv*t* inte klokt. På salig Ivars tid fungerade ALLTID flurrorna oklanderligt. Ser jag framför mig tändsticksaskar av PLASTIC, tändstickor av något digitalt pseudomaterial som fejkbrinner. F* f*n!!! Nog var det för i k*p*rn**m bättre förr!!!??!?!??!?!?!??! Skrivet i yttersta vrededom.
evin Rude, med lic.
Sverige - Monday, March 16, 2009 at 11:07:18 (PDT)
Nå! Låt oss nu reda ut begreppen, snöslunga är nog bra, men snökanonen kan inte kallas kanon ety den skjuter snön i en balisstisk bana, ss en haubitz. En kanon däremot avlossar sina projktiler i en i stort sett horisontell bana. En kanon används när befästningar skall nedkämpas, icke skidåkare; medanen haubitz avlossar sin pjäs från ovan å så vis i detta fall s.s. ett snöfall.
Urfarsin Tekel, major, f.d. inom artilleriet
Sverige - Saturday, March 14, 2009 at 16:20:05 (PDT)
Snöslunga? Har man hört, va. Bor herr Luther månne granne med järnvägen? Visserligen har jag lagt märke till att den lantliga friden störs av diverse maskiner, vilket ju är högst beklagligt. Kan man inte stoppa ofoget med lagens hjälp?
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Saturday, March 14, 2009 at 05:20:40 (PDT)
Kan mina herrar hjälpa mig.

I dessa vintertider har jag hittils kunnat avnjuta en god cigarr utan att störas av mina grannars brist vett och etikett. Detta har i ett slag omintetgjorts meddelst ett muskedunder kallat snöslunga.
Ni, gentlemen, kanske förnimmar att snöslungandet endast utföres av spolingar som kastar snöbollar men då måste jag göra er bittert besvikna.
Snöslungan är en ottomotor som till ett väldigt dån kastar stora massor snö till synes okontrollerat.
Då jag i god stil försökte upplysa min etiksvage granne att stänga av oväsendet på söndagsaftonen var dock dånet så våldsamt att han ej hörde.
Istället vinkar han glatt till mig, oförstående om de oförätter han skapar genom snöslungandet.
Mina herrar, jag kan nu bara hoppas på era goda råd till hur sådan brst på hyfs tillrättavisas.
Er frände, Gårdsfogde Oscar Luther.

Oscar Luther
Sverige - Friday, March 13, 2009 at 10:14:37 (PDT)
Jaha! Så var då hon framme igen, när jag lossade mitt prostatastrangulerade rör!
Ufarsin Tekel, major f.d.
Sverige - Thursday, March 12, 2009 at 14:49:29 (PDT)
Velocipeder, eller bicyklar som envar kallar fenomenet tror jag aldrig kommer att bli någon framgång eftersom alla dessa hästsömmar kommer att punktera fordonens pneumatiska hjul. Nej, för mig torde nog detta betraktas som en snart övergående s.m.s. fluga. Tror jag nog hellre att hästarna, genom modern s.m.s. könslig teknik kommer att bli så så små & behändiga att de kan situeras i ett ordinärt velocipedstall. Å detta vis får var medborgare tillgång till den allraste som mestans ekologiska krukväxtgödning genom att beväpna sig med skyffel & borste & sopa upp djurens spilning & sedan kruka ner den.
Mene Tekel, majorska f.d.
Sverige - Thursday, March 12, 2009 at 14:46:25 (PDT)
Avses, förstår jag Erik Kjellquists version mitt under brinnande krig, där man uppmanades att icke samla i lador & hus vilket ju fordomtima vore (obs! konjunktiv) en dygd. Alltså, när där är god tillgång på föda skall man spara men när ingen god tillgång till föda är får man inte hamstra. Kan detta kallas inverterad, alt. perverterad solidaritet. Eller, oh hemska tanke: lojalitet.
F.d. Major Ufarsin Tekel som minne.
Sverige - Thursday, March 12, 2009 at 14:38:16 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Talet om cykelklämmor och därå monterade kattögon (kallas tydligen "reflexer") manar mig att utgjuta mig betr. cyklandets deklination i vårt moderna Sverige. Icke så att velocipedåkandet skulle ha minskat i omfång, utan snarare att det berövats sin värdighet. Sedan vi ålagts att behänga våra fordon med allehanda självlysande bjäfs, är det inte längre möjligt att med högburet huvud glida fram i trafiken. I stället får man som velocipedryttare en obehaglig känsla av att på egen hand utgöra ett ambulerande tivoli.
Visste Ni förresten att myndigheterna ett tag t.o.m. övervägde att tvinga även cyklister att under dagtid föra tända lanternor? Detta egenartade påfund avstyrdes lyckligtvis.
Dock har man hos höga vederbörande inte helt förkastat tanken att alla cyklister ska bära hjälm. (Betr. ev. säkerhetsbälte därtill, vet jag inte besked)
För min personliga del kan jag blott säga, att den dag man försöker tvinga mig att kröna min uppenbarelse med ett förvuxet valnötsskal, kommer jag att parkera min trogna stålhäst för gott.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Thursday, March 12, 2009 at 10:03:11 (PDT)
Det fanns en fru Hamsterlund som säkert ha piggat på sig vid allt prat om hamstring (inte hamstrings) coh smågnagare. Men denna fru Hamsterlund är död. Och saknad av ingen.
Alte Rego, historiker
Sverige - Tuesday, March 10, 2009 at 09:11:36 (PDT)
Ja, bäste kamrer: insolent idag, insolvent imorgon.
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Monday, March 09, 2009 at 16:12:01 (PDT)
Bäste hr (?) Wirigs!
Varmt tack för tipset om cykelklämmor. Om de ock icke är av klassisk svensk modell, förefaller de mig dock högst rekorderliga.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Sunday, March 08, 2009 at 08:54:52 (PDT)
Cederbark!
Det finns fortfarande cykelklämmor att uppbringa, ehuru inte lika vackra som forna dagars. Jag är själv en flitig cyklist (velocipedryttare) och bär under cykelturerna i allmänhet knäbyxor. Då jag cyklar i långbyxor hålls byxbenen på plats av ett par sådana här:
http://www.velo-orange.com/trouserband.html
De ersatzcykelspännen av plastic, ofta med missprydande reflexer applicerade, som saluförs i dagligvaruhandeln kommer aldrig att få vidröra mina benkläder.

Wirigs
Sverige - Sunday, March 08, 2009 at 08:36:26 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Mig undras huruvida Ni, i likhet med undertecknad, vid mahognygroggen i skymningstimman tenderar att grubbla över de stora, existensiella spörsmålen?
Vare därmed hur som helst. Förleden slog det mig, (som endast ett belysande exempel å denna min tendens) huru märkligt det är att vanliga, hederliga cykelklämmor inte längre saluförs. Visst cyklas det lika mycket som förr? Visst är herrarnas byxben därvid fortfarande i farozonen?
Jag ärnar förskona Eder, bästa Medstofiler, från en mer detaljerad skildring av det insolenta bemötande jag utsattes för hos min lokala cykelhandlare vid min stillsamma förfrågan huruvida han förde dyl. klämmor.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Saturday, March 07, 2009 at 10:00:22 (PST)
Bäste hr. civ.ing. Johansson!
Ja, min gode hr. Johansson, jag tillstår utan omsvep att jag såväl dagligen som stundligen benyttjar mig av hr. Edisons ganska fiffiga uppfinning, glödlampan. Jag kan faktiskt rekommendera densamma.
Dessutom är det så, att på min ort är det hart när ogörligt att uppdriva en ynka droppe av vare sig fotogen eller linolja.
Eder städse förbundne

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Saturday, March 07, 2009 at 09:42:54 (PST)
Bäste hr med.lic. Rude!
Jag medger att det är högst troligt att jag missbedömt våra medvandrare marsvinen. Att de, i motsats till andra snarlika djur, inte försöker undkomma förväntade smärtor kan ju mycket väl vara resultatet av ett filosofiskt resonemang utmynnande i en stoisk hållning. Att på förhand utesluta att så är fallet, är naturligtvis en helt ovetenskaplig attityd.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Saturday, March 07, 2009 at 09:33:33 (PST)
Hr (?) Cro Magnon! Cromagnon bör det väl vara, id est en förkromad gammal grekisk filosof.
Kryztwyfzc Wasa, oerkänd ättling.
Sverige - Friday, March 06, 2009 at 15:09:05 (PST)
Ni får ursäkta min make, han åminnes nu sin pennalism å officersmässen gentemot de svage; i andenl likväl som i graden.
Mene Tekel, majorska f.d.
Sverige - Friday, March 06, 2009 at 15:05:27 (PST)
Trams, trams & åter trams. Man låter locka i ett mindre begåvat barn, helst ett med grava minnesrubbningar att det rör sig om julafton, då jävlar tindrar det så pass att man hinner läsa hela Kvällsstunden. Tills tindret är slut alltså.
Major Ufarsin Tekel, före detta
Sverige - Friday, March 06, 2009 at 15:02:39 (PST)
Fotogen- eller linoljelampor? Vad är nu det för moderna påfund? Nej, tacka vet jag en hederlig tranlampa! En sådan i vart hörn av grottan samt en rekorderlig eld i grottans mitt är allt man behöver!

Cro Magnon, Niedersachsen
Sverige - Friday, March 06, 2009 at 13:24:08 (PST)
Bäste kamrer! Är ni verkligen så modern att ni använder glödlampor i stället för gamla hederliga outslitliga fotogen- eller linoljelampor?
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Friday, March 06, 2009 at 11:12:50 (PST)
Det är ju Darwin i år. Här dansar skapelsens herre med skapelsens fru och en orm spelar dragspel därtill, de firar arternas uppkomst med sitt kuttrasju, så må Darwin ha sagt vad han vill. En orm är ingen gnagare, hr Rude men hur i h*ls*k* kan en orm flyhänt hantera en klaviatur???
Mene Tekel, majorska f.d.
Sverige - Thursday, March 05, 2009 at 16:29:33 (PST)
I sanning säger jag eder kamrerer, civilingenieurer att jag, Evin Rude bodde vid KVBJ och många gånger for både till Karlshamn via Gungvala, Asarum men även å andra hållet, åt Småland till. I mycket späd barndom föll jag för övrigt av en cykel och slog upp ett sår i pannan just å denna sinistra räl, som placerats ut å det att mitt unga änne skulle behöva sys ihopa. Exteriört ser det snyggt ut men interiört kan man väl undra.
Evin Rude, med lic.
Sverige - Thursday, March 05, 2009 at 16:22:39 (PST)
Bäste hr Fatman. Har jag nu grävt fram min gamla Carolus Rex XII:s bibel ur sedimenten & citerar här sålunda som följer, tänk sig nu att detta är skrivet i fraktur: "Salt är ett godt ting; hwar nu saltet mister sin sälto, hwar medd skal man salta? Hafwer salt uthi eder och hafwer frijd emellan eder inbyrdes".

Jo, jo. Tål att tänka å.J ag tror dock icke att den stora fisk i vars buk den misslyckade Jona dvaldes var en sardell.

evin Rude, med lic.
Sverige - Thursday, March 05, 2009 at 16:15:12 (PST)
Ja, vad nu gäller hamstrar respektive marsvin (ej att förväxla med tumlaren, som även kallas marsvin fast med kort "A") så är de ju båda gnagare. Huruvida deras oförmåga att reagera å nålstick & liknande beror å en viss letargi eller sensoriskt kajko äger jag ingen kännedom om. Dock vill jag hävda att om en reaktion å ett obehagligt stimulus inte utlöser någon responshar detta inget med djurets intelligens att göra.
Evin Rude, med lic.
Sverige - Thursday, March 05, 2009 at 16:03:35 (PST)
Hr kamrer! I min barndom ägde vi en guldhamster som sökte sin tillflykt in i vår stengärdesgård. Det tog åtskillig tid och mycken stenförflyttning tills min fader, som ådagalagts att finna den, inte fann den. Långt efteråt kunde man höra hamstern förnöjsamt nynna "stone me into the groov" långt inne därinne, i det innersta av gärdesgården. Kom inte sedan & hävda att en


hamster inte skulle vara ett intelligent djur, djuret är ej blott intelligent utan även framsynt!

evin Rude, gnällig licentiat med taskigt minne.
Sverige - Thursday, March 05, 2009 at 15:54:55 (PST)
Ja, bäste rude, det finns smalfilm och det finns smalspår. I Restsverige gick man ju sin egen väg och använde det billigare 891 mm i stället för det internationellt gångbara kapspåret 1067 mm, med vissa undantag. Jag har i alla fall på ort och ställe promenerat å KVBJ medan den fortfarande existerade, även om den då var stängd på order av skyddsombudet. Därmed inte sagt att jag vill uppmana till lagvidriga spårpromenader.
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Thursday, March 05, 2009 at 13:47:04 (PST)
Bästa hrr Cederbahrk samt Rude!
Är nog det nedanomnämnda citatet ursprungligen från den s.k. Heliga Skrift (d.v.s. Bibelen), där vi i den gode hr Markus evangelium 9:50 kunna läsa följande: "Godt är saltet, men om saltet warder osalt, hwarmed skolen I återställa det?" Har väl, föreställer jag mig, den ävenså nedanberörde herr Fakiren sedermera måhända återpublicerat och något förvanskat detta, för att därigenom åstadkomma s.m.s. humor.

Fotnot: Citatet är givetvis ur 1877 års edition av NT.

m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Thursday, March 05, 2009 at 12:06:13 (PST)
Bäste hr med.lic. Rude!
Vore intressant att få ta del av den av Eder förutskickade undersökningen av ev. upphovsmannaskap från den store Fakiren. Som ortodox Stofil innehar jag självfallet en komplett uppsättning av hr W:s skrifter, men det vore en alltför tidskrävande uppgift att därur vaska fram önskat svar.
Mycket riktigt påpekat: de av överheten (Bryssel) påbjudna irrlamporna är dessutom FULA!
Vad beträffar de syrisk-ättade hamstrarna, så torde deras helt negligerbara intlligens härmed ha fått sin förklaring: svårartad inavel.
Jag har mig bekant att deras släktingar (?) marsvinen inte ens lär ha vett att reagera då de sticks med injektionsnålar i laboratorier över hela den civiliserade världen. Hur det förhåller sig med detta ifråga om hamstrar, glömde jag att utröna, då jag i späd ålder innehade hamster.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Thursday, March 05, 2009 at 10:50:50 (PST)
På tal om att hamstra kan det ju vara roligt att veta att alla guldhamstrar vi har härstammar från en familj om åtta individer funna i den syriska öcknen å fyrtiotalets slut.
E Rude, med lic
Sverige - Wednesday, March 04, 2009 at 15:00:51 (PST)
Hr kamrer Cederbarhk. Jag har förgäves efterforskat detta med Axel Wennergren och hans sardeller men inte kunnat få det bekräftat. Möter jag något Fakirsällskap här i Lund avser jag ta upp spörsmålet. I övrigt delar jag helt er uppfattning vad gäller de räliga asteniska lamporna, vilka jag får sätta å långt i förväg för att kunna få ett brukbart ljus å avträdet där jag studerar min dagliga avisa. Har jag dock övergått till 100 watt och skall som Ni hamstra.
Evin Rude, med lic.
Sverige - Wednesday, March 04, 2009 at 14:57:31 (PST)
Bästa Medstofiler!
Fråga: Om haven miste sin sälta, varmed skulle vi då salta?
Svar: Med sardeller
Vem skrev dessa kända rader? Var det månne herr Fakiren själv?
Fråga: Om vi miste våra glödlampor, varmed skulle vi då lysa oss?
Svar: Med kvicksilverhaltiga, strålningsavgivande s.k. lågenergi-surrogatlampor med en lysmasks ljusstyrka.
Vem skrev dessa rader? Jo, det gjorde jag.
Och nu går jag och hamstrar hederliga (om ock något krympta) glödlampor så att det räcker för min livstid.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Monday, March 02, 2009 at 11:48:20 (PST)
Svar till "en dum en". Den är nedlagd. Gick inte att driva en bana en millimeter från Hastings.
Evin Rude, med lic.
Sverige - Saturday, February 28, 2009 at 12:45:43 (PST)
Och?
En liten dum en
Sverige - Saturday, February 28, 2009 at 11:27:46 (PST)
Bäste hr civilingenieur, P. Johansson. Se så, metrar & metrar. Minnes att järnvägen " Karlshamn-Vislanda-Bolmens" järnväg: KVBJ ägde en spårvidd av 1067 mm. Om man nu skall tala om längdmått & tocket."
Evin Rude, med. lic.
Sverige - Saturday, February 28, 2009 at 09:06:46 (PST)
Eller å tvären?
B Vathenstraale
Sverige - Friday, February 27, 2009 at 06:40:34 (PST)
Således hr ing Johansson. Är biografmaskinerna beredda att förmedla en rulle å längden?
Evin Rude, medicine licentiat av Guds nåde.
Sverige - Thursday, February 26, 2009 at 11:47:17 (PST)
Man anmärkte i Usamerika å att hr. regissör Kurosawa hade konstruerat en i deras tycke alldeles för lång film och bad honom att den borde klippas ner i längd. Hr K. anammade detta under förutsättning att han fick klippa den å längden. Tableau!.
Evin Rude, medicine licentiat av Guds nåde.
Sverige - Thursday, February 26, 2009 at 11:45:32 (PST)
Mina herrar, betänk att jag är gammal legitimerad biografmaskinist i det civila, och således har sett det mesta! Om någon frågar mig "hur lång är filmen?" svarar jag till exempel "2943 meter".
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Tuesday, February 24, 2009 at 09:56:39 (PST)
Ja hr civilingenieur P Johansson. Det var en alldeles särskild dag. Dagar?
Ufarsin Tekel, major f. d.
Sverige - Sunday, February 22, 2009 at 23:52:58 (PST)
Ettore Scola? Nja, jag vet inte... Sjäv gick jag mest på filmer som inte krävde nån större tankeverksamhet, sånna som "Trinity", "Helvetesänglarna", "Dirty Harry" och liknande. Men så blev jag ju som jag blev också...
Fatmans yngre kusin
Sverige - Sunday, February 22, 2009 at 06:46:53 (PST)
Ja, bäste major, det var tider det. Man gick på en film av Ettore Scola och köpte en ettöreskola för växeln.
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Sunday, February 22, 2009 at 04:32:54 (PST)
Bästa Medstofiler av båda k-nen!
Tack för Edra kloka ord med anledning av uteblivet svar å tillfrisknande-önskan.
Kan jag blott tillägga att vederbörligt svar nu influtit. Det var mycket riktigt Kungliga Postverket som fallerade. Ingenting är sig ju likt sedan 2:a utbärningsturen drogs in.
Till hr med.lic. Rude vill jag säga att Edert tema å verbet "vederkvicka" förefaller språkligt korrekt. Av någon anledning får det mig dessutom att associera till en god vän, vilken är skeptisk till akupunktur. Han jämställer behandlingsmetoden med voodoo och benämner den oföränderligt med termen "kvackupunktur".
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Friday, February 20, 2009 at 10:27:09 (PST)
Men pojkar då, sluta träta. Kan det inte ha varit så att den sjuke var för sjku för att svara, alternativt doge? Frågar jag, men jag är väl ett våp.
Mene Tekel, majorska f.d.
Sverige - Thursday, February 19, 2009 at 13:31:28 (PST)
Ja, hr ESSO. Fordom kostade en plåt till matineen 85 öre, återstod 15 som var ackurat vad en nickel kostade. Den med svartvinbärssmak var bäst. Filmen var alltid bra, ty å dentiden var vi inte bortskämda med televiserade utsändningar utan diggade cellulloid å storbild, långt innan detta begrepp fördärvades.
Urfarsin Tkel, f.d. major
Sverige - Thursday, February 19, 2009 at 13:29:51 (PST)
Bäste kamrer Cederbahrk! Vill jag med tonvikt på varje stavelse yttra ett rungande "JA" som svar på Er fråga angående gängse bruk vid mottagna tillfriskningsönskningar. Eftersom jag icke känner föremålet för Er omtanke, kan jag icke bedöma huruvida just denne mans uraktlåtenhet beträffande Ert korts besvarande bottnade i hans karaktär (eller måhända snarare avsaknad av sådan) eller om den hade andra bevekelsegrunder. Jag undertrycker därför även diverse misantropiska tänkespråk som mer eller mindre osökt flöt upp ur några av mitt sinnes mer mörka och cyniska schackt. Vill jag dock icke hålla för osannolikt att postgången kan ha ett finger med i spelet; den är ju verkligen icke vad den har varit. Den heller!
Vänligen,

Gideon Stehnlunga (agronom)
Sverige - Thursday, February 19, 2009 at 13:02:08 (PST)
Nickel, gammaldags blandning, vem förmår trösta en i detta nu otröstlig gottegris?

Vem förmår upptaga produktion av gammeldansk blandnig?

Esso
Sverige - Thursday, February 19, 2009 at 12:31:52 (PST)
En undran. Vederkvicka, vederkvack, vederkvuckit???
Evin Rude, med lic.
Sverige - Thursday, February 19, 2009 at 12:08:17 (PST)
I detta fall, hr Kamrer får jag be er att lyna er litta! Kan det nämligen vara så att er kranke vän, vilken ni ville uppmuntra; ja rent av befalla att friskna till, kanske genom sin egen förskyllan, eller omständigheter utanför hans kontroll rent av förbjöde honom att besvara eder vad gällde hans snara vederkvickelse.
Evin Rude, läkekunnig medicine licentiat.
Sverige - Thursday, February 19, 2009 at 12:06:05 (PST)
Bäste kamrer!
Ja, säg det. Wingårdh nämner ingenting om tillfrisknandeönskningar. Men om man läser Wingårdh som en lagtext, dvs utgående från svin i ollonskog abstraherar man en princip, så kan man läsa att "Tack för telegram skall av emottagare sändas liksom för annat slags hyllning". Svaret på frågan är alltså "ja".

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Thursday, February 19, 2009 at 11:36:20 (PST)
Bästa Medstofiler!
Då härförleden en mig närstående person, som här ska förbli anonym, drabbades av en, ehuru tillfällig, så dock sjukdom, ärnade jag, besjälad av omtanke om vederbörande, tillställa honom ett av dessa nu så gouterade kort med en enkel önskan om raskt tillfrisknande.
Således begav jag mig till närmsta pappershandel, vilken visade sig tillhandahålla en uppsjö av färdigtryckta kort av önskad inriktning. Dock nödgades jag konstatera att de samt och synnerligen präglades av en klart undermålig gottköpshumor, vilken svårligen torde bidraga till att befordra tillfrisknandet.
Tog jag således Den Högste i hågen och inhandlade ett konventionellt vykort samt avfattade själv följande text: "Bäste NN! V.g. krya å Eder utan tidsutdräkt. De Bästa Hälsningar. Gamle vännen Torkel".
Trots att ansenlig tid förlupit sedan avsändandet av den uppmuntrande hälsningen och NN rimligen sedan länge torde ha återhämtat sig, kan jag avslöja att denne ännu ej avhörts i någon form. Därför spörjer jag nu: Är det månne inte kutym och god ton att i ett fall som det ovan relaterade reciprokera artigheten?
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Thursday, February 19, 2009 at 02:04:53 (PST)
Ja hr civilingenieur Johansson. I Krakow!
Med lic E Rude.
Sverige - Wednesday, February 18, 2009 at 13:59:18 (PST)
"licwntiat"? Har herr Rude studerat i Polen?
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Wednesday, February 18, 2009 at 13:00:57 (PST)
Bäste hr agronom S. Där högg jag i sten (obs, witz!). Ber ödmjukast om ursäkt för denna fadäs, vilken jag hoppas inte upprepas. Men kamrer är också en hedervärd sysselsättning.
Med lic Evin Rude
Sverige - Wednesday, February 18, 2009 at 11:22:51 (PST)
Guld-Ivar Flinthjärta? Guld-Ivar Flinthjärta? Låt se, var det månne under rushen '98 vi råkades...? Kvack, det var längesedan jag senast hörde den kanaljens namn!
J. v. Anka, Ankeborg
Sverige - Wednesday, February 18, 2009 at 10:23:24 (PST)
Jag måste erkänna vissa bekymmer inför författandet av detta svar; riktar jag mig till herr licentiaten Rude eller någon annan? Utgick jag självfallet inledningsvis från att nedanstående epistel var ett utslag av herr Rudes sedvanliga spiritualitet, men blev dock tveksam: skulle en så omdömesgill person (en studerad karl, gubevars!) stava fel till mitt efternamn och till yttermera visso blanda ihop mig med den högt värderade kamreren Cederbahrk? I brist på bättre teori utgår jag nämligen från att det är detta senare som är orsaken till misstitulaturen.
Med vänliga men lätt brydda hälsningar,

Agronom Gideon Stehnlunga
Sverige - Wednesday, February 18, 2009 at 09:28:59 (PST)
Bäste Aleveoli, han tänker nog på stendammslunga, vad det nu heter på italienska, en vanlig åkomma i mina hemtrakter, dock ej hos civilingenjörer.
En namnvariant är ju den bekante Guld-Ivar Flinthjärta.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Wednesday, February 18, 2009 at 08:59:54 (PST)
Ja, se där hr kamrer G Stenlungha, vad allt vi måste tänka på respektive akta oss för. Men nu detta med stenlunga. Är det då icke detsamma som silikos; id est kiselinlagringar i självaste alveolerna? En nu i våra dagar sälspord åkomma men fordomtima ett obehagligt faktum för dem, där oavbrutet högg i sten. (Obs, witz).

Bronco Alveoli, italiensk lungläkare.

Medicine licwntiat Evin Rude.
Sverige - Tuesday, February 17, 2009 at 13:14:05 (PST)
Vid åsynen av dessa synpunkter angående benbeklädnader och dessas korrekta brukande drar jag mig osökt till minnes en avlägsen bekant som under studieåren hade kroniskt dåliga finanser. Detta hans predikament gjorde att hans kläder många gånger gav ett tämligen malätet intryck, oförmögen (sic) som han var att ersätta utslitna ägodelar. Kom han dock vid något tillfälle över ett större parti kläder efter en avliden onkel, vilken olyckligtvis hade helt från min bekant avvikande mått, så att exempelvis byxorna var avsevärt för långa och dito breda. Längden justerade han nödtorftigt med raskt tillgripande av en sax, men byxbredden var svårare att komma till rätta med. Sålunda sågs han därefter allt som oftast vandra å stadens gator med, särskilt i blåsväder, flaxande tygsjok kring de nedre extremiteterna. Bortsett det allmänt löjeväckande i en dylik utstyrsel samt enligt honom själv markant försämrade framgångar i skärmytslingar med det täcka könet, vållade det honom även direkt livsfara. Han var nämligen vid denna tid laboratorieamanuens och råkade en gång av misstag vrida på en gaskran, vid vilken det var fäst en lång gummislang som i andra ändan lämpligen borde ha varit fastsatt vid en brännare eller liknande, men av slarv istället låg i en härva på golvet, över vilken i sin tur (eller snarare otur) vår vän stod då han arbetade vid laboratoriebänken, iklädd sina enorma byxor. Bar det sig då icke bättre än att slangens ände råkade hamna under ett av byxbenen. Byxorna fylldes förstås sakta på med gas, varvid en senare rökpaus visade sig ödesdiger. Sannerligen hade icke ett par byxklämmor även där försvarat sin plats!
Agronom Gideon Stehnlunga
Sverige - Monday, February 16, 2009 at 07:49:16 (PST)
F.d. major Ufarisn Tekels förtydligande av mitt alltför slarviga inlägg ställer jag mig helt och fullt bakom.

Jag drar mig även till minnes åtskilliga anekdoter från tiden för denne premiärministers styre. Många var de som i reminiscenserna av imperiets storhet förfasade sig inte bara över denne Majors ohyfsade sätt, utan även hans brukande av falsk grad. Karln borde ställts inför krigrätt!

Niels Bielkemyhr (Filosofie Kandidat)
Sverige - Monday, February 16, 2009 at 03:38:48 (PST)
Vill jag å det bestamdaste åpeka att denne Major beskriven nedan inte har något som helst med min person eller vår krigsmakt att göra.
Ufarisn Tekel, f.d. major
Sverige - Monday, February 16, 2009 at 03:24:02 (PST)
Jag har med fasa åsett hur ungdomen idag bär sina kläder på sådant sätt att underbyxorna gjorts synliga. Frånsett de medicinska följderna som kan komma av den oundvikliga nedkylningen måste vi här även lyfta fram fallrisken som ökar markant med byxbenen släpandes kring skodonen. Jag upplyste en ung man härförleden att herrekiperingen på gatan intill saluförde ypperliga klämmor, förvisso avsedda för velocipedåkare, som han med fördel kunde använda även han. Jag möttes av oförstående.

När jag nu på morgonen satte mig för att läsa igenom äldre årsupplagor av The Herald Tribune (visst var även nyheterna bättre förr?) så fann jag i bildmaterialet till min bestörtning att Premiärminister John Major stoppat ner sin förvisso föredömligt ångpressade skjorta i... ja just det: underbyxorna. Man kan lätt tänka sig att det genom kroppens rörelser sedan orsakats en glidning så till den grad att dessa onämnbara kom att synas klart och tydlig en och halvannan tum över byxlinningen.

Min fråga till den samlade klokskapen är om det månne är denne Major som är orsaken till dagens så kallade mode då han ju ansågs tilltala en yngre väljarkår? Annat är väl inte att vänta av en man som hade för vana att kamma sig offentligt...

Margaret Thatcher kom tillbaka!

Niels Bielkemyhr (Filosofie Kandidat) <per.fermvik@oknaskolan.se>
Sverige - Monday, February 16, 2009 at 03:12:40 (PST)
skottsekunder var det ja! Å min tid tog det som mest 40 sekunder efter att mynningsladdaren avfyrats till det att loppet rensades, krutet hälldes in och en ny kardus tryckets in som fröladdning till kulan. Detta gällde välexcercerade rekryter, av vilka inga rekryteras idag.

Avgå Syren! Helst innan Hägg!

Ufarsin Tekel, f.d. major.
Sverige - Friday, February 13, 2009 at 12:32:00 (PST)
Mina herrar!
Även jag har reflekterat över att slaverna löste det königbergska broproblemet på det mest gordiska sätt, genom att utplåna såväl broarna som den befolkning som kunde tänkas begagna desamma.
För övrigt är tiden ur ständigt ur led. Lägg märke till att dygnet indelas i 86 400 sekunder, och inte ens den mest inpiskade revolutionär har ännu lyckats med att förändra indelningen till t ex 100 000 sekunder. Tyvärr skulle inte ens en sådan reform få ordning på tiden, eftersom dygnets längd förändras med tiden och man skulle få lägga till skottsekunder.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Friday, February 13, 2009 at 08:18:46 (PST)
Ärade herr Fatman! Lustigt att även Ni åminde Er den gamle Königbergsprofessorn. Likheterna mellan dessa två herrar har slagit även mig och kunde man ju vidare föreställa sig, att det icke stannade vid punktligheten. Vem vet vilka tankar Bergendahls vithåriga huvud kan ha härbärgerat, då han om kvällen satt i sin takvåning och blickade ut över huvudstadens taknockar och kyrktorn? Den här eventuella existensen av ett ringaktat och missförstått filosofiskt geni föranledde mig att för många år sedan vidtaga vissa efterforskningar rörande överstelöjtnantens skriftställeri, vilket dock visade sig vara av föga omfångsrik karaktär. Förutom ett par uppenbarligen aldrig inskickade partsinlagor gällande olika tjänstetillsättningar, fanns i hans kvarlåtenskap blott ett tunt, snusfläckat manuskript med några virriga teorier om väderlekens inverkan på krigföringen. Tvekar jag därför icke att hålla Bergendahl underlägsen Kant i alla avseenden, undantaget punktligheten, där de kan anses jämbördiga, samt möjligen varpkastning – en idrott i vilken Bergendahl tydligen skulle ha varit något av en överdängare i sin krafts dagar, enligt vad som berättats mig.
Förbindligen,

Gideon Stehnlunga (agronom)
Sverige - Friday, February 13, 2009 at 00:40:22 (PST)
Till yttermera visso finns där blott blott 5 broar kvar i Königsberg sedan de ryska barbarerna förvandlat den till ett kommunistisk infero, fjärran från preussisk kultur!
Evin Rude, upprörd
Sverige - Thursday, February 12, 2009 at 13:33:29 (PST)
Kan så vara hr högst respekterade Stenlungha. Men vet att folket, för vår skull, behöver fasta rutiner och klädsam disciplin. Mon dieu, tänk att TIDEN är den största disciplinära faktorn som finns!
Evin Rude, med. lic.
Sverige - Thursday, February 12, 2009 at 13:31:01 (PST)
Kan så vara hr högst respekterade Stenlungha. Men vet att folket, för vår skull, behöver fasta rutiner och klädsam disciplin. Mon dieu, tänk att TIDEN är den största disciplinära faktorn som finns!
Evin Rude, med. lic.
Sverige - Thursday, February 12, 2009 at 13:30:19 (PST)
Nej nej och åter nej. Har där då inte gått en längre, mycket intressant artikel i mitt liv & husorgan i SvD , där man med briljant skärpa respektive emfas framhållit att vi INTE mår bra av flexibilitet. Alltså bör envar städse antända sin gamla (unga) rörradio & låta den vara på. Oss åpekande att nu är det dags för det & det samt et dyl. Ingen sinnesfrid kan ernås utan fasta rutiner! Se å anarkisterne, icke hava då de den sanna lydnaden. På min tid, och det var tider det, gick vi skolan även å lördagarne!!!! Det är inte bra för ett samhälle där profanum vulgus dräller omkring ur stånd att taga vara om sig själv. Fåfäng gå, lär mycket ont!
Medicine licentiat Evin Rude
Sverige - Thursday, February 12, 2009 at 13:24:15 (PST)
Bäste hr Stehnlunga!
Helt riktigt, det Ni åpekar angående äldre tiders inställning av "rätt tid". Såmeravisso brukade de hedervärda invånarna i den ostpreussiska staden Königsberg redan under hitre delen av 1700-talet ställa sina klockor efter hr filosofen Immanuel Kant, vilken bodde i staden och å sin dagliga eftermiddagspromenad alltid passerade samma fönster vid exakt samma tidpunkt. Se där en man med eftertagansvärda fasta vanor! M.s.s.h.

Fatman
Sverige - Thursday, February 12, 2009 at 10:26:39 (PST)
Bäste Herr licentiat Rude! Tidssignaler i all ära, men är icke det något vi egentligen skulle undvara? Har man ju numer en alltmer petig och överexakt tidmätning, sannolikt en följd av nutidens högre tempo med allt vad detta innebär av pseudolösningar, ökad tonvikt på medel istället för mål osv. Handen på hjärtat herr Rude, brukade vi icke klara oss väl så bra utan tidssignaler, digitalklockor och annat sådant? Minns jag väl själv i min ungdom hur min farbror, som innehade en smärre våning å Östermalm i huvudstaden, hade en äldre granne, en pensionerad artillerist med överstelöjtnants avsked vid namn Bergendahl. Denne herre innehade den överst belägna lägenheten och plägade varje kväll vid klockan 8 komma ut ur sin boning, hasa fram till trappan och taktfast dunka sitt huvud mot en där befintlig marmorbalustrad, så att det ekade och sjöng i hela trapphuset. Så punktlig var han, att man kunde ställa sin klocka efter honom, vilket vi också gjorde. Detta fungerade alldeles utmärkt – så tusan vi behövde någon Fröken Ur, satellitsignal eller annat lappri för att hålla reda på tiden!
Agronom Gideon Stehnlunga
Sverige - Thursday, February 12, 2009 at 06:00:36 (PST)
Bäste hr Fatman!
Ett trefaldigt hurra för en helt lysande idé! Dock befarar jag att den städse kommer att förbli just en idé, då en TV-kanal icke så lätt snytes ur rockärmen.
Evad gäller en ev. karriär för min ringa person såsom conferencier måste jag, ehuru smickrad, avstå, enär jag, i motsats till mången ungdom som oupphörligt ses sticka fram sin nuna i rutan, inser min begränsning.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Wednesday, February 11, 2009 at 09:57:59 (PST)
Kan inte stillatigande längre åse hur Kommunikationsdepartementet så ignorant åsidosätter sina plikter!!!
Ufarsin Tekel, f.d. major.
Sverige - Tuesday, February 10, 2009 at 12:54:56 (PST)
STRÖMKARLEN, inte strökarlen han som stör torv i våra hönshus.
Med lic E Rude.
Sverige - Tuesday, February 10, 2009 at 12:50:51 (PST)
Nog tycker då jag att varje dag, oavsett vilken radierande kanal det än gällde skulle utsändas en signal, enkannerligen " Strökarlen" klockan 1200 prick. Vid 1300 tidssignal. Och därefter seriösa program. Inte sånt tjafs med lillsnärtan Annika Lantz eller vad hon nu heter. Slut nu med glättigheter. P1 har changserat- Avgå hr Olle Björklund och tant Mård!
Med lic e Rude.
Sverige - Tuesday, February 10, 2009 at 12:49:45 (PST)
Hr agronom Stenlungha. 1959 vann allas vår kära landskronagräbba den svenska uttagningen till M*l*d*schl*g*rf*stivalen. Det var bestämt at oavsett vilken melolåt som vann skulle den framföras av Brita Borg. AUGUSTIN!

Vad jag förstår hade väl inte det finska televisionsmonopolet länkat riktigt till Åland & vidare till fädernesjorden.

Med lic E Rude
Sverige - Tuesday, February 10, 2009 at 12:44:02 (PST)
Bäste Fatman, bättre trefaldiga än enfaldiga inlägg!
Själv har jag nog gett upp det här med TV, förutom FST 5 (Finlands Svenska Television). Vi har ju tillgång till mängder av uråldriga program i "nätet". Dock saknar jag P1:s, P2:s respektive P3:s paussignaler, som gick ut när inga program sändes.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Tuesday, February 10, 2009 at 11:14:04 (PST)
Bästa medstofiler!
Börjar jag tro det gästboken har fattat ett agg till mig! Den har nu för andra gången trefaldigat ett av mina inlägg. (Min k. hustru mumlar här något om att se sig för innan man trycker på knappar, m.m., o.s.v., men det vet man ju hur fruntimmer pratar!) Fortsätter gästboken så här anser jag mig nödsakad att ta fram min Mycket Stora Skruvmejsel än en gång!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Tuesday, February 10, 2009 at 10:47:40 (PST)
Bäste hr Cederbahrk!
Fick jag, vid genomläsandet av Edert som vanligt förtjänstfulla inlägg, en s.m.s. idé. Varför icke en egen televisionskanal för oss som veta vad såväl hut som kvalitet vill säga? Givetvis i svartvitt, inget n-k-nsprattel, enbart kultiverade program, ävensom blott lågljudd musik, utsändningar från klockan 10.00 å förmiddagen fram till klockan 21.00 å kvällen, givetvis med ett två timmar långt uppehåll omkring klockan 17.00 så att vi hinna intaga våra respektive middagar i lugn och ro. Samtliga lämpliga programledare äro ju tyvärr numera döda, eller näst därintill, men kanske kunna vi framleta någon eller några ur de egna leden. Varför icke Ni, hr Cederbahrk?

Blott en idé, men kanske ändock något värt att utveckla å detta forum, och - ho vet - möjligen så småningom även i praktiken?
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Tuesday, February 10, 2009 at 10:39:41 (PST)
Bäste hr Cederbahrk!
Fick jag, vid genomläsandet av Edert som vanligt förtjänstfulla inlägg, en s.m.s. idé. Varför icke en egen televisionskanal för oss som vet vad såväl hut som kvalitet vill säga? Givetvis i svartvitt, inget n-k-nsprattel, enbart kultiverade program, ävensom blott lågljudd musik, utsändningar från klockan 10.00 å förmiddagen fram till klockan 21.00 å kvällen, givetvis med ett två timmar långt uppehåll omkring klockan 17.00 så att vi hinna intaga våra respektive middagar i lugn och ro. Samtliga lämpliga programledare äro ju tyvärr numera döda, eller näst därintill, men kanske kunna vi framleta någon eller några ur de egna leden. Varför icke Ni, hr Cederbahrk?

Blott en idé, men kanske ändock något värt att utveckla å detta forum, och - ho vet - möjligen så småningom även i praktiken?
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Tuesday, February 10, 2009 at 10:39:00 (PST)
Bäste hr Cederbahrk!
Fick jag, vid genomläsandet av Edert som vanligt förtjänstfulla inlägg, en s.m.s. idé. Varför icke en egen televisionskanal för oss som vet vad såväl hut som kvalitet vill säga? Givetvis i svartvitt, inget n-k-nsprattel, enbart kultiverade program, ävensom blott lågljudd musik, utsändningar från klockan 10.00 å förmiddagen fram till klockan 21.00 å kvällen, givetvis med ett två timmar långt uppehåll omkring klockan 17.00 så att vi hinner intaga våra respektive middagar i lugn och ro. Samtliga lämpliga programledare äro ju tyvärr numera döda, eller näst därintill, men kanske kunna vi framleta någon eller några ur de egna leden. Varför icke Ni, hr Cederbahrk?

Blott en idé, men kanske ändock något värt att utveckla å detta forum, och - ho vet - möjligen så småningom även i praktiken?
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Tuesday, February 10, 2009 at 10:38:06 (PST)
Bäste hr Stehnlunga!
Ehuru jag inte personligen hört talas om, eller än mindre åsett, det av Er beskrivna televisionsprogrammet, tvekar jag inte att till fullo instämma med de framförda åsikterna, enär programmet av Er skildring att döma synes vara till förväxling likt merparten av den "musikunderhållning" som SVT anser vara god nog åt allmogen. Något hopp om bättring torde dessvärre inte föreligga.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Tuesday, February 10, 2009 at 09:23:50 (PST)
När jag sistlidna lördagkväll knäppte på min Luxor för att se nyheterna, råkade jag oförmodat hamna mitt i utsändningen av det välkända musikevenemang som går under beteckningen Meloldifestivalen. Jag har alls icke något emot den s.k. populärmusiken - självfallet kan det vara angenämt med en schlager emellanåt. För att dra en parallell till födointaget, så kan man icke äta oxfilé varje dag, blodpudding och kåldolmar försvarar även de sin plats på menyn! Är ju även nämnda festival en gammal tradition och likhet med flera andra förtjänstfulla dylika något som vi bör söka upprätthålla, låt vara att den sannerligen har urartat på alla upptänkliga sätt. Det blinkar och dånar, folk slingrar runt som vettvillingar på ett golv som filmkameran förefaller åka berg-och-dalbana kring och själva musiken är ett själlöst dunka-dunka som kan lämna den mest överseende gamle schlagerälskare med bekymmersrynkor kring kindpåsarna.
År 1965 framfördes samtliga melodifestivalsbidrag av hr hovsångare I. Wixell, en alldeles förträfflig idé som obegripligt nog inte vunnit någon efterföljd. Fick man ju då avnjuta en skolad sångare som kunde ge varje sång ett med de andra jämförbart utförande, så att just själva musikstyckets förtjänster eller brist därpå stod i centrum för bedömningen, istället för som nu diverse kringhoppande, uppseendeväckande klädedräkter (eller uppseendeväckande brist därpå), lampblinkningar, oanständiga poser och annat man inte bett om. Vore denna modell dessutom ytterligare tillämpbar då vi ju befinner oss i en ekonomisk kris och man i övrigt predikar sparsamhet, inte minst inom statlig verksamhet, till vilken Melodifestivalen rimligen borde räknas, bekostad av oss skattebetalare som den till stora delar förmodligen är.
Ta Er i kragen, SVT!

Agronom Gideon Stehnlunga
Sverige - Tuesday, February 10, 2009 at 06:02:42 (PST)
Här i vår lilla idyll har vi erfarit att vinterguckgucken har spretat ut sina fjära lemmar, vinterbladrosen har slutit sina krönta blad, åminnade oss om vårens snara ankomst.

S:t Annas skärgård i detta februarie mörker.

F.d. majorska Mene Tekel.
Sverige - Sunday, February 08, 2009 at 14:17:24 (PST)
Håh! Hr civ ing Johansson. Icke blott det att dem gives löständer utan även blir de givna en stor mängd artificiella lemmar s.s. armar & ben, käkar och organ & anatomiska varandedetaljer i.ö.
Haaka Päälle!

Urfarsin Tekel, major, f.d.
Sverige - Sunday, February 08, 2009 at 14:10:23 (PST)
Ja, bäste major, anfall är bästa försvar heter det ju. Men vad vet jag som har varit civil hela livet.
Som krigsveteran har man rätt till speciella förmåner, såsom gratis tandvård på statens bekostnad. Så nog sätter vi värde på dem alltid!

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Sunday, February 08, 2009 at 11:18:38 (PST)
Ja herr civilingeniur Johansson. Om krigsveteranerna har jag hört talas. Och också om deras talesätt att de inte blev sårade i kriget utan slarvigt dödade. Se, det är en krigsmakt det, inte som vår som kallas försvarsmakt, vars namn är defaitistiskt & ingalunda inger vedebörlig respekt.
Major, f.d Ufarsin Tekel
Sverige - Sunday, February 08, 2009 at 07:02:31 (PST)
Nej, nu går skam å torran lande! Ringde mig igår en ung dam från ett s.k. telefonförsäljningsmarknadsföretag och erbjöd mig att köpa k\'ls*ng*r! DINA kalsonger hävdade hon! Skall en liten snärta ens antyda att en herre i övre medelåldern bär benkäder och dessutom kontaminera min 40-tals ericssontelefon med slikt anstötligt tal?

Avgå kommunikationsministern!

Evin Rude, medicine licwntiat
Sverige - Sunday, February 08, 2009 at 06:46:35 (PST)
Bäste hr Stehnlunga!
Efter genomläsandet av Edert senaste inlägg å forumet vill jag utbrista: Se där en värdig arvtagare till den av oss alla bittert saknade hr Morosus Kristofferson! Så skall Svenskan skrivas!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Thursday, February 05, 2009 at 13:21:21 (PST)
Givetvis böjer jag omedelbart för riktigheten i herr kamrerens språkliga påpekande. Visste jag icke att damer regelbundet frekventerade detta forum, skulle jag nästan vara frestad att ta till kraftuttryck. Vi minns väl alla f.d. premiärministern av England, den framlidne herr W. Churchill, och dennes aforism angående vådan av att hålla tal i vredesmod; liknande utgjutelser skulle måhända kunna formuleras av mig i detta sammanhang, övriga jämförelser med ovan nämnde herre naturligtvis ogjorda! Det gläder mig dock att själva budskapet icke gick förlorat på grund av denna min fadäs - i själva verket tycks det mig som hela argumentationen snarast stärks. Författandet av föregående inlägg föregicks ju av en längre stunds s.k. "surfande" från min sida, vilket naturligt nog var det som kom mig att råka i affekt. Sannolikt var det väl detta umgänge med, lindrigt uttryckt, mindre goda exempel på svenska språkets korrekta brukande som, åtminstone för en stund, drog ned mig i den språkliga förflackningens moras. Tydligare än så kan väl knappast det s.k. "nätets" fördärvliga inflytande illustreras!
Gideon Stehnlunga (agronom)
Sverige - Thursday, February 05, 2009 at 12:17:56 (PST)
Narcissism är en sak. Narcisser däremot är vackra.
Om herrarna nu inte hade haft sitt internet och väbben tänk så mycket intressant som gått om intet.

Friherrinnan Vathenstraale
Sverige - Thursday, February 05, 2009 at 09:34:00 (PST)
Bäste hr Cederbahrk!
Vad gäller amerikanismerna Ni nämnde håller jag givetvis fullkomligt med Er. Minnens städse: Erik Wellander ser oss!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Wednesday, February 04, 2009 at 12:18:16 (PST)
Bäste hr Cederbahrk!
Menade nog icke hr agronom Stehnlunga det väbben skulle vara stängd för män (och kvinnor, fru Tekel!) av vår kaliber, utan fastmer för den s.k. populasen, som sannerligen icke borde tillåtas att breda sig ut så som de gör, både blogg- och hemsidesvis, å de digitala torgen. Nog finnas bättre sysselsättningar för enkelt folk!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Wednesday, February 04, 2009 at 12:13:41 (PST)
Bäste hr. Stehnlunga!
Stänga ner Internet? Ner?
Ehuru sympatiskt stämd gentemot huvudtanken i Ert inlägg, anser jag att vi varken bör "öppna upp" eller "stänga ner" någonting. Hellre då stänga av.
Dock skulle vi, utifall Nätet försvunne, förmenas vidare intressanta bidrag från Er, Bäste hr. S.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Wednesday, February 04, 2009 at 07:46:54 (PST)
Hr agronom Stenlungha! Äntligen ett, s.m.s. ord i rättan tid, dock något sent eftersom epidemin bäst borde ha kväst i sin linda ety den då vore mer lättbekämpad. Sant är att dagens alla brorsöner av alla åldrar och kön inte tillnärmelsevis intar samma ödmjuka attityd till sin egen person och respekten för nästan. Vem visste överhuvudtaget vad narcisism var på vår tid? Ingen utom den bildade klassen som med tungt hjärta beklagade den lilla Echos öde.Hr N betogs ju som bekant av sin egen spegelbild och drunknade i vattenspegeln medan våra dagars narcisister drunkar i sitt eget mediala brus, skränande och skrikande sig själva till skam och androm till raseri!

Avgå Kungliga Post & Telestyrelsen!

Evin Rude, medicine licentiat.
Sverige - Wednesday, February 04, 2009 at 05:41:25 (PST)
Under en tidsrymd vilken måste betecknas som synnerligen ansenlig har undertecknad försökt intala sig att hysa fördragsamhet mot flera nymodigheter, då det, åtminstone tidigare, synts mig fullt klart att inget vore att göra åt dem. När man nu i stort sett dagligdags tvingas åse alla de tarvliga påfund omvärlden med oförtruten om än missriktad nit lanserar, är det ju inte utan att man stundom med viss resignation dråsar ner i länsfåtöljen med konjakskupan i ena handen och huvudet i den andra. Verkar det icke utan att ”vad gammalt och fornt har varit” mest betraktas som en kuriositet värdig undangömda skärmutställningar på lokala museer, istället för de självklara rättesnören för framtiden som de borde vara. Stundom blir dock måttet rågat och man kan icke tiga längre!
Ta exempelvis detta med Internet, en förvisso i många lägen användbar uppfinning, vilken dock helt trängt ut gamla beprövade kommunikationsmedel som brev, saluter, röksignaler m.m. Där en klassisk landvinning som telegrafen tvingade - eller ska jag kanske istället fostrade? - kommunikatören till att formulera sig kort och koncist, har istället Internet släppt lös en substanslös pladdrighet av hittills osedd magnitud. Det krävs icke lång tid av ”surfande” för att få se kolossala, i sanning helt ofattbara mängder smörja passera revy över skärmen; icke minst många av dessa s.k. ”blåggar” äro beklämmande fulla av fullständigt meningslöst dylikt, ändlösa rader av nonsens, icke sällan dessutom av mycket anstötlig art. Naturligtvis kan det inte förnekas att det finnas användningsområden för detta nät, men samtidigt måste man väl väga de in de skadliga konsekvenserna av detta kommunikationsmedel i det som man med ett modeord brukar benämna helhetsbilden? Vi behöver en nationell utvärdering av datoriseringen, där omdömesgilla personer värderar för- och nackdelar samt skisserar betydelsen av alla de kommande generationer av lallande idioter, mangrant upptagna med studiet av sin egen digitaliserade navel, som oundvikligen kommer att bli följden om detta får fortgå.

Stäng ner Internet!

I vredesmod,

Gideon Stehnlunga (agronom)
Sverige - Wednesday, February 04, 2009 at 02:29:36 (PST)
Bäste major!
Jag har ett bättre förslag: anslut den västra rikshalvan till den östra! Visserligen har vi varken krona (kung) eller krona (mynt) men i övrigt har vi en betydligt stofilare inställning till tillvaron. Bland annat har vi bibehållit en anselig krigsmakt och det finns åtskilliga krigsveteraner i livet ännu.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Tuesday, February 03, 2009 at 12:14:48 (PST)
Hur skall vi nu, inom Sveriges gränser vinna Finland åter när vi har en sådan icke-manhaftig försvarsminister som den där Per-Edvin Björk eller vad han nu heter. Skall vi gå ut och lämna Leoparderna hemma och stoiskt åse när våra kvinnor skändas och som enda försvar stillatigande, men beslutsamt kasta kottar å denne lede, vars namn är Fi? Jag bara undrar.

Avgå general Rapp!

Ufarsin Tekel, major.
Sverige - Sunday, February 01, 2009 at 12:23:07 (PST)
Så sant, ädle herrar. Man skall alltid bjuda till enligt enligt den gamle från Königsbergs råd. Snackar jag om den kantige Immanuel och hans sju broars tankepromenader.
Evin Rude, medicine licentiat
Sverige - Sunday, February 01, 2009 at 12:12:32 (PST)
Så sant, ädle herrar. Man skall alltid bjuda till enligt enligt den gamle från Königsbergs råd. Snackar jag om den kantige Immanuel och hans sju broars tankepromenader.
Evin Rude, medicine licentiat
Sverige - Sunday, February 01, 2009 at 12:12:19 (PST)
Bäste kamrer!
Instämmer i stort sett med herr Rudes inlägg.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Sunday, February 01, 2009 at 08:40:47 (PST)
Bäste hr med.lic. Rude!
Tillåt mig gratulera till Eder ådagalagda och i mitt tycke föredömliga karaktärsstyrka!
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Sunday, February 01, 2009 at 07:12:20 (PST)
Bäste kamrer Cederbarkh. Mitt nyårslöfte i år var att aldrig ge några nyårslöften, detta har jag paradoxalt nog lyckats följa ss jag följde ett tidigare nyårslöfte om att börja röka!
Evin Rude, medicine licentiat
Sverige - Sunday, February 01, 2009 at 05:17:34 (PST)
Bästa Medstofiler!
Handen å hjärtat! Det har nu förflutit vid pass en månad sedan årsskiftet och är därför måhända dags att rannsaka lever och njurar. Mer exakt uttryckt: i vilken grad har det månne lyckats Er att leva upp till de högtidliga löften som Ni tvivelsutan under Nyårsaftonen avgivit?
Själv lovade jag att under år 2009 försöka röka fler cigarrer. Det har hittills lyckats alldeles förträffligt.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Saturday, January 31, 2009 at 08:59:52 (PST)
Kära friherrinnan Vatenhstraale. Jag ber, jeg ber. Vi kvinnor i de högre klasserna bör hålla ihop och dela de sanna värderingarna.
Mene Tekel, majorska.
Sverige - Friday, January 30, 2009 at 05:36:39 (PST)
Kära majorska Tekel,
Ni är en synnerligen intressant person i detta vimmel av svamlande stofiler, som är underhållande förvisso trots att de är män.

Friherrinnan Vathenstraale
Sverige - Friday, January 30, 2009 at 04:25:56 (PST)
Bäste hr civ.-ing!
Har ni så ännu en gång lyckats uträta en s.m.s. fnurra å en av mina tanketrådar. Det av Er citerade uttrycket har jag tidigare totalt missuppfattat. "Tag din spätta - åk Lambretta" trodde jag i min enfald att det skulle lyda. Ett hjärt- och uppriktigt TACK för denna Eder upplysning av en förmörkad del av mitt - i och för sig ganska vittfamnande - tankeliv!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Thursday, January 29, 2009 at 12:37:30 (PST)
Bäste hr civ.-ing!
Har ni så ännu en gång lyckats uträta en s.m.s. fnurra å en av mina tanketrådar. Det av Er citerade uttrycket har jag tidigare totalt missuppfattat. "Tag din spätta - åk Lambretta" trodde jag det skulle lyda. Ett hjärt- och uppriktigt TACK för denna Eder upplysning av en förmörkad del av mitt - i och för sig ganska vittfamnande - tankeliv!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Thursday, January 29, 2009 at 12:36:53 (PST)
Bäste hr civ.-ing!
Har ni så ännu en gång lyckats uträta en s.m.s. fnurra å en av mina tanketrådar. Det av Er citerade uttrycket har jag tidigare totalt missuppfattat. "Tag din spätta - åk Lambretta" trodde jag det skulle lyda. Ett hjärt- och uppriktigt TACK för denna Eder upplysning av en förmörkad del av mitt - i och för sig ganska vittfamnande - tankeliv!
m.s.s.h.

F
Sverige - Thursday, January 29, 2009 at 12:36:30 (PST)
Ja, "tag det rätta - tag Cloetta", som det heter.
Själv skulle jag vara glad att hitta syrliga karameller någonstans.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Thursday, January 29, 2009 at 11:31:22 (PST)
Flottiga nävar, ja usch ja! Dessutom äro de ofta håriga (fi donc!). Tycker jag mig alltså ha hört min grannfru säga...
Liten Fjantig Fröken, Ultuna
Sverige - Wednesday, January 28, 2009 at 09:22:15 (PST)
Sälla dag!
Då jag inför lördagens traditionella kvällsfrossa for till den lokala konfektyrfabriken (skulle aldrig riskera att mina sötsaker behandlades av samvetslösa detaljister och åkare med flottiga nävar), fann jag till min glädje ett antal punschflaskor av märket Cloetta. Ehuru priset à 6 kronor stycket, glädjer det mig att somliga ting likt valen försvinner för att sedan dyka upp när man minst anar det.

Avgå,Marabou!

Abel Kornknarr, bd
Sverige - Sunday, January 25, 2009 at 22:39:58 (PST)
Jo hr Fatman. Hanses kataloger ges fortsatt ut, helt huvudlöst. TABLEAU!
Ufarsin Tekel, major.
Sverige - Sunday, January 25, 2009 at 12:54:32 (PST)
Bäste kamrer!
Thomas Hobbex hette han visst.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Saturday, January 24, 2009 at 04:31:34 (PST)
Bäste hr civ.-ing!
Utgav Thomas Hobbes kataloger? Och är den hedersmannen ännu i ett sådant skick att han skulle kunna utge dem i faksimil?
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Saturday, January 24, 2009 at 02:16:25 (PST)
Hr Cederbarkh. Tack för upplysningen. Radion är förvisso designad ad modum retro men innehåller dessvärre en mängd kisel och skit och inga riktiga rör som ger det rätta o varma ljudet. Hellre en vrålfuturistisk maskin med rör än en retro utan dito.
Evin Rude med. lic.
Sverige - Friday, January 23, 2009 at 02:12:34 (PST)
Bäste Cederbahrk, hr Ohlson täcker även den östra rikshalvan med sitt affärsnät. Priserna är högst humana bortsett från valutaenheten: http://www.clasohlson.fi/Finland/ChangeLanguage.aspx?lang=SE
Till yttermera visso har ju Ohlson utgivit äldre kataloger i faksimil. Om nu bara Hobbes kunde göra detsamma.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Thursday, January 22, 2009 at 12:05:47 (PST)
Bästa Medstofiler!
Som vanligt inflöt även idag en mängd kolorerade blad i min brevlåda. Diverse krämare uppmärksammade mig å än den ena än den andra artikeln, vilken jag alls inte behöver.
Men si, mitt i högen låg ett häfte från gamle vännen Clas Ohlson från Insjön. Honom och hans fantasieggande kataloger minns jag än från barndomens dagar. Dock är reminiscenserna inte odelat positiva. I barnsligt oförstånd skickade jag nämligen bl. a. efter en ritning å en s. k. walkie-talkie. Jag behöver väl inte nämna att jag aldrig lyckades bygga någon dylik anordning.
Nåväl, Classes goodwill var fortfarande tillräcklig för att jag skulle genombläddra hans sentida alster. Redan å sid. 3 föll mitt förtjusta öga på "FM-radio i retrodesign". Hade kostat kr 350:-, men såldes nu för kr 300:-. Nåja, bokstavligen (eller sifferligen?) var priserna 349:- resp. 299:-, men jag ändrar alltid mentalt om dylika manipulativa priser innan jag uttalar dem.
Pjäsen ifråga ser riktigt trevlig ut, även om man inte lyckats prestera något "magiskt öga".
Eftersom hr Ohlson nutilldags sprider sina tentakler i form av butiker över snart sagt hela landet, kan Ni, ev. hugade Stofiler, själva bese och kanske t.o.m. inhandla en dyl. förträfflig apparat.
Nackdelen är ju förstås att den inte levereras med vettiga program.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Thursday, January 22, 2009 at 07:44:05 (PST)
Isterband och surkål? Bah! Vad ska vi med dylika ny-modigheter till? Vad hände med vår RIKTIGT gamla hederliga husmanskost? Jag avser givetvis svenska klassiker som fylld svan,klubbad multe samt igelkott inbakad i lera. Inte ens den sk kändis-kocken "Mat-Cajsa" tager i sin berömda kokbok för unga fruntimmer upp dessa rätter!
Avgå, redaktör Hjerta!!
/ Fil. kand. Österman

Mattias Österman <letmelive@hotmail.com>
Sverige - Sunday, January 18, 2009 at 13:35:02 (PST)
Entschuldigung! Med surkål: Edvins senap. Med dillstuvad jordpäron: hela inlagda rödbetor. Korrigering!
M T, majorska.
Sverige - Thursday, January 15, 2009 at 13:24:19 (PST)
Hr Esso! Fröjderikt det är för mina gamla ögon att erfara dem tåras när jag ser detta ord "isterband". Å familjegodset hos min hr Far överste Gripenhielm och min hulda moder samt Hulda, vår hushållerska minns jag min barndoms fredagsmiddagar, vilka alla bestod av isterband, vilka dock inte förtärdes allena utan med dillstuvad potatis, inlagda (hela!) rödbetor och med svagdricka som läskemedel. Dessa isterbänder tillverkades av Fars gamle kalfaktor, vicefurir Bengtsson, som efter att ha blivit entledigad från Krigsmakten dragit sig tillbaka som charkuterist utanför den goda staden Wäxjö. Allt efter åren gick fick jag lära mig att isterband också kan ätas å teutoniskt vis, d.v.s. m. surkål, enkannerligen en sådan av tysk karaktär. Detta lärde mig min hr Make, majoren efter hans hemkomst från frikåren i Hessen åren 1926-27 där han jäst och syrats. Båda sätten är utmärkta att förtära surkål på, men med surkål - inga rödbetor. Med dillstuvad potatis, och nu lämnar vi länsgränsen o far till Kalmare län - Edvins senap.
Mene Tekel, majorska. Feingeschmecker.
Sverige - Thursday, January 15, 2009 at 13:21:17 (PST)
Dagens Nyheter skriver att det är dags för en gränsrevision mellan de båda rikshalvorna i Torne älv. Den som är bekant med J Lindengrens liv och verk vet precis hur det går till.
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Thursday, January 15, 2009 at 13:06:13 (PST)
Brattbytorpet? Absolut! Efter ett visst detektivarbete kan man sluta sig till att det befinner sig i Bräcke kommun, som jag besökte ganska nyligen, 1981 tror jag det var. Och det är ju inte så långt härifrån. Bara att resa med Postens diligenstrafik!
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Tuesday, January 13, 2009 at 13:08:06 (PST)
Brattbytorpet kanske kan intressera? Di för BP-nålar (s.k. "pins") se!

F.ö. fantastiskt att få skriva isterband, det åt jag igår, för att få inlägget accepterat!

Esso
Sverige - Saturday, January 10, 2009 at 12:32:10 (PST)
Utmärkt, bästa Smultron. Man är aldrig för ung för att bli stofil, vill jag bestämt hävda!
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Tuesday, January 06, 2009 at 12:53:42 (PST)
Modernisering? Det var det djefligaste...
Gymn Dir Hedenstierna
Sverige - Tuesday, January 06, 2009 at 09:46:39 (PST)
"Vem tusan är du med Er, förbaskade Ni?"
som en klok man sade en gång.
(Apropos den pågående debatten om duande.)

E. Tikett
Sverige - Tuesday, January 06, 2009 at 07:11:09 (PST)
Kunne nu frk. Litet Smultron sluta utvecklas bleve hon nog en duktig stofil om så där 50 a´60 år. Kämpa på! Det finns inga genvägar!
Mene Tekel, majorska
Sverige - Monday, January 05, 2009 at 13:53:11 (PST)
Hr Granberg! Detta är ett övertramp! Det Ni nu föreslår är ett brott mot Hr Lindegrens (o alla stofilers) rätt till en privat sfär. Eller som snorhyvlarna nu säger: integritet. I övrigt vill jag hålla med den där tidigare skrev att ngn blivit duad, inte vackert, inte vackert alls.Dålig stil. Vi behåller duet för oss själva likaså som vi håller vår heminredning för oss. Med undantag för hustrur, husor samt hjon i övrigt. Lite återhållsamhet, tack!!!
Hr medicine licentiat Evin Rude
Sverige - Monday, January 05, 2009 at 13:50:35 (PST)
I de serietidningar av medioker kvalitet jag i mitt ungdomliga oförstånd läste, fanns likväl regelbundet inslag som jag saknar i den i övrigt förnämliga tidskriften Kapten Stofil. Jag menar givetvis den detaljerade information som gavs över utseendet på läderlappsgrottan, Fantomens dödskalles interiör och Lagens Väktares högkvarter. Hur mycket större är då inte behovet av att få reda på planritningen över Kpt Stofils lägenhet, materialet i hans superhjältekläder (gabardin? ull?) innehållet i hans skafferi (ättiksgurka?) och badrumsskåp (Aqua Vera? Stomatol? Vademecum?). Vad använda han för specialredskap i sin kamp mot bovarne? Sin slips har han vid ett antal gånger käckt svingat. Kan icke en initierad person, exempelvis herr Lindengren vänligen upplysa läsekretsen i dessa avseenden. Förslagsvis i ett kommande nummer. Även så småningom lädernuckans dammsugare och rullkont torde förtjäna en närmare deskription.
Dr. Granberg <anders.granberg@hotmail.com>
Sverige - Saturday, January 03, 2009 at 15:01:41 (PST)
Här kommer en liten kommentar från en riktig icke-stofil, vilket jag är glad för :D
Är en 14-årig tjej som trots min o-stofiliga ålder har läst alla stofilböcker jag har kunnat hitta.
Med (decimerat)hopp om viss modernisering, Litet Smultron

Litet Smultron <linn.winnerstam@edu.orebro.se>
Sverige - Friday, January 02, 2009 at 12:43:00 (PST)
Bästa medbröder i stofilismen!
Har jag just gjort en häpnadsväckande upptäckt: Gästboken duar oss! Mig veterligen haver jag icke lagt bort titlarna med denna elektroniska anordning, och tänker icke heller så göra, enär den å goda grunder kan misstänkas inneha en mig underordnad ställning i samhället, samt dessutom är yngre!!!
Bättring, hr gästboksredakteur!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Friday, January 02, 2009 at 11:36:25 (PST)
Sannerligen säger jag Eder detta: Somliga äro de fåtaliga, ty de äro lätträknade. Förr var det nu, stora äro de, både djefliga och små, men värre var det bråttom; och riva upp och bygga neder, det kunna Ni förstöra, men skylla ifrån Eder, det äro Ni!
O.B. Thydlich, Smygehuk
Sverige - Friday, January 02, 2009 at 11:32:20 (PST)
Oavsett om man anammar ett linjärt eller cirkulärt tidsbegrepp så få finne rvi att inget är nytt. Det finns inga nya år!
Ufarsin Tekel, f.d. major och astrolog
Sverige - Thursday, January 01, 2009 at 10:10:05 (PST)

De senaste inläggen, 2002–2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011