Senaste numretTidigare nummerPrenumereraÅterförsäljareButikMed hopp om bättringGästbokKungliga svenska stofilsällskapetDe populära skrivbordsunderläggenVox PopuliRedaktionLänkarNyhetsbyrån StupidoDagens jubilarTelegramStupidoarkivetVårt kära struntÖvriga artiklarI vimlet med Stupido och Kapten Stofil

Brev från läsekretsen 2010

Lägg gärna till er åsikt här.

De senaste inläggen, 2002–2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011


Jag ber att få instämma med förgående talare, ehuru det nya året lär inträffa en timme tidigare för undertecknad än för en del av er.
Må detta forum kvarstå som ett elektroniskt "Forum Romanum" där framtida stofiler kan botanisera bland inläggen.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Friday, December 31, 2010 at 07:12:09 (PST)
Ärade stofilkamrater!
Må det likaledes tillåtas mig att önska Eder alla ett gott, full- och fröjdesamt nytt år!
(I dessa besparingarnas tidevarv visar jag härmed min solidaritet mot samhället genom att delvis återanvända mitt förra inlägg!)
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Friday, December 31, 2010 at 03:06:56 (PST)
Ärade stofilkamrater!
Må det tillåtas mig att önska Eder alla en god, full- och fröjdesam jul!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Thursday, December 23, 2010 at 07:23:55 (PST)
Ärade medstofiler, lingianer, övriga. Jag hoppas å de varmaste att nätforumet har möjlighet till fortlevnad. Var annars finner man likasinnade människor, fast beslutna om en jordelig existens helt utan platt-tv, air condition och mikrovågsugn. Länge leve bisarriteten! /Gymn Dir H
Gymn Dir Hedenstierna
Sverige - Wednesday, December 22, 2010 at 16:35:17 (PST)
Bästa Medstofiler!
I den mån Ni fortfarande tittar in på vårt numera ganska tysta forum, vill jag gärna tillönska Eder samt och synnerligen
En Fröjdefull Gammaldags Jul
samt dessutom
Ett Gott Nygammalt År!

K
Sverige - Wednesday, December 22, 2010 at 11:39:12 (PST)
Det är nog så att man måste tillstå att dagens moderna väder är bland det sämsta vi har dragits med, någonsin och är vare sig trevligt eller trivsamt och då är samtidigt barndomens rent djävulska vinterjular inräknade med all sin snö och bländande stjärneljus! Och inga nya äventyr med Kaptenen att se fram emot! En annan kapten, nämligen Bulldog Drummond, kan dock möjligen verka som surrogat vid fotogenlampans sken. Denne urstarke och listige hjälte har medverkat i många bataljer om vilka man med största nöje kan läsa i antikvariska böcker - Sapper är författaren!
anders bengtsson <0470.65109@telia.com>
Sverige - Wednesday, December 22, 2010 at 10:05:41 (PST)
Bäste hr tekn kand Mulliner!
Varmt tack för hänvisningen till det nämnda krypinet, vilket förefaller synnerligen trivsamt.
Det enda negativa som kan sägas om detsamma skulle vara att, ehuru man därstädes avhandlar den manliga klädedräkten, saknas det totalt artiklar rörande banlonskjortor, koftor, gabardinbyxor och kiss-tofflor.
Med hopp om bättring

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Saturday, December 11, 2010 at 09:17:08 (PST)
Kära stofiler

Med hopp om att inte verka störande och pådyvla oönskad reklam, vill jag uppmärksamma er om vår lilla plats på det vidsträckta internet. Många av våra läsare refererar till Kapten Stofil, och jag måste säga att tecknandet av ett medlemskap och en prenumeration är en minst sagt frestande tanke efter en kortare virtuell promenad i den vackert bruna samlingen av stofilsidor.

Kanske finnes ett intresse för fler stofiler att besöka vårt eget blygsamma krypin?

Varmt välkomna

Archibald Mulliner

Tekn. Kand. Mulliner
Sverige - Friday, December 10, 2010 at 01:35:32 (PST)
Herrar Cederbahrk och von Gladpack!
En får tacka för goda råd. Konstigt nog har jag inte sett till tidskrifterna Företagsminnen, Minnesjournalen eller Kvällsstunden i tidskriftshyllorna, vilka annars dignar under importerade tidskrifter. Kanske jag skulle beställa ett exemplar till påseende.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Friday, November 26, 2010 at 13:59:24 (PST)
Företagsminnen är en läsvärd skrift. Där kan man få sig månget slag av nödigt och onödigt vetande till livs, exempelvis bryggerihistoria. Tidningens chefredaktör är matvraket och Kapten Stofil-läsaren Edward Blom (http://www.tv8.se/edwardblom).
Azymol von Gladpack
Sverige - Wednesday, November 17, 2010 at 12:24:02 (PST)
Bäste hr civ-ing. Johansson!
Häromdagen snubblade jag å en annons för en tidskrift som heter Företagsminnen.
Det föll mig då in att det kanske är läsning som kunde intressera Er i egenskap av civilingenjör. Att den skulle innehålla serier håller jag visserligen för mindre troligt.
Kasta gärna ett getöga å sidan:
www.naringslivshistoria.se
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Thursday, November 11, 2010 at 08:51:59 (PST)
Bäste hr civ-ing Johansson!
Såsom mångårig prenumerant å Kvällsstunden kan jag avslöja att det är en högst rekorderlig tidning, men att få, om ens någon, torde ha skrattat ihjäl sig åt dess serier. Dessa innehåller tvärtom en pinsamt torftig humor.
Den som blott önskar påminnas om de goda gamla tiderna kan, som tidigare påpekats å vårt forum, med behållning läsa Minnesjournalen.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Monday, November 08, 2010 at 11:52:07 (PST)
Rude har blivit kortfattad på sistone. Måhända har han tagit anställning vid telegrafverket?
Vilka serier ingår i Kvällsstunden?

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Sunday, November 07, 2010 at 06:35:43 (PST)
Bäste hr Rude!
Bra rutet! I synnermera visso avser jag då Edert omnämnande av den helt- och fullständigt eminenta tidningen Kvällsstunden, vilken publikation har förgyllt mången kväll i det Fatmanska chateauet!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Friday, November 05, 2010 at 10:46:19 (PDT)
KVÄLLSSTUNDEN. FILIP OCH KASPERSSON. SYMPATISKE FILIP. ADAMSON.
Medicine licentiat Evin Rude.
Sverige - Thursday, November 04, 2010 at 14:23:09 (PDT)
Mina damer och herrar!
Nu när Kapten Stofil har gått till de sälla jaktmarkerna, eller fiskevattnen, har jag en undran: på vad ska man spendera det belopp man budgeterat för abonnemanget? Vilken tidskrift skulle kunna tänkas fylla samma funktion som Kapten Stofil? Kuriren innehåller ju inga serier.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Wednesday, November 03, 2010 at 08:25:04 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Erfar att det hederliga Jägarbrännvin inte längre tillverkas, enär alla namn som innehåller en form av ordet jägare numera är patentskyddade av tillverkaren av Jägermeister.
Alldenstund den senare drycken mig veterligen inte har någon positiv effekt vid jakt, är jag bekymrad eftersom väl älgjakten pågår för fullt?
Tidigare stod å halsetiketten till Gammeldansk att läsa: "Gör godt om morgenen, på jagten, på fisketuren og efter dagens dont" (= dagens slit)Denna text fanns dock inte å de flaskor som såldes i Sverige. Drycken påstås numera tillverkas här i landet, men därest receptet är oförändrat, torde drycken alltjämt vara rekommendabel för våra oförvägna skyttar i skog och mark.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Tuesday, November 02, 2010 at 06:13:46 (PDT)

Bäste hr Hedenblom!
Kan man ju också läsa Ert inlägg såsom ett bevis på att det var bättre förr, nämligen sålundaledes:
För två timmar sedan (alltså "förr") innehade Ni en bouteille Grådask. Nu innehaver Ni den icke mer. Ergo: det VAR bättre förr!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Wednesday, October 27, 2010 at 11:24:20 (PDT)
Bäste gymn dir!
Det kan man fråga sig. Minns när hr Tintin assommerade Nestor med ett slag av telefonluren. Försök det med en modern telefon!

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Wednesday, October 27, 2010 at 09:38:34 (PDT)
Bäste kamrer!
Hur kan ni lägga så mycket desinformation på minnet? Man kunde tro att ni arbetat på marknadsföringen innan ni blev kamrer.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Wednesday, October 27, 2010 at 09:35:55 (PDT)
Bäste Hedenblom!
Jag tror att ert predikament kan skyllas den tilltagande entropin, som obönhörligen innebär tilltagande ordning, vilken för lekmannen kan framstå som sin motsats.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Wednesday, October 27, 2010 at 09:33:07 (PDT)
Var tog den den genuina hårda plasticen vägen? Den nya s.k. mjukplasten har snart helt förstört två generationer.
Gymn Dir Hedenstierna
Sverige - Tuesday, October 26, 2010 at 15:40:16 (PDT)
Bästa Medstofiler!
För att i någon mån skingra den lugubra dimma vilken jag tycker mig spörja å vårt fordom så muntra forum, har jag roat mig med en stunds eskapism till flydda tider. Sådant muntrar ju alltid upp. Sålunda har jag försökt minnas så många sloganer (?) (slogans ?) för sedan länge hädangångna produkter som möjligt. Här följer resultatet:
Arla - Särla - Porla
Hälsan för halsen -Bronzol
Tulo - den lille halsläkaren
Mmm...Marabou
Tenor, Domino, Figaro - dom är så bra, därför så billiga
En olycka händer så lätt - sätt på Salvekvick
Se på dina skor - Andra gör det
När gav du din fru en blomma sist?
Säg Algots - Det räcker
Sju Ess - Senap Som Smakar Som Skånsk Senap Ska Smaka
Tomik - Till Och Med I Kröken
Det är skillnad på vitt och Radionvitt!
Broddman, Broddman, Broddman
Tag det rätta Tag Cloetta
SAAB - Flygplanet utan vingar
Volvos värde varar väl
9 filmstjärnor av 10 använder LUX
Bertil Boo - Den sjungande bonden
Pepsodent med Irium
Colgate med Gardol
Crescent - Världsmästarcykeln
Ge mig en kvart om dagen (Arne Tammer)
Jag ska bara mumma (Mum Roulette)
Ta det lugnt - Ta en Toy!
Måhända kan Ni, bästa Medstofiler, bidraga med fler produkt-ramsor. Dessa kan med fördel läsas som ett s.k. mantra när samtiden synes extra svår att fördraga.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Tuesday, October 26, 2010 at 11:39:35 (PDT)
Allt var bättre förr, sägs det. Nå, detta är en sanning med stor modifikation.
Exempelvis hade jag för blott två timmar sedan en flaska Grådask i min ägo. Denna pärla bland portviner.
I skrivande stund är den putz weg.
Min tro är att detta skylles den så omtalade klimatförändringen. Den temperaturförhöjning sagda fenomen åstadkommer har helt enkelt förorsakat mitt portvins avdunstande.
Man vill med Cicero utbrista: O tempora o mores!

Hr T Hedenblom
Sverige - Monday, October 25, 2010 at 15:52:55 (PDT)
Kapten Stofil går alltså i pension trots att han är vid full vigör och inte ens gråhårig. Ja, det är uppenbart att pensionsåldern inte hänger med sin tid. Ska det vara pension skulle redaktionen bjudas på helpension så de kunde fortsätta i lugn och ro.
I alla fall, det kan vara på sin plats att erinra sig hur det hela började.
På 1980-talet var jag ännu inte en fullvuxen stofil utan köpte regelbundet in tidskriften Svenska Serier för att avnjuta kommande serieskapare. I nummer 2, 1982, det sista numret i serien, förekom serien ”Nej till dans” av en Joakim Lindengren som skrev om sin bror att ”det är han som tvingar mig att teckna serier; jag skulle hellre vilja titta på TV”.
Därefter dröjde det några år innan Lindengren blev en reguljär tecknare i tidskriften Galago, parallellt med David Nessle. Då hade jag förstås glömt bort Lindengrens första alster, och vad gäller Nessle så vet jag ännu inte var han ursprungligen publicerades (även om vissa ledtrådar har anförtrotts mig efter hand). Detta fortgick åren 1986-1992, varefter Galago gjordes om, varpå jag släppte tidskriften som en het potatis. Jag gillar inte att man inför förändringar i mina husorgan. Se på Kalle Anka, i den har förändringarna hållits på en rimlig nivå (mer sidor och mer reklam man kan bläddra förbi, och, faktiskt, högre kvalitet!). Därför hade jag ingen aning om vad herrarna Lindengren och Nessle hade för sig under senare delen av 1990-talet.
Jag minns inte var eller hur jag första gången fick se Kapten Stofil. Jag är ganska säker på att jag är abonnent alltifrån första numret 1999, åtminstone har jag aldrig köpt tidskriften över disk. Förmodligen var det så att jag gick till seriehyllan i Göteborgs bokmuseum (eller ”Stadsbiblioteket”) där båda herrarna är representerade med sina album och då fick syn på en rygg märkt ”Lindengren: Kapten Stofil”. Resten är historia, som man brukar säga. Jag har erfarit att Kapten Stofil publicerats utan min vetskap i Galago, och, tror jag, i någon rikstidning.
På något sätt fick jag reda på att det skulle ges ut en tidskrift och betalade då genast in abonnemangsavgiften. Jag har sedermera förstått att den huvudsakliga marknadsföringen skedde via bokmässan, men eftersom jag avskyr mässor, särskilt sådana där allmänheten är väkommen och där jag måste stå i kö och betala inträde, var jag okunnig därom. En enda gång har jag besökt mässan. Då gick jag raka vägen till stofilmontern och därpå ut igen, för att gå till Liseberg istället.
I det redan utkomna seriealbumet hade flytten gått från Stockholm via Mariefred till Töreboda, men redan i det andra numret flyttades det vidare till Göteborg. Således hade vi för första gången en göteborgsbaserad serieskapare (Nessle har däremot valt att låta sina serier utspelas annorstädes).
Jag lät mig så småningom (2004) inspireras att skriva ett och annat inlägg i Kapten Stofils gästbok, vilket jag fortsätter med till det bittra slutet, och även att starta upp denna anspråkslösa dagbok (2006) i stofilsk anda.
Detta var också första gången på åratal som jag abonnerade på någon serietidskrift, eller tidskrift överhuvudtaget, och nu har jag i tio års tid glatts åt att få det bruna kuvertet i brevlådan. Men nu är det slut, bara för att inte svenska folket kan upprätthålla en lämplig pensionsålder!

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Saturday, October 23, 2010 at 05:32:53 (PDT)
Bäste Rude!
Hur kan, som ni skrev, Fallstaf (sic!) Fakirs Vitterlek ha upphovsrätt löpande från 1956, när fakiren då redan varit avliden i åtskilliga år?

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Friday, October 22, 2010 at 10:44:29 (PDT)
Bäste kamrer!
Jag har ett livstidsmedlemskap i Fantomen-klubben (alias Dragos-klubben), men det har inte berättigat mig till särskilda förmåner och tjänster på den dag jag minns. Allt gods som översändes till mig vid tecknandet har förkommit, förutom själva diplomet.
Jag fruktar att det skulle gå på samma sätt med ett eventuellt medlemskap i KSSS.
Har för övrigt någon blivit utesluten ur det illustra sällskapet?

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Friday, October 22, 2010 at 10:41:04 (PDT)
Bästa Medsotfiler!
Tillåt mig tillhålla envar den där ännu ej är medlem i det illustra sällskapet KSSS (det är uttytt Kungliga Svenska Stofilsällskapet) att snarast "joina" (för att nu tala bror-son-ska) detsamma.
Det är en idealisk sammanslutning såtillvida att ingen någonsin kommer att pocka på förnyad årsavgift. Medlemskap gäller å livstid, ungefär som medlemskap i Svenska Akademien.
Dessutom slipper man, i motsats till i sagda akademi, tråkiga sammanträden, med allt vad det medför av tur- och retur-resor, hållande av anföranden etc. Nej, allt som krävs är en Stofil vandel, vilket inte torde innebära några umbäranden för vårt stolta forums regelbundna besökare.
Sorgesamt nog lär det komma en dag då det ej längre är möjligt att "joina", vilket emellertid samtidigt innebär att medlemskapet blir desto exklusivare. En jämförelse med adelskap anmäler sig spontant.
Killemuck!

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Friday, October 22, 2010 at 10:09:00 (PDT)
Telefonsvarare är ett ting som är av total irrelevans. Om det är viktigt kommer vederbörande påringare att försöka ta kontakt igen, om vederbörande dock inte tar kontakt kan man sluta sig till att samtalets karaktär och kärna ändå var av försumbar art.
Lektor Hektor Sektor, arkivarie över gammalmongoliska verbformer. <jesper.nordstrom@competens.se>
Sverige - Monday, October 18, 2010 at 06:36:49 (PDT)
&s.s. räckte inte det får man medelst hydrauliska anordningar flytta själva K:s stadshus, det hus som 1955 utnämndes till Sveriges vackraste kommunala byggnad! Tänk å det!
Evin Rude, medicine licentiat
Sverige - Thursday, October 14, 2010 at 13:18:35 (PDT)
Får man nu ju strax demontera sveriges vackraste kyrkobyggnad, den i Kiruna ity den underjordiska verksamheten kommer att subversera den. Hoppeligen att den efter demonteringen sätts i rätt väderstreck där å Luossavaara!
Evin Rude, medicine licentiat
Sverige - Saturday, October 09, 2010 at 10:50:14 (PDT)
Mina Herrar!
Det är nästan aldrig omöjligt att rätta till begångna misstag.
Sålunda torde det vara fullt görligt att rättvända de nämnda helgedomarna. Någon sjuttsingens ordning får det vara även i Svenska Kyrkan.
Måhända ett påpekande av fadäserna tillställt Kristen Demokratisk Samling kunde påskynda förloppet?
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Saturday, October 09, 2010 at 09:49:44 (PDT)
Bäste Rude: Ödsmåls kyrka är också vänd åt fel håll, på grund av den dåliga grunden bestående av bohuslänslera, påstås det, om det nu inte var så att byggherren hade blandat ihop väderstrecken eller varit dåligt påläst i svensk byggnorm.
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Friday, October 08, 2010 at 13:14:21 (PDT)
K Stofil numero 39-40. Talas där å sidan åtta om Harpsundsandan. Icke väl? Salsjöbadsandan skall det vara. 1938. Vidare sidan 17, notera ett fel där! Kyrkans kor ligger i söder och inte i öster som sig bör. Dock finns i Ljusdal en kyrka vars kor ligger i väster, men det beror å de topografiska förhållandena. Slika förhållanden föreligger inte i Skåne där det s.a.s. finns svängrum.

Evin Rude. AusRuinen in Scharzwald aufgebaut, an der Zukunft blicken an!

Men är för övrigt den där Monika, som är gjord av glas?

Evin Rude
Sverige - Thursday, October 07, 2010 at 13:13:03 (PDT)
Bäste hr civ.-ing!
Därest jag mot all förmodan skulle tillerkännas någon dylik förmån skulle jag kunna tänka mig ett livstids förråd av Captain Morgan (givetvis för medicinskt bruk: ormbett, skärsår och sådant). Kunde jag därutöver även få ett par huggormar och en kniv vore min lycka fullkomlig!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Sunday, October 03, 2010 at 13:57:41 (PDT)
Mina damer och herrar!
Som vi vet, har många av detta forums, en värdig utmanare till "Snillen spekulerar", användare fallit i glömska, eller för åldersstrecket, och endast ett fåtal läsare bidrar numera regelbundet till spekulationerna. Om tidskriftens abonnentstock har utvecklat sig på samma sätt är dess nedläggning fullt förståelig, ehuru oförsvarlig, åtminstone ur vår synvinkel.
Jag har nu roat mig med att ta reda på hur länge skribenterna egentligen har deltagit. Här är listan:
Fatman: 23 januari 2003
Evin Rude: 10 juli 2003
Jag: 8 juni 2004
Kamrer Cederbahrk: 4 juni 2005
(jag reserverar mig för eventuellt tidigare deltagande i pappersversionen!)

Jag skulle därmed rekommendera Fatman till någon sorts veteranförmån, som brukligt är i östra rikshalvan!

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Sunday, October 03, 2010 at 11:45:02 (PDT)
Bäste hr civ-ing Johansson!
Måhända har Ni sedan författandet av Eder senaste epistula löst det beskrivna dilemmat. Varom icke, vill jag å det varmaste rekommendera att först läsa och därefter intaga någon närande husmanskost (därest dyl står att oxbringa, (förlåt uppbringa ska det vara) i östra halvan?). De högre andliga värdena bör alltid äga företräde över de simplare, om ock stundom nog så pockande, timliga behoven.
Ser fram mot att även själv nås av Det Sista Numret.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Wednesday, September 29, 2010 at 12:46:53 (PDT)
Jaha, mina damer och herrar, då har jag för sista gången fått det bruna kuvertet med 2 exemplar av kaptenstofiltidningen (det förra nådde aldrig fram; där ser man hur dumt det var att avskaffa postrodden), och jag känner nog igen de flesta namn i den historiska exposén; först i sista rutan på sida 5 får jag tänka efter, tills jag på nästa sida känner igen pastischen på en serie som förekommer i vissa helgbilagor även i denna rikshalva och som huvudsakligen består av pratbubblor.
Frågan är nu: ska jag skaffa lite mat först eller läsa färdigt på fastande mage?

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Wednesday, September 29, 2010 at 08:32:30 (PDT)
Nya partier hit och nya partier dit. Vi vet ju ändå hur det kommer att sluta, politikerna vinner som vanligt!
Azymol von Gladpack
Sverige - Sunday, September 19, 2010 at 13:07:40 (PDT)
Bäste hr Cederbahrk!
Följde jag nyssens Edert råd och bet ihop mina tänder, men bar det sig då icke bättre än att tungan råkade hamna däremellan, varför jag nu utstår outsägliga smärtor i detta *rg*n!
(Givetvis är detta icke menat som någon kritik emot Edert utmärkta förslag: borde jag ju, vid min ålder, ha lärt mig att hålla tungan rätt i mun!)
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Sunday, September 19, 2010 at 12:34:35 (PDT)
Bäste hr civ-ing!
Jag kan blott gratulera Eder till att alltfort besitta ett minne som omspänner en hel valperiod!Jag betvivlar icke att jag upprepar mig. Likheten med Senilo blir allt mer besvärande, på min ära.
A propos något helt annat (eller "off topic" som min brorson skulle ha sagt): Visst är det tråkigt tyst här å vårt gamla forum? Förvisso befinner vi oss alla i sorg och chock, men vi borde likväl försöka bita ihop tänderna och gaska upp oss en smula, synes det mig.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Saturday, September 18, 2010 at 06:12:46 (PDT)
Bäste kamrer!
Jag vill minnas att jag kommenterade sammalunda för knappt fyra år sedan.
Nå, jag har i alla fall varit och röstat på konsulatet. Jag står ju ännu med i röstlängden, i Majornas valkrets.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Friday, September 17, 2010 at 10:24:03 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Rätta mig om jag har fel, men jag tycker mig ha försport att en valrörelse är å bane.
I densamma har emellertid, tråkigt nog, KSSP (det är uttytt: Kungliga Svenska Stofilpartiet) gjort föga eller intet väsen av sig.
"Tomma tunnor bullra mest" heter det visserligen av gammalt, ett påstående som jag är beredd att instämma i utan att personligen ha företagit några som helst empiriska test för att verifiera detsama.
Nåväl, "Always look on the bright side" är ett annat talesätt, vilket kanske äger sin riktighet.
Än gives måhända tid att (åter)ställa allt till rätta i vårt Konungarike.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Tuesday, September 07, 2010 at 10:48:47 (PDT)
Jag vill tacka för det fina numret som kom igår. Utöver historisk tillbakablick var det verkligen en prima exposé över serietecknare, eller snarare deras stilar. Lurar där även en "kod" månne - sätt samman första bokstäverna i varje tecknares namn och Stofilen återföds? Vi kunna drömma därom.
Hr Jansson
Sverige - Wednesday, September 01, 2010 at 00:48:39 (PDT)
Ingen orsak, bäste kamrer! Även jag (och en i dessa spalter tidigare förekommande person) har öppnat ett konto hos denna tjänst. Under pseudonym självfallet. Den är "gratis" att använda, men det finns ju inga fria middagar. Meningen är att man ska avstå mängder av personlig information om sig själv för att dels finansiera verksamheten genom att betala för avgiftsbelagda faror och tjänster, dels skapa ett världsomspännande åskitsregister. Nog är konspiratörerna uppfinningsrika?
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Saturday, August 28, 2010 at 01:04:37 (PDT)
Bäste hr civ-ing. Johansson!
Ni är blott alltför vänlig! Att översända Eder brorson, även om det skedde såsom fraktgods, skulle ställa sig alltför dyrt, misstänker jag.
Dessutom väntar jag inom kort besök av en dyl. släkting, varför översändandet till yttermera visso bleve en överloppsgärning. (Två brorsöner samtidigt är väl dessutom att betrakta som en överdos.)
Mitt intresse för att inträda i "Ansiktsboken" dikteras helt av min brinnande önskan att bidraga till att rädda Kapten Stofil-tidningen, men jag befarar att detta endast kan ske medelst fortlöpande pekuniär assistans, varför jag såsom fattig enkel Stofil vore till ringa eller ingen hjälp.
Tack än en gång!

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Thursday, August 26, 2010 at 08:26:05 (PDT)
Bäste hr Fatman!
Bra rutet! Huru många gånger har jag inte å sista tiden besökt vårt ensliga forum. Jag har fått känslan att endast med ytterst vägande problem törs man bryta den rådande tystnaden och i brist å dyl. själv förblivit tyst.
Dock har just idag ett problem av hög dignitet anmält sig, varför jag ber att få delge Eder alla att vid den dagliga raknings-ceremonien en kalamitet inträffade. Blodvite uppstod och jag trevade, förgäves, efter ett alunstift för att stillqa flödet. Erinrade mig därvid att mitt sista stift, vilket en gång medföljde en av mig inköpt necessär, sedan länge gått i graven. Återstod endast att stoiskt förblöda.
Nå, turligt nog överlevde jag, kan jag avslöja, dock med ett nödrop, det där ljöd vida omkring.
Nu frågar jag: varför är inte längre alunstift à la mode? Fortfarande våtrakar sig en stor del av den manliga befolkningen, om ock med löjliga rakhyvlar (i extremfallet gjorda av plastic) med endast ett rakblad.
Är månne alun-fyndighetrna uttömda?
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Thursday, August 26, 2010 at 08:09:55 (PDT)
Bäste Fatman!
Luften har väl s m s gått ur oss lite till mans på sistone. Inte finns det mycket att gnälla över här långt borta från storstäderna.
Visserligen var jag i Falun nyligen. Det är dit jag brukar fara med civilingenjörskekandidater för att uppleva landets främsta sevärdhet; ni vet alla vad jag talar om. Då finns det förstås inte så mycket tid att springa på kaféer. Jag föredrar för övrigt en fältflaska med eget brunnsvatten!

Bäste kamrer; ska jag skicka över min brorson som konsult?

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Tuesday, August 24, 2010 at 12:11:27 (PDT)
Bästa stofilkamrater!
Ha ni gett upp? Här har ingenting nedskrivits på en månad! Skola vi då låta framtiden och -stegsvännerna få invadera vårt kära fosterland full- och totalt oemotstådda?

NEJ!!!

UPP TILL KAMP! TILLSAMMANS SKALL VI BRINGA FORNA DAGAR ÅTER! (Och kanske man åter börjar servera sockerdricka å Stadsparks caféet i Falun!)

m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Monday, August 23, 2010 at 12:20:51 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Under rubriken Telegram här å Kn Stofils egna sidor erfar jag att Hasse & Tage-museet är i fara. Tydligen har en stödförening bildats, vilken förtjänar allt stöd.
Jämväl har det försports mig att det å Face Book (vad nu detta är. Ansiktsboken?) finns något som kallas "Rädda Kapten Stofil". Detta synes mig vara, om möjligt, än mer behjärtansvärt.
Tråkigt nog vet jag inte hur man kommer i kontakt med denna kampanj. Måste, om än motvilligt, kontakta någon tekniskt driven brorson, den där kan vara mig behjälplig.
Måhända vet någon värderad Medstofil mer om initiativet ifråga?
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Thursday, July 22, 2010 at 06:42:16 (PDT)
bah! Det var varmare förr. Ultuna 1933 och Målilla 1974 eller när det var. 38 grader pappenheim eller något ditåt. DÅ höll folket på sin värdighet. Långbyxor 6 å sin höjd uppkavlade skjortärmar. Inte gick man till hökaren halvnaken inte! Allmän förflackning i det sociala livet, respektlöshet och onda dunster.
Evin Rude, med lic
Sverige - Monday, July 19, 2010 at 05:49:22 (PDT)
Bäste hr Fatman!
En alldeles charmant idé! Om blott något riksdagsparti ville s.m.s. "puffa för" densamma i valrörelsen, kunde de påräkna min röst och, antar jag, samtliga besökares å vårt forum.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Sunday, July 11, 2010 at 06:29:56 (PDT)
Angående klädesdräktdebatten här nedanom: Anser jag nog det de värsta företeelserna av alla vad gäller kropps-och fotbeklädnader äro de fullständigt vidriga s.k. Foppatofflorna. Må upphovsmannen till dessa vansinnigt phula föremål sänkas i Barents hav! Vintertid! UTAN baddräkt! (Men gärna med "foppatofflor" av betong fastgjutna på fötterna!)
M.s.s.h.

Fatman
Sverige - Friday, July 09, 2010 at 12:15:59 (PDT)
Konservatism - vad är det...
Kommunister bränner pengar på Gotland, Centerpartister vurmar för nukleär energi & sossar vill inte höja skatten. Min själ, detta förvirrar, av ren pur konservatism kommer jag att rösta såsom jag alltid gjort!
Basta!
Ridå!

Luther
Sverige - Friday, July 09, 2010 at 10:21:19 (PDT)
Seså. Värmebölja till trots bör en gentleman bevara en viss värdighet, men det behöver jag ej förtydliga för ärade medstofiler. Vad som däremot bevärar mig är följande: skateboard, rullskridskor, seggway och all annan smörja som förvandlar vandringsstråk till småligisters lekplats. Vet Hut!
Luther
Sverige - Friday, July 09, 2010 at 10:10:05 (PDT)
Civilingenjör Johansson!
Lämna långkalsongerna hemma, byta den tjocka ullfilthatten mot en i tunn bäverfilt, avstå från stärkkrage till förmån för en mjuk, ja till och med att bära bomullstrumpor är godtagbara åtgärder för att överleva i värmeböljan. Att knäppa upp västen däremot, det går inte för sig!

Buttermilch (civ. ing. och löjtnant i reserven)
Sverige - Wednesday, July 07, 2010 at 06:11:58 (PDT)
Seså, mina herrar. Nog kan det vara befogat att knäppa upp västen litegrann när isotermerna kryper närmare!
För övrigt finns det ju vissa som ser bättre ut med mindre kläder på sig, vilket man kan konstatera från lämplig utkikspunkt, t ex sitt luftkonditionerade kontor.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Monday, July 05, 2010 at 10:32:44 (PDT)
Bäste hr Buttermilch!
Huru glädjande att erfara att vårt kära forum inte är helt övergivet!
Evad gäller de av Eder framförda synpunkterna, kan jag blott livligen instämma i desamma.
Enkannerligen finner jag det störande att tvingas möta dessa oklädda personager å livsmedelsavdelningen i våra varuhus.
Det är i sanning en styggelse att se herrar i mogen ålder klädda som om de vore å väg till sandlådan för att leka: gymnastikskor, kortbyxor, en liten tröja med någon löjlig anglosaxisk text på magen samt, som kronan å verket, en s.k. brännbollsmössa vilken esomoftast är felvänd. Stil och värdighet är numera tydligen okända begrepp.
Själv slutade jag bära kortbyxor i tolvårsåldern och jag rekommenderar alla andra att göra sammaledes.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Monday, July 05, 2010 at 08:15:40 (PDT)
Detta sommarväder lockar verkligen fram det sämsta hos mänskligheten - uteserveringar och halvnakna människor överallt. Nu får det vara nog! Jag kräver värdighet och novemberväder.
Buttermilch
Sverige - Sunday, July 04, 2010 at 15:13:25 (PDT)
Bästa stofilkamrater!
Här drämmer man till med en märklig dröm. Det var det kommande avsnittet av Kapten Stofil som bekymrade sig om hur han skulle kunna publicera återstående material i det fåtal nummer av tidningen som står till förfogande. Stilen på äventyret påminner om "Hennes namn var Exter" men nu med Lindengren själv i en (Homburg?)-hatt, mörka solglasögon och väl behandlade fotografier i inledningen. Stofil/Lindengren talar på seriehjältars vis för sig själv och konstaterar att han har 100 sidor skisser av upplösningar av kaptenstofiläventyren och undrar hur i hela friden han ska orka med och få plats med dessa i renritad form i de återstående numren. På något sätt utgör detta inledningen till en kamp mot en något vag "fiende" som, enligt Stofil/Lindengren kanske skulle tveka att ta till övervåld mot en skröplig gammal gubbe, vilket skulle leda in på att Stofilpersonan tog över i kommande ruta. Dessutom fick vi se delar av Lindengrens personliga arkiv, med kioskdeckare och inbundna årgångar av diverse tidskrifter.
Som vanligt så vaknade jag och drömmen avbröts som den värsta "alph-art". Men skulle nästa avsnitt av Kapten Stofil se ut som ovanstående så ska jag börja intressera mig för det övernaturliga.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Saturday, June 12, 2010 at 00:21:45 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Ursäkta min tilltagande senilitet! Kan snart tävla med själve hr Senilo.
Glömde påpeka att den nämnda DVD-skivan kan beställas av den tekniskt begåvade Stofilen, alternativt dennas ev. brorson, under adress
http://www.amazon.de
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Thursday, June 10, 2010 at 02:26:22 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Den minnesgode torde erinra sig att jag förleden s.m.s. "puffade för" ett excellent televisionsprogram av yppersta Stofil-kvalitet, id est Max Raabes framförande av jazzkupletter från mellankrigstiden.
Alltnog, nu har en mig närstående brorson, den där är väl invigd i datamaskinernas mystiska värld, avslöjat att detta evenemang finns inspelat å s.k. DVD under titeln
Max Raabe & Palastorchester - in der Berliner Waldbühne
Själv finner jag det vara en allt för sällan förekommande lisa att i stället för den ständigt malande anglosaxiska s.k. underhållning vi till vardags bjudes, för en gångs skull få lyssna till klingande tyska.
Att artisterna dessutom ser allmänt välvårdade ut samt uppträder i smoking resp. frack, gör verkligen inte saken sämre.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Thursday, June 10, 2010 at 02:20:27 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Då jag någon gång gör ett inlägg å detta vårt stolta forum, får jag numera esomoftast en förnimmelse av att befinna mig å Titanics däck. Nu vill jag ingalunda låta påskina att jag någonsin trampat sagda illustra däck. Alls icke, men jag tror Ni förstår vad jag menar, nämligen att jag ständigt fruktar att denna vävplats i likhet med exdäcket plötsligt försvinner.
Visst vore det sorgesamt om vi Stofiler i en framtid vore hänvisade till att blott söka tröst och styrka i våra allt mer tummade exemplar av Kn Stofils häften. Och visst vore det i så fall underbart om någon i vår krets hade en, visserligen per definition ohängd, men dock teknik-kunnig brorson, den där kunde upprätta ett liknande forum dit vi kunde retirera och således alltfort hålla Stofilismens fana stolt vajande.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Thursday, June 10, 2010 at 02:02:06 (PDT)
Bäste hr Åberg. Det var Abraham gud tubbade att dräpa sin son. Isak överlevde och blev sedemera far till Jakob (Israel) samt Esau. Så ngt offer var ej tillämpligthär.
Evin Rude med liv
Sverige - Monday, June 07, 2010 at 04:42:57 (PDT)
Ja, bäste Tegnér, det är till att rotera i graven?
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Wednesday, June 02, 2010 at 10:49:52 (PDT)
Kunna ej de första två stånden i hufvudfrågorna förenas och därigenom paralysera galenskapen, som tränger på från bägge lägre, så fruktar jag att riksdagen är förlorad och med detsamma all samhällsordning och hela landet. O, mitt arma fädernesland! Öfver publicisterna förundrar jag mig dock mindre. Fronderi och smädelse är deras näringsfång, och de lefva därpå, liksom bödeln lefver på halshuggnng och sockenlappen på hudflängning. Väl är deras yrke ärelöst, men när de en gång antagit det, så kan ingen säga något om att de öfva det. Men hvad skall man säga om en nation, hela det höglofliga svenska folket, som icke blott tål utan äfven understödjer och uppmuntrar, köper, läser, och beundrar en sådan ömklighet? Det kan icke förklaras på annat sätt än att nationen efter trettio års konstitutionell uppfostran blifvit helt och hållet pöbel, med några få undantag. Jag beklagar mitt öde att ej kunna skrifva något annat språk än deras patois, för hvilken jag dock efter förmåga gjort ett och annat. Jag ser icke, att det återstår oss annat än att taga afsked, om icke af svenska landet, dock af svenska språket och dikta på finska eller lappska. Bäst är likväl att icke dikta eller skrifva alls, hvarigenom man besparar sig mycken möda och förargelse.
Eder redlige vän

Esaias Tegnér (biskop, poet, etc., avliden, etc.)
Sverige - Tuesday, June 01, 2010 at 04:54:38 (PDT)
Bäste hr Åberg!
Jag har ej kunnat taga del av det nämnda albumet, emedan förlaget saknar återförsäljare här i den östra rikshalvan. Därvid min okunskap gällande dess innehåll. (Inom parentes sagt har jag ju för övrigt tidigare beklagat mig över bristen på fac-similés av Hobbex-katalogen). Inte är mina kunskaper i biblisk historia mycket att hurra för heller, men jag tycker mig minnas att det råder en högst märklig brist på förkortningar i böckernas bok (inte Hobbex-katalogen utan Bibeln). Därför inställer sig frågan: vad betyder "JHWH"?

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Saturday, May 29, 2010 at 10:33:19 (PDT)
När jag läste om det senaste albumet, benämnt "Gammal är äldst" fann jag ett uppslag mot slutet som jag tidigare missat, nämligen ett supplement till hobbexkatalogen. Detta gladde mig storligen, varande en gammal hobbyist själv, varför jag genast slukade texterna däri. Mot slutet av supplementet föreslås en handske i form av en varulvshand, med syftet att lura Abraham att man är hans förstfödde son. Det är sannolikt att någon noterat detta tidigare, men varför skulle jag vilja lura någon att lägga mig på ett altare för att offra mig till JHWH? Snarare skulle jag vilja lura den blinde Isak att jag var hans förstfödde, tillika ludne, son Esau för att få ärva hans egendomar.
Med hopp om bättring!

Magnus Åberg <magnus.aberg@gmail.com>
Sverige - Monday, May 24, 2010 at 07:49:03 (PDT)
Bäste hr civ-ing. Johansson!
Betr det ominösa lagförslaget:
Må vara att Ni har rätt i Er uppföljande kommentar.
Dock tror jag mig kunna erbjuda en stråle av hopp, enär jag tror mig ha läst någonstädes att vår allvisa regering i förslaget infört en undantagsklausul gällande superhjältar.
Hoppas innerligt att jag har rätt härvidlag.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Sunday, May 23, 2010 at 08:05:59 (PDT)
Bäste hr civ-ing. Johansson!
Jag beklagar envar som gick miste om estradörprogrammet. Det höll i sanning yppersta Stofil-klass. Vilken omväxling att se artister med benan på plats och i total avsaknad av den ovårdade skäggstubb, vilken normaliter anses ingå i uniformen när den svenska populasen ska förnöjas. Att vederbörande dessutom uppträdde i smoking och lackskor förhöjde naturligtvis upplevelsen. Dessutom fick man sig till livs sällan hörda kupletter, såsom "Jag ska måla min kropp svart som natten", vilken framfördes med bravur.
Det är blott att hoppas att denna Stofila pärla repriseras.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Sunday, May 23, 2010 at 08:00:52 (PDT)
Bäste kamrer!
Det är i denna juridiska fråga av största vikt att iaktta skillnaden mellan anda och bokstav och mellan väsen och sken. Därvid kan det vara instruktivt att försöka erinra sig hur många maskerade kvinnor respektive män som i massmedia har visats upp i syfte att påvisa vilka som berörs av det kommande påbudet!

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Saturday, May 22, 2010 at 13:10:46 (PDT)
Ja, det är inte varje dag man ser en estradör nuförtiden. Fast nu är det förstås försent. Jag har varit upptagen med tankeexperiment; ommöblering medelst tumstock.
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Saturday, May 22, 2010 at 13:04:07 (PDT)
Bästa Medstofiler!
I afton (lördag) kl 20.00 visas i SVT2 "Max Raade på estraden". Denne tyske estradör framför då jazzkupletter från mellankrigstiden.
Mig undras om det kanske kan vara något?
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Saturday, May 22, 2010 at 07:34:37 (PDT)
Bäste hr civ-ing. Johansson!
Det hedrar Er att Ni i första hand månar om den kvinnliga medlemmen i Vänner av ordning.
Dock torde det nämnda lagförslaget även avse män, varför även Feskarn kan hamna i ett icke avundsvärt predikament.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Friday, May 21, 2010 at 06:12:23 (PDT)
Bästa stofilvänner!
Det ryktas om en lag som förbereds i Stockholm, som skulle förbjuda kvinnor att dölja sina ansikten. Detta kommer självfallet att få de mest förödande konsekvenser för Vänners av Ordning kvinnliga ansikte utåt, ni vet alla vem jag åsyftar: Lädernuckan! Kommer hon att tvingas under jorden i stället för att förflytta sig på sin flygande rullkont, eller rentav gå i pension?
Nej, det får inte ske. Vi måste göra något innan det är försent!

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Thursday, May 20, 2010 at 13:19:05 (PDT)
Det syns direkt att hr Fatman är väl insatt i mörkrets hjärta!
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Thursday, May 20, 2010 at 09:29:20 (PDT)
Bästa stofilkamrater!
Kommer nog uttrycket "Hip hop" ursprungeligen från M'Toto, ett föga känt distrikt i Kongo i det mörkaste Afrikat, där de därstädes bosatta använda det såsom namn på den gymnastik, med vilken flodhästarna i floden Ookabollakonga River plägar fördriva de tidiga morgontimmarna. Ordet är alltså en förkortning av "Hippopotamus-hoppning", som det skrevs i äldre tider.

m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Tuesday, May 18, 2010 at 13:27:08 (PDT)
Höfthopp? Jag trodde att det betydde "nypon-humle", ett slags smaksättare till en ovanlig ölsort.
Balthazar
Sverige - Tuesday, May 18, 2010 at 00:24:17 (PDT)
"Hip Hop"? Vafalls? Låter mer som någon sorts anglosaxisk husmorsgymnastik, "höfthopp".
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Monday, May 17, 2010 at 10:43:15 (PDT)
Hip Hop är inte musik.
Fil Lic Astor Flanell. <jesper_nordstrom@hotmail.com>
Sverige - Sunday, May 16, 2010 at 03:39:36 (PDT)
Jag Evin Rude föddes & växte upp i Svängsta, varifrån komma de största & längsta. Därest mitt minne helt icke sviker mig tror jag att det är min kusin, som stod modell till Napp och Nyttsårsbok år 1957. Hon kastar ut mitt emot Halda och Urfabriken. Ja den kaptenen, den kaptenen, han har då koll på allt.
Evin Rude, med lic.
Sverige - Saturday, May 15, 2010 at 15:01:32 (PDT)
Daniel undrade vad omslaget på KS nr 37 föreställde. Jag vet inget säkert men kände Bohuslänskonstnären Carl Wilhelmson hade för vana att avbilda just fiskare och deras omgivningar. Kanhända var det en av dessa målningar som herr Lindengren hade i åtanke att parafrasera.
Magnus
Sverige - Friday, May 14, 2010 at 06:47:35 (PDT)
Tackar för det, kamrern!
Jag kan eventuellt presentera ett bildbevis på nedanstående, om jag nu har fått med mig den delen av arkivet från Majorna.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Saturday, May 08, 2010 at 12:15:37 (PDT)
Bäste hr civ-ing. Johansson!
Jag är förbluffad. Om denna nyhet icke nått mig från så säker källa, skulle jag nog nekat att sätta tilltro till densamma.
Nåväl, i det nämnda fallet får man väl säga: slutet gott, allting gott.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Saturday, May 08, 2010 at 08:03:03 (PDT)
Bäste kamrer, sådana kampanjer kallas legio, ty de äro många. Redan när jag skulle söka in på gymnasieskolan fick jag en broschyr i min hand som visade att även attraktiva unga damer kunde studera till ingenjör. Just den kampanjen hade emellertid, som det visade sig, ett magert resultat.
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Friday, May 07, 2010 at 10:58:10 (PDT)
Bäste hr civ-ing. Johansson!
Jag måste tillstå att jag varit helt obekant med den av Er nämnda myndighetskampanjen för att förmå flickor att ägna sig åt ishockey. Utan att kunna sätta fingret på var felet är beläget, finner jag det spontant mindre tilltalande med kalendrar avbildande unga skönheter i ishockey-mundering. Nåväl, smaken är olika.
Att våra myndigheter godtyckligt skulle utvälja, samt med skattemedel gynna, vissa s.k. "hobbies", som höga vederbörande anser att snärtorna bör ägna sig åt på sin fritid, alltså en typisk privatqangelägenhet, förefaller mig milt sagt excentriskt.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Wednesday, May 05, 2010 at 08:34:32 (PDT)
Bäste kamrer!
Jag hyser full respekt för er expertis inom kamerala frågor, och även slutledningsförmåga.
Emellertid, till vad ska då tjäna dyra kampanjer för att få flickor att spela ishockey?

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Tuesday, May 04, 2010 at 09:58:21 (PDT)
Vad är omslaget/typsnittet på senaste numret (37) parodi/pastisch på? Känns bekant men jag kan inte placera!
Daniel
Sverige - Tuesday, May 04, 2010 at 02:49:58 (PDT)
Kanske finns räddningen för vilsna stofiler i LRF Medias nya tidskrift "Minnenas journal". Se
http://www.lrfmedia.se/?Minnenasjournal

Borde inte Kapten Stofil gå som följetång där?

Pjäxcurry
Sverige - Monday, May 03, 2010 at 14:57:38 (PDT)
Bäste hr civ-ing. Johansson!
Bristen å den av Er nämnda bruksartikeln torde vara skriande. Viss grundforskning härstädes ger nämligen vid handen att inte minsta dyl. kalender står att uppdriva.
Osökt faller mig emellertid i minnet att jag för någon tid sedan å en s.k. Text-TV-tableau inhämtade att någon myndighet (jag minns tyvärr inte vilken) ärnade spendera en dryg miljon kr. i syfte att locka flickor att intressera sig för fiske med kastspö.
Jag åminner mig att jag var smått konsternerad och i mitt stilla sinne undrade huruledes det kunde vara av så stort allmänintresse att just flickor utövade just denna "hobby".
Jag förstår emellertid nu, att våra omtänksamma styrande haft återväxten av kalenderflickor i åtanke, vilket ju känns betryggande.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Sunday, May 02, 2010 at 08:09:09 (PDT)
Jaha, idag, hemkommen från en tjänsteresa, träffades mitt öga av det sedvanliga bruna kuvertet (det är visst bara Kapten Stofil som använder bruna kuvert nuförtiden) inehållande Kapten Stofil n:o 37. Jag avnjöt densamma skrockande vid köksbordet med ett glas förfriskningar.
Dock inställer sig frågan: varför återfinns inte "Pin-up Kalender för Flugfiskare" i härvarande affär?

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Friday, April 30, 2010 at 10:03:46 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Förvisso famlar vi hemlösa och vilsna omkring, desperat letande efter halmstrån.
Och, hav tröst, säger jag Eder sannerligen, ity det FINNS ett litet halmstrå, det är nämligen skrivet (i en intervju med hr Lindengren i Aftonbladet): "Jag lovar en fortsättning i någon form".
Om ock denna form blir blindskrift eller ett årligen återkommande Fars Julbrev med Kn Stofil, så griper vi samtliga girigt efter sagda strå.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Wednesday, April 28, 2010 at 08:29:40 (PDT)
Ja! Vi är med er till slutet!
evin Rude, med lic.
Sverige - Monday, April 26, 2010 at 10:17:51 (PDT)
Läser med häpnad i senaste numret av kapten stofil att tidningen ska läggas ned. Ej bra
Bödeln <bodeln@alfa.telenordia.se>
Sverige - Monday, April 26, 2010 at 09:09:11 (PDT)
Bäste hr civ-ing. Johansson!
Även jag avstår denna gång enär risken att evenemanget får en dyster ton av gravöl är överhängande.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Thursday, April 22, 2010 at 10:19:29 (PDT)
Nej hr Johansson. Jag hittar inte dit ity jag är förblindad av tårar. Aska! Stoft!
Evin Rude, med lic
Sverige - Thursday, April 22, 2010 at 07:31:36 (PDT)
Jaha, release-kafferep i morgon. Tyvärr lär jag inte hinna dit eftersom det inträffar under min ordinarie arbetstid, men kanske någon av herrarna kommer att medverka?
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Thursday, April 22, 2010 at 02:43:49 (PDT)
Kanske detta forum kvarstår än en tid. Dock är det väl att veta att varje periodiskt utkommande publikation, s.s. K S enligt reglor & regulationer skall förvaras i Hans Majestäts Konungsliga Bibliotek i all framtid. Amen! Gott är att leva i en stat med en god byråkrati, ett alldeles för ofta, helt orätt utskällt fenomen.
Evin Rude, förkrossad
Sverige - Wednesday, April 21, 2010 at 11:21:15 (PDT)
Bäste Fatman!
I detta scenario måste två åtgärder vidtagas:
1) Underrätta Kungliga biblioteket och Folkrörelsearkivet så att allt innehåll bevaras till eftervärlden.
2) Uppsätt ett oberoende forum som kan ta vid där detta eventuellt upphör.
Vad gäller punkt 2 ovan så kanske det redan finns ett sådant forum på svenska språket, ehuru jag aldrig har hittat något. Emellertid har jag icke utfört någon s k vävsökning eller frekventerat någon ny vävplats sedan år 1994, så kanske någon av läsarna vet bättre besked.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Tuesday, April 20, 2010 at 13:44:14 (PDT)
Värderade stofilkamrater och -innor!
Blott en fråga angående vårt husorgans nedläggelse: Skall även detta förträffliga forum, alltså det jag just nu elektronledes skriver i, stängas? Vore ju då sannerligen det kokta fläsket s.m.s. stekt! Till vad skola vi då använda våra tangentbord?
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Tuesday, April 20, 2010 at 11:17:57 (PDT)
Jag erfar en mycket, mycket stor sorg. Måtte dock kaptenen återuppstå i en annan publikation, såsom uppstigen från de döde! Ja, hej då allihop.
E Rude.
Sverige - Monday, April 19, 2010 at 11:58:22 (PDT)
Men vafanihelvete! NEJ! Inte det!!! Livet är inte värt att leva längre. Detta är droppen.
E Rude.
Sverige - Monday, April 19, 2010 at 11:54:31 (PDT)
50.000 svenska pesetas i donationer bara? Göteborgsmecenaterna är inte vad de har varit.
Men, vi visste ju att den här dagen skulle komma. Abonnentstocken dör ut en efter en, och andra blir för otillräkneliga för att betala in abonnemangsavgiften.
Hade vi levt i en planerad ekonomi, så hade förstås Kapten Stofil kunnat utkomma ad infinitum, generation efter generation, och distribueras på ministeriets för kulturell vägledning bekostnad, med redaktionen avlönad i kulturens tjänst. Men kontrefaktisk historieskrivning hjälper oss inte i det här fallet. Vi måste våga se framåt!

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Monday, April 19, 2010 at 01:39:52 (PDT)
Vad förmörkar min tillvaro - ett askmoln från Island, ett åskmoln i sänghalmen (hustrun) - nej, det som inte fick hända, nu när Kooperativa lagt ner sin kvartersbutik, Lönsboda GIF harvar med ängalagen och ballongdäcken kostar skjortan, ja som dessa gjorde förr dvs.!, då kommer den stöt som slutligt visar vägen mot undergången! Jag vill det inte ens utsäga men tackar av hela mitt hjärta för att Ni höll ut så länge Ni gjorde och gett mig moraliskt stöd att fortsätta livets vandring. Nu är ränseln packad med alla gamla nummer men aldrig (med undantag för viss efterbörd) kommer den återfyllas med sådan visdom och nöje som alltid medföljde det senaste numret av Kapten Stofil!
Anders von Bänghtzohn <0470.65109@telia.com>
Sverige - Sunday, April 18, 2010 at 12:55:30 (PDT)
Bäste hr Falukropp!
Stort tack för Ert inlägg.Själv är jag alltför bedrövad för att kunna formulera mina känslor.
Men Ert inlägg tolkar väl vad vi alla känner och jag instämmer av hjärtat i varje ord.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Sunday, April 18, 2010 at 11:00:56 (PDT)
En sorgens dag. Tidskriften Kapten Stofil skall läggas ner. Den fasta punkten i tillvaron för Sveriges bakåtsträvare, retrofiler och fräscht mossiga typer kommer att försvinna. Vad skall vi nu orientera oss efter? Framåtskridandets lakejer får inte segra. Vi måste göra motstånd, med eller utan Kapten Stofil!

Lindengren, Nessle och Kristenson; tack för de år som gått. Vi skall aldrig glömma er!

Falukropp
Sverige - Saturday, April 17, 2010 at 10:35:55 (PDT)
O Captain my Captain! our fearful trip is done;
The ship has weather’d every rack, the prize we sought is won;
The port is near, the bells I hear, the people all exulting,
While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring:

But O heart! heart! heart!
O the bleeding drops of red,
Where on the deck my Captain lies,
Fallen cold and dead.

August <sparresater@webaid.se>
Sverige - Saturday, April 17, 2010 at 04:23:16 (PDT)
Jag drar mig till minnes "Ta't lugnt, ta en Toy". Nu finns varken lugn eller Toy kvar.
Dessvärre är mitt minne ytterst begränsat vad gäller biografreklamfilmerna och de varumärken som där förutsattes inpräntas i allmänhetens kollektiva medvetande. Visserligen visade man dem oräkneliga gånger, men just när de rullar är man ju fullt upptagen med att förbereda den egentliga visningen.
Hur som helst kan jag vittna om att härborta är varumärkesvilsenheten betydande, särskilt för varor som uppfunnits sedan 1809. I bästa fall kan man erhålla en Husqvarna från folkrepubliken Kina eller en Monark från republiken Kina. Inte ens finska Saabar finns längre. Nå, Fiskars håller fanan högt.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Friday, April 16, 2010 at 10:39:27 (PDT)
Bästa Medstofiler!
En mig närstående dam bevistade förleden en föreställning av filmen Djävulen bär Algots. Jag är ej helt säker å denna titel, men det spelar ingen roll i sammanhanget. Hon intygade emellertid att de inledande reklamfilmerna changerat å det grövsta. Inte ett enda gammalt och känt varumärke stod att se.
Som ju behandlats i allas vårt liv- och husorgan, omformas nästan alla s.k. logotyper för att, gunås, vara "i tiden".
Vi Stofiler väljer nog ofta att gynna de märken som står emot denna beklagliga utveckling.
Själv införskaffade jag häromsisten en flaska Carnegie Starkporter (vilken mycket riktigt har sitt ursprung i Stofilismens huvudstad Göteborg). Vilken fröjd att skåda dess etikett, även om densamma numera inte längre är oval utan fyrkantig (som så mycket annat i vår modärna värld).
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Friday, April 16, 2010 at 10:00:42 (PDT)
Det är inte roligt att läggas kvick i jord oavsett stavningen. Där hjulpe inga plåster. Referens: Bödeln i Lenhovda.
Evin Rude, med lic.
Sverige - Thursday, April 15, 2010 at 12:44:49 (PDT)
Salvekvick? Vad är det för fel på blåvitt?
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Saturday, April 10, 2010 at 05:31:55 (PDT)
Har Marabou storken fortsatt kvar? Detta asätande djur var ju norska Freia sjokolades symbol, de som anlade Marabou i tidigt 1900-tal här i Sverige. Eller ägs M nu av superkonglomeratet Unilever- Nestle´-Krauss-Maffei-Bölker-Blohm? En bare undrer.
Evin Rude, medicine licentiat
Sverige - Tuesday, April 06, 2010 at 10:50:22 (PDT)
Ja hr Kamrer. Att bo vid Hansaplatz vore s.m.s. mumma. Skämt åsido. Jag håller med Er. Vidrigheters vidrigheter det är.

Skämt: Ett resesällskap från Sverige for till den goda staden Berlin. Reseledaren kände sina löss å gången & förmanade dem att sköta sig, men om de skulle yra väck sig, skulle de till närmaste polismyndighet säga "Hansaplatz" ity deras logi var där situerat. Och tillika ett välkänt plåster.

Nå! For de ut att rulla hatt och självfallet fann der Leiter att några av dem icke var å plats å morgonen. For han runt till närliggande Polizeiamtbewaltungen och fick slutligen napp. Der Polizizt bakom disken blev lättad vid hans ankomst och sade, men på tyska: "Tack att du befriar mig från de galningar som hela natten skrikit -Salvekvick!" Hohoho!

Å den tiden när Salvekvick var Salvekvick och inte (löjeväckande) Salvequick varf den av plastic redan då och är det väl än. Men Hansaplast har ALLTID varit av tyg!!! Deutsche qualität! HA!

Irmgard Brennezoller (E Rudes syster)
Sverige - Monday, April 05, 2010 at 09:32:09 (PDT)
Bästa Medstofiler!
"En olycka händer så lätt. Sätt på Salvekvick."
Mången gång har vi väl alla lett åt dessa klassiska repliker i biosalongen.
Huru förvånad och nedslagen blev jag därför icke, då min blick förleden fastnade å en annons för det beprövade varumärket, och jag noterade att detsamma nu skrives Salvequick.
Ännu ett litet nålstick i den pågående kampanjen för att peta på allt fornt och älskat!
För egen del ärnar jag per omgående byta till Hansaplast.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Monday, April 05, 2010 at 01:05:02 (PDT)
Bäste hr Buttermilch!
Helt riktigt.
Tackar för omtanken.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Monday, April 05, 2010 at 00:59:28 (PDT)
Cederbahrk! Detta är alltså Ni
http://www.flickr.com/photos/heinrock/3508182243/
Snygg slips. Men, den där väskan... Den ser ut att vara oroväckande modern och fabricerad av plastic. Akta er, det kan smitta!

Buttermilch
Sverige - Monday, April 05, 2010 at 00:31:02 (PDT)
Euro.
Evin Rude, med lic.
Sverige - Sunday, April 04, 2010 at 14:09:36 (PDT)
Jo, hr Johansson, är boken så billig, enligt nuvarande växelkurs, torde den inte ha fördyrats genom att översättas från europeiska. Glada Vårriter till er alla!
Evin Rude, medicine licnetiat.
Sverige - Sunday, April 04, 2010 at 13:59:55 (PDT)
Ja, glad påsk och god ny pingst!
Själv har jag idag inhandlat ett utförsäljningsexemplar av "Pojkarna Puckelbro och mysteriet med Molly Mercedes" för endast 3,75 €.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Saturday, April 03, 2010 at 06:36:58 (PDT)
Bästa stofilkamrater och -innor!
Glad s.m.s. påsk!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Saturday, April 03, 2010 at 05:10:30 (PDT)
Men, min bäste Kamrer! Förhäv er icke!
Mene Tekel, majorska f.d.
Sverige - Friday, April 02, 2010 at 15:56:13 (PDT)
Bäste hr Buttermilch!
Inte visste jag att Google-galleriet innehåller rörliga bilder. Just för dagen befinner jag mig å sid 7 överst. Inte i bakgrunden, men strax bakom allas vår Lädernucka. Ungefär lika suddig som vanligt, skulle jag tro.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Friday, April 02, 2010 at 07:31:02 (PDT)
Jo, bäste Fatman, och på det sättet ger man ju tillfälle åt sina kvinnliga bekanta att framföra den klassiska repliken: "Är det en räknesticka du har i fickan, eller är du bara glad att se mig?".
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Friday, April 02, 2010 at 03:57:28 (PDT)
Bäste hr civ.-ing!
Men nog hade Ni väl, för allt i världen, Eder räknesticka tillgänglig ändå?
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Thursday, April 01, 2010 at 14:22:56 (PDT)
Jag tillåter mig att gissa att kamrern är avbildad å en bild som har den kamerala rubriken "20090502-B".
Själv var jag på plats inkognito. Jag hade varken vit ingenjörsrock eller min kaptenstofilslips på mig.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Thursday, April 01, 2010 at 13:01:18 (PDT)
Bäste Rude, har han aldrig hört talas om mervärdes- och profitkvoterna?
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Thursday, April 01, 2010 at 12:46:52 (PDT)
Cederbahrk! Är det ni som syns i bakgrunden på den här bilden?
http://www.kaptenstofil.net/fotoalbum/se_bild.php?bildId=ladernuckan_xjubileum
Är ni lika klädsamt suddig i verkligheten?

Buttermilch
Sverige - Thursday, April 01, 2010 at 02:38:02 (PDT)
Bästa Medstofiler!
I denna sena afton slogs jag av idén att, som det heter, "surfa" runt i Googles bildarkiv under sökordet Kapten Stofil.
Vad allt gives icke där! Man kan å ett angenämt sätt fördriva tiden med att fördjupa sig i ting, vilka ligger allt längre ifrån det ursprungliga sökordet.
Jag tillstår att jag halvt om halvt föll ur stolen, när mitt norra öga plötsligt skådade ett konterfej av min ringa person stående bredvid Lädernuckan! Bilden hade tydligen, mig ovetande, tagits under Kapten Stofils 10-årsjubileum å Kulturhuset i Stockholm.
För den nyfikne/klentrogne kan jag avslöja att bilden finns å nedersta raden å sid 6 i Google-galleriet och har rubriken "10-års jubileum för".
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Wednesday, March 31, 2010 at 14:36:37 (PDT)
Nu har den gode kaptenen blivit senil på riktigt, vilket väl måtte gläda oss. Såg i samlinsalbumet en avsnitt där ahn flyter i land vid, som det står Bohuskusten. Tecknet på landmassivet är Hisingen, men H ligger i Västergötland, ju! Kontinentaldriften?
Evin Rude, med lic
Sverige - Wednesday, March 31, 2010 at 07:13:40 (PDT)
För att inte tala om vätskebalansen, citronsyracykeln och mjölksyraskulden. Här, medlemmar av det täcka såväl som otäcka könet, befinna vi oss på solid grund bland ekonomie och medicine teorier!
n'Mats <ordbruket@telia.com>
Sverige - Sunday, March 28, 2010 at 12:37:40 (PDT)
Jamen hr Kaspar. En kvot har väl ingen som helst samhörighet med en kostnad.
Evin Rude, medicine licnetiat.
Sverige - Saturday, March 27, 2010 at 16:01:51 (PDT)
Det talas allerstädes om koldioxidkvoten. Vad hände med det hävdvunna begreppet råolje-kvot? Borde inte kostnaden i fossilt ej återreproducerbart bränsle vara en mer adekvat måttstock för vad varje given produkt kostar?
Kaspar Nordabruhn, strandpromenerare med röd halsduk och en oktav i innerfickan. (oktav=1700 tals bokformat ämnat för sentenser att gömma i västfickan) <Jesper_nordstrom@hotmail.com >
Sverige - Friday, March 26, 2010 at 11:38:16 (PDT)
Nu är den höst här, de svage kalla vår.
evin rude med. lic.
Sverige - Friday, March 26, 2010 at 05:21:44 (PDT)
Hoho, den ökända Hövismen sprider sig utomlandskt!
Sjörövar Nanny
Sverige - Wednesday, March 24, 2010 at 14:22:42 (PDT)
Tror jag väl inte att denne von Nordabrun skulle vara av grevligt stånd. Föga troligt, inte ens friherre med den titeln, möjligen knapadel. Ett av stofilismens principer är: VAR HÖVISK!
Evin Rude, medicine licentiat av Guds nåde.
Sverige - Saturday, March 20, 2010 at 15:34:15 (PDT)
Bäste hr Greve von Nordabrun!
Noblesse oblige! Låt oss alltså framgent slippa se grovt språk å vårt forum. Vokabler av typ g-n-usteori hör således definitivt inte hemma här.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Friday, March 19, 2010 at 10:23:05 (PDT)
Av 8 arbetstimmar på ett vårdhem fikade emo-kärringarna 4 och dessa gick åt att bittert hugga ledningen i ryggen om att "de var stressade". Till alla kvinnor som känner sig förfördelade utifrån valfri kvasi-genus teori efter den konstruktivistiska synen på genus i Beauvoirs kölvatten:sätt ner kaffekoppen, stäng igen den glappande brödfittan och börja jobba!
kaspar von nordabrun, privatlärd inom dansk dadaism och medlem i slungbollens vänner.
Sverige - Friday, March 19, 2010 at 05:49:55 (PDT)
Av 8 arbetstimmar på ett vårdhem fikade emo-kärringarna 4 och dessa gick åt att bittert hugga l. Till alla kvinnor som känner sig förfördelade utifrån valfri kvasi-genus teori efter den konstruktivistiska synen på genus i Beauvoirs kölvatten:sätt ner kaffekoppen, stäng igen den glappande brödfittan och börja jobba!
kaspar von nordabrun, privatlärd inom dansk dadaism och medlem i slungbollens vänner.
Sverige - Friday, March 19, 2010 at 05:49:08 (PDT)
"Lögare", se där ett nytt ord, som icke återfinnes i SAOB. Kanske jag är en sådan, emedan jag lögar mig dagligen!
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Thursday, March 18, 2010 at 10:52:16 (PDT)
Lögare, krämare, övriga! Jag noterar att skor för gymnastisk verksamhet i allt större utsträckning ånyo framställs i plastic. Glädjande, såvida materialet inte utgörs billig replica. Hursomhelst förefaller innanmätet med stor sannolikhet ännu vara baserat på samma bolster som under Jour de Parade. Nossebro-dunet borgar alltid för högsta kvalitet!
Gymn Dir Hedenstierna
Sverige - Tuesday, March 16, 2010 at 13:21:33 (PDT)
Ack ja, hr Nordström! Men finnes det väl knappeligen någon grävmaskin vars sticka och bom äro långa nog att gräva oss ända ner till det förlorade paradiset, d.v.s.s.m.s. den gyllene dekaden 1955 - 1965!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Monday, March 15, 2010 at 12:31:08 (PDT)
Den moderna världen är en stinkande soptipp som man i heroisk anda måste gräva sig igenom för att nå ner till eviga värden.
jesper nordström <jesper_nordstrom@hotmail.com>
Sverige - Sunday, March 14, 2010 at 06:50:29 (PDT)
Imperialtum, således. Här accepteras endast svenska tum!
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Thursday, March 11, 2010 at 10:46:14 (PST)
Bäste hr Jesper!
Huru glädjande att fler än jag upptäckt en av mina båda hovleverantörer evad gäller skjortor m.m.! (Den andra är James Meade)
Glädjande är också att båda dessa företag ävenledes bedriver postorderförsäljning under följande adresser:
www.tyrwhitt.co.uk
www.jamesmeade.com
Dock förväntas den svenske kunden själv omräkna alla mått från cm. till tum. (En tumregel är härvid att 1 tum = 2,54 cm)
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Thursday, March 11, 2010 at 09:34:15 (PST)
Vill härmed meddela att det eminenta skrädderiet Charles Tyrwhitt på en sidogata till legendomspunna Saville Row erbjuder 4 skräddarsydda skjortor till ett pris som understiger ett enda expemplar av varje given italiensk konfektions-dagslända ritad men ej sydd av en "modern man med intresse för blomsterarrangemang och schlager".
Jesper <Jesper_Nordstrom@hotmail.com>
Sverige - Thursday, March 11, 2010 at 09:02:01 (PST)
Bäste hr n`Mats. Innebär då Ert resonemang att den publikation som aldrig ges ut vore den yppersta. En outgiven publikation är också en publikation. Jmfr. barden Lundells uttalande "en inställd konsert är också en konsert".
Evin Rude, medicine licentiat
Sverige - Thursday, March 11, 2010 at 02:28:14 (PST)
För övrigt blev man visst bönhörd. Nu gäller det bara att komma över ett exemplar i dessa tider av transportsvårigheter.
Redaktör Nessle har visst varit upptagen med översättningar, vad nu det ska vara bra för. Det är väl bara ärkestofiler som läser engelsk litteratur i svensk översättning nuförtiden?

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Wednesday, March 03, 2010 at 10:52:51 (PST)
Bäste n'Mats!
Som bevis på det nedan sagda kunde kanske SAOB anföras? Jag undrar ännu om man kommer att hinna fram till överståthållarämbete inom min livstid.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Monday, March 01, 2010 at 08:51:27 (PST)
Bäste herr Civiliingenjör!
En publikation kan aldrig utkomma nog sällan. Ett högt uppdrivet produktionstempo gagnar enbart profiten, däremot inte vare sig kreativitet eller kvalitet. Ett gott hantverk fordrar tid. Ett gott hantverk är inget hastverk.

n'Mats <ordbruket@telia.com>
Sverige - Monday, March 01, 2010 at 06:53:05 (PST)
Då jag genom ett mirakulöst tillfrisknande åter kan adressera Er, ber jag Er om ett öra. Eller kanske snarare öga.
Låt mig genast tillstå att en stor del av den senaste dåtiden ägnats åt de Olympiska Lekar som pågår.
Vill jag blott komma med ett tillrättaläggande: Morgondagens skidlopp å 50 km (H) i klassisk stil, är ett falsarium. Loppet skall enligt uppgift genomföras i s.k. masstart. Envar bildad person vet att detta lopp ovillkorligen skall genomföras med intervallstart Vilket varit gängse standard sedan spelen 1924 i Chamonix. Ett spel jag f.ö. bevistade i sällskap med min son.
Med sportmössa
Hr T Hedblom

Hr T Hedblom
Sverige - Saturday, February 27, 2010 at 16:43:54 (PST)
Bäste hr civ-ing. Johansson!
Själv har jag å sistone uppvisat symptom såsom sömnlöshet, skakningar och oförklarliga humörsvängningar (pendlar mellan arg och tvärilsk).
Jag inser nu att det rör sig om abstinenssymptom framkallade alltför lång total avsaknad av husorganet Kn Stofil.
Kan jag blott hoppas att detsamma är under postbefordran eller åtminstone inom en snar framtid inträffar i våra resp. hem.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Saturday, February 27, 2010 at 12:52:12 (PST)
Det var ett tag sedan ett nummer utkom. Månntro kaptenen har blivit en föredetting?
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Saturday, February 27, 2010 at 12:27:35 (PST)
Se där, se där! Gammal är äldst! Därest en växel är fastfrusen, ja inte en sådan som omsättes enligt hellerskt mönster, utan en järbanedito kunde man fordomtima, när ångloken befor rälsen enkelt medelst en slang från lokomotivets panna såsom ånga bort isen! Vad gör man idag? Bah, som Zeke Varg säger, tekniken går sin undergång till mötes & vi med den! Tro mig!
Evin Rude, medicine licentiat
Sverige - Wednesday, February 24, 2010 at 10:57:47 (PST)
Ja, hm, fast spårrensaren ifråga är inget museiföremål utan har tjänstgjort på den rumphuggna Roslagsbanan under alla år, ehuru något sporadiskt på sistone, emedan godstrafiken på sträckorna nedlades 1969 och det sedan dess inte har funnits behov att hålla spåren i skick för samhällsekonomiskt viktiga transporter som till exempel tidningspapper.
Ett illustrerat insider-reportage återfinns i forumet "Postvagnen".

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Wednesday, February 24, 2010 at 09:31:21 (PST)
Bäste hr Cederbahrk!
Sannerligen goda nyheter. Komma så äntligt de gamla, riktiga maskinerna ånyo till heders (vilket vi givetvis länge vetat att de en dag skulle göra)! Åväntar vi nu blott i spänning de första rapporterna om att gamla hederliga ånglok åter synts å våra "rails", såsom engelsmannen plägar uttrycka sig!
NER MED FRAMTIDEN!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Wednesday, February 24, 2010 at 09:12:04 (PST)
Bästa Medstofiler!
Stockholms regionala nyhetsprogram ABC meddelar i kväll att man på Roslagsbanan satt in en s.k. spårrensare från 1909, vilken hämtats från Spårvägsmuseets samlingar. Den föses fram av en eldriven motorvagn från 1934.
Sådana nyheter, govänner, värmer i sanning ett stofil-hjärta i den rådande kylan.

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Tuesday, February 23, 2010 at 12:27:27 (PST)
Ja, bästa frun, som civilingenjör har man förstås så mycket att stå i att man inte har tillfälle att se på de där dekadenta sporthändelserna. Hur är det nu, ligger Billingsfors ännu sist i allsvenskans maratontabell?
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Tuesday, February 23, 2010 at 09:33:56 (PST)
Sällan manifesterar sig den moderna kvinnan så väl som i OS, ja hart när än mer än under Grupp8-demonstrationerna. Fordom, å salig Sonia Heines tid gjorde kvinnorna, lätt men vackert klädda de mest hänförande piruetter, språng mm dyl. å isen. Ofta ensamma men ibland ihop med en stilig herre. Men nu! 12 st illa påbyltade, hjälm & gallerförsedda isprinsessor jagande en gummitrissa under idoga närkamper. Var är det graciösa i modern konståkning? Var är den späda finessen? Avgå OS-ledningen!
Men Tekel, majorska
Sverige - Tuesday, February 23, 2010 at 02:53:51 (PST)
Hrr kamrer & Fatman. Uppenbart är inte skidorna tillverkade av det gamla gedigna materialet trä längre utan alltsomoftast av det mondäna materialet PLASTIC, vederstyggeligheternas vederstyggelse. Uppenbart alstras något statiskt/ magnetiskt fält ur "skidorna" som håller åkaren kvar. Månne ger detta fenomen också en viss dopningseffekt, tro?
Evin Rude, med lic
Sverige - Friday, February 19, 2010 at 04:29:38 (PST)
Bäste herr Fatman!
Hurusom skidor fås att ej slinta (trots den kända versraden "Nu är det vinter och skidan hon slinter") är förvisso ett av vår tids största mysterier. Vi kan blott spekulera. Visst har man hört att Karlssons klister gått ur tiden och ersatts meed s.k. superlim. Det är fullt möjligt att NASA fått fram ett dyl. skid-lim. I annat fall torde det handla om mycket starka magneter inbakade i sulorna å de f.ö. undermåliga pjäxor, vilka nutilldags tycks föredragas av skidåkare.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Tuesday, February 16, 2010 at 09:12:43 (PST)
Bäste hr Cederbahrk!
Har jag själv, i djupet av min läsfåtölj i bibliotekets trygga ro, esomoftast begrundat frågan huru man nuförmera får skidorna att kvarsitta å kängorna, då det ju icke brukas några bindningar, åtminsteligen inga synliga sådana? Använda nutida skidåkare någon form av lim?
Och varför kallas den modärna åkstilen för "skating"? Vet jag nog, det ordet betyder "skridskoning", men några skridskor ha de ju icke? Denna vår värld gör mig blott mer förbryllad för var förliden dag...
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Tuesday, February 16, 2010 at 01:27:05 (PST)
Bästa Medstofiler!
Det är remarkabelt hur många människor som är ute och skidar i televisionen just nu. Nå, de passar väl på i det fina vädret, kan man tänka, och en skidtur är ju både stärkande och nöjsam.
Dock nödgas jag konstatera att dessa frisksportare samt och synnerligen är föga ändamålsenligt utrustade. De saknar såväl vindtygsjacka som rejäla pjäxor. Och skidbyxorna företer en pinsam likhet med k-ls-ng-r.
Jag slår mig i (skid)backen på att de inte har grundat skidorna med tjära heller.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Monday, February 15, 2010 at 12:35:34 (PST)
Bästa Medstofiler!
Idag stötte jag på en märklig språklig konstruktion: "damfotboll". Detta är ju en typisk contradictio in adiecto, alltså en motsägelse i sig själv, enär ingen dam någonsin skulle syssla med att spela fotboll, lika lite som hon skulle offentligen hoppa kråka.
Mig rinner osökt i sinnet en gammal dialog:
A: Kan en dam gå in på ett ölkafé?
B: Ja, men när hon kommer ut igen är hon ingen dam.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Saturday, February 06, 2010 at 12:12:05 (PST)
Eller som motorcyklisten, som fick punka sade: bättre lyss till den slang som brast än att aldrig äntra en båge.
E Rude, medicine licentiat
Sverige - Saturday, January 30, 2010 at 10:05:05 (PST)
Sämre lyss till den blåsa som brast än att aldrig slå en stråle!
Skaru ha en stänkare?
Sverige - Saturday, January 30, 2010 at 05:48:37 (PST)
Även en blind höna kan hitta en landmina.
Okänd tänkare
Sverige - Friday, January 29, 2010 at 00:54:38 (PST)
Man skall inte gå över ån efter spilld mjölk, ej heller kasta yxan i sjön innan man sett vad som är i den; vändpunkten i SAAB framgång var, när man, tvärtemot all sans & vett övergav tvåtaktsmotorerna.

& det står jag för.

Evin Rude, med lic.
Sverige - Thursday, January 28, 2010 at 14:42:13 (PST)
VORE! Ej svore.
Mene Tekel, majorska f.d.
Sverige - Saturday, January 23, 2010 at 14:59:51 (PST)
O, I fåkunnige. Lyssnen! Predikaren 7:11: "Spörj icke: ¨ Varav kommer det att forna dagar voro bättre än våra?¨ Ty icke av vishet kan du fråga så".

På min fader Ryttmästarens regemente var en fältpräst städslad, en hr pastorsadjunkt Aurelius Fresenius, från Wäxjö kommen, att något föga kristna de robusta småländska exercisterna.

Detta var det svar han gav dem för att deras knorr & klagan svore utan mening i filosofiskt hänseende.

Mene Tekel, f.d. majorska.
Sverige - Saturday, January 23, 2010 at 14:58:03 (PST)
Bäste hr kamrer. detta är ett tidens tecken. den moderna människans kulturella intryck är helt kontaminerade med synditon. Fordomtima kunde en artist, skådespelare m.fl. fylla ett helt auditorium med sin röst. Hur det hela såg ut var sekundärt, det var det talade och sjunga ordet, sättet att uttrycka sig, jmf. Karl Gerhard som var självaste kvintessensen. Numer, jmf. MTV & annnat tocket slinkofyllda musikprogram så är det BILDEN. Och hänför man publikum med bilder, som vore de det viktiga spelar det ingen roll hur vulgär eller andefattig man är i sitt tal.

Nej, förbjud TV och återinför en Volksradio till subventionerat pris att bruka i alla hem.

Avgå kommunikationsministern!

Evin Rude, medicine licentiat
Sverige - Saturday, January 23, 2010 at 12:45:03 (PST)
Bästa Medstofiler!
Bestod Edert nyårslöfte vid förlidet årsskifte månne av ett tysthetslöfte, spörjer jag mig osökt då jag noterar de sparsamma inläggen å vårt forum.
Nåväl, har jag väl inte heller själv rosat den s.k. marknaden.
Emellertid vill jag något litet förtälja om de tankar som förleden slog mig under min stärkande middagslur. I televisionsprogramöversikten skådade mitt norra öga en rubrik betr. den årliga grammofonsångarprisutdelningen, vilken helt vulgärt benämnes "Grammis". Man kan blott beklaga denna språkliga slapphet. Har jag även noterat att vissa konditorier parallellt härmed ståtar med skylten "Kondis". Dyl. etablissemang bör självfallet undvikas. Ett slarvigt språk kan ju befaras gå hand i hand med slarvigt bakande.
Nåväl, tvingas jag tyvärr erinra mig de monstruösa dammsamlare, s.k. Guldbaggar, vilka refrängsångarna vid de nämnda Grammis-tillställningarna föräras. Dessa "priser" utlöser allehanda obefogade retoriska utgjutelser, s.k. tacktal, vilka en gång för alla fastställer det vi alla redan visste, nämligen att dagens sångare talar ännu sämre än de sjunger.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Friday, January 22, 2010 at 08:07:32 (PST)
Bästa stofilbröder!
Apropå nedannämnda översättningslustifikationer (28) kommer jag att åtänka en lustig sådan, hämtad ur verkliga livet. Var ju den kände världs- och proffsboxaren hr Ingemar Johansson icke någon s.m.s. fena å det Engelska tungomålet. Vidare plägade han å sitt modersmål ofta begagna uttrycket "hårda papper" när han ville pointera att något s.a.s. var svårt, tungt och besvärligt. Överforslad till U.S. of America (före den första titelmatchen) blev den gode hr J. tillfrågad av en journalist vilka chanser han trodde sig kunna tillmätas inför mötet med hr Floyd Patterson. Svarade han då käckt: Well, you know, it's hard papers!

m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Thursday, January 21, 2010 at 12:02:23 (PST)
herr ingenjörn! jag tackar för tipset det skall bli ett sant nöje att bevista nyss nämnda etablisemang nästa gång jag angör Göteborg vilket inte torde dröja länge.

För övrigt tycker jag mig skönja namnet Blaupunkt i ett album,kan det vara en palma från 56-58 månne.
mvh sjöingenjören.

dan johansson <automaticapinball@hotmail.com>
Sverige - Saturday, January 16, 2010 at 10:38:31 (PST)
Nåja, det finns ju en adekvat inhemsk vokabulär!
Evin Rude, med lic.
Sverige - Saturday, January 16, 2010 at 07:35:45 (PST)
Bäste Rude igen!
Språkkunskaper är ju aldrig fel, åtminstone inte i svenska språket. På anglosaxiska brukar man ju säga något i stil med "He has outstanding ears".

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Saturday, January 16, 2010 at 05:21:13 (PST)
Bäste Rude!
Vilket år det är beror ju på vilken tidpunkt man utgår ifrån och vilken längd året har, samt eventuella förändringar i tidsdimensionens längd. I större sammanhang talar man ju som bekant om stjärndatum.
Den absoluta nollpunkten för tidmätning skulle lämpligen förläggas till den stora smällen, för därmed skulle man ju helt eliminera minusdateringar. Men jag tror det är bäst att avvakta kontakt med främmande civilisationer, enär vi annars riskerar att få göra om allting igen!

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Saturday, January 16, 2010 at 05:18:57 (PST)
Bäste herr Johansson,
äntligen ett fall för en civilingenjör!
Emellertid är inte radiokunskaper mitt specialområde, men jag kan livligt rekommendera ett besök på radiomuseet i den kända hamnstaden Göteborg. Där kan man hitta förlagor till allt möjligt och konsultera expertisen.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Saturday, January 16, 2010 at 05:11:54 (PST)
hej detta är första gången jag låter meddela mig per det elektroniska nätet, vi får se hur det går.
Som dom flesta män samlar jag på helt onödiga prylar företrädesvis gamla rörradio apparater, företrädesvis tyskt 50-tal, jag har observerat att dylika förekommer i JL alster nu är jag nyfiken på vilken model som är förlagan.

mvh sjömannen.

dan johansson <automaticapinball@hotmail.com>
Sverige - Friday, January 15, 2010 at 14:30:23 (PST)
Men! Jag bugar. Fornlängtan är ju helt klart s.m.s. outstanding , s.m.s å svenska.
Äntligen!!! Det första svenska ordet på nostalgi jag sett!!! HEDER!!!

Evin Rude, med lic och nationalskald
Sverige - Sunday, January 10, 2010 at 14:58:51 (PST)
Bäste hr Nisse N. Tack för visat intresse. Jag vet att det var ett vågspel att skriva "gam... med blott ett "m", men om man ser till de norrländska uttrycken så är det alltid så att ett (1) "m" uttalas som vore de två. Jmf "gamjänta" "gamstolen" &-cetera o.s.v.
E Rude, med lic.
Sverige - Sunday, January 10, 2010 at 14:52:38 (PST)
Mycket bra, herr Rude. Men ordet borde nog stavas med två M, annars kan folk tro att det rör sig om den sensation som en viss sorts asätande fågel upplever när den inser att det döda lejonet den just slagit sig ner för att kalasa på inte var riktigt dött i alla fall.

"Fornlängtan" vore väl också ett tänkbart, helsvenskt uttryck?

Nisse Nostalgiker
Sverige - Sunday, January 10, 2010 at 06:32:24 (PST)
Hör ni! Är alltså julen; dess beståndsdelar: julafton, juladagen, annandagen, tredonden, samt den utene Knut.


Jag fick ein GÖTTERFUNK när jag badade.

Är det nu så att, när vi yrar om nostalgi utan att ha ett svenskt namn på det . Har jag nu badat funnit ordet GAMSMÄRTA .

Evin Rude, med lic och nationalskald
Sverige - Saturday, January 09, 2010 at 13:00:31 (PST)
Nu är det år 5769!
Evin Rudestein, med hebreolog
Sverige - Saturday, January 02, 2010 at 05:55:58 (PST)
Tiotalet? Ska det vara något? Vi har ju redan haft många utmärkta tiotal, varför skall vi ha ett nytt som sannolikt blir sämre?
Buttermilch
Sverige - Saturday, January 02, 2010 at 02:05:31 (PST)
Skit åsse. Är jag väl numero två!
evin rude , med lic & kvällsstundenskribent.
Sverige - Friday, January 01, 2010 at 11:50:00 (PST)
Blev jag, på min ära, både sist och först! Nå, god fortsättning, s.m.s!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Friday, January 01, 2010 at 04:11:24 (PST)

De senaste inläggen, 2002–2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011