Senaste numretTidigare nummerPrenumereraÅterförsäljareButikMed hopp om bättringGästbokKungliga svenska stofilsällskapetDe populära skrivbordsunderläggenVox PopuliRedaktionLänkarNyhetsbyrån StupidoDagens jubilarTelegramStupidoarkivetVårt kära struntÖvriga artiklarI vimlet med Stupido och Kapten Stofil

Brev från läsekretsen

De senaste inläggen, 2002–2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010


Bästa stofilkamrater!
Anser ju visserligen jag, det 1964 aldrig de facto tog slut, varför man ju icke egentligen kan tala om något nytt år, men ändock:
Jag beder härmed att få tillönska Eder alla ett synnerligen Gott Nytt År, givetvis även det helt i traditionens och bakåtsträvandets tecken!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Saturday, December 31, 2011 at 12:43:25 (PST)
Som varande äkta stofil betackar jag mig den Gregorianska kalendern. Följaktligen firar jag inte jul eller nyår nu i dagarna. Ni borde göra detsamma och inte följa i krämarnas och nymodigheternas spår.
Einar Redig
Sverige - Wednesday, December 28, 2011 at 10:12:40 (PST)
Bästa stofilkamrater!
Beder jag härmed att få tillönska Eder alla en fridefull jul, givetvis helt i traditionens tecken!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Saturday, December 24, 2011 at 04:16:38 (PST)
Utförsäljning av bilprovningen!
Hörde till min förskräckelse att Svensk Bilprovning eventuellt ska säljas ut. Den svenska politiken börjar alltmer likna en ideologisk lekstuga kombinerad med populistisk kvartalskapitalism. Säkerheten och omsorgen mot trafikanter får därför stryka på foten. Fungerar Svensk Bilprovning dåligt idag? Inte. Vi har dessutom sett hur det går när skattebetald verksamhet som äldrevården hamnar i händerna girigbukar som för ut våra pengar ur landet. Riskkapitalister, pyttsan. Vad är det för risk med att driva verksamhet finansierad med skattemedel? INGEN! Det är dags att sätta stopp för åderlåtningen av ordning och ansvar i detta land.

Med hälsning och handslag och en God Traditionell Jul till er alla.

Eder Kamrer

Kamrern <skragge.hermelin@comhem.se>
Sverige - Thursday, December 22, 2011 at 13:49:49 (PST)
Min lokala livsmedelshandlare har i år bestämt sig för att inte ta in svagdricka till jul. Sådant barbari! Svagdricka är ett oundgängligt tillbehör till skinkan. "Du kan väl dricka julmust i stället", säger välmenande vänner. De har uppenbarligen inte all smaklökar på plats. Att ersätta svagdricka med julmust är som att ersätta laudanum med aspirin.
Boozoo
Sverige - Sunday, December 11, 2011 at 01:51:39 (PST)
Hallå! Är det nån här? ....... nähä...
Efraim Tvål
Sverige - Sunday, December 04, 2011 at 13:45:31 (PST)
Bäste hr Fatman!
Denna tvivelsutan eminenta jultidning, vilken förhoppningsvis utgör inledningen på en tradition, kan beställas via vävadressen http://www.adlibris.com/se/
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Tuesday, November 15, 2011 at 01:30:36 (PST)
Bäste hr Cederbahrk!
Och var, om jag så djärves fråga, beställer man denna förnämliga publikation?
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Monday, November 14, 2011 at 13:26:55 (PST)
Bäste hr Fatman!
Ack ja, vi lever obestridligen i en mörk tid. Jag förmodar att Medstofilerna, i likhet med mig, har givit upp hoppet om att något uplivande inlägg ska stå att finna härstädes. En s m s "ond cirkel".
Dock gives enstaka ljuspunkter i det allmänna eländet. Har jag sålunda nyss inlagt beställning å 1 ex av Kaptenens Jultidning. Den kostade inom parentes sagt jämnt 100 riksdaler mindre än titeln "Jag är Zlatan", vem nu det kan vara. Förmodligen en av dessa odrägliga refrängsångare, vilka numera förorenar etern.
Får jag således avslutningsvis uppmana Er att beställa detta vitaminpiller samt "gaska upp" Er.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Monday, November 14, 2011 at 06:40:10 (PST)
Bästa stofilvänner!
Har vi idag slagit något av ett s.m.s. bottenrekord, ety det nu förflutit en hel månad sedan det förra inlägget inkom å denna fordom så välbesökta sida. Ack, vem kan tala om sådant utan att fälla tårar...
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Thursday, November 10, 2011 at 12:34:35 (PST)
För kännedom:
Då det i staden är totalt hopplöst att finna en kontrabassaxofon eller en av J. M. Jarres laserharpor har jag istället införskaffat en smurf med sex smurfar. Denna införskaffades tillsammans med lämpligt etui i ädelträ medelst mässingsbeslag och nothäfte hos Hylanders musik på Wieselgrensplatsen.

P.E Dahlvagn <891mm@bredband2.com>
Sverige - Monday, October 10, 2011 at 14:46:14 (PDT)
http://www.flickr.com/photos/sverkerahrent/6203562097/
Sverker Ahrent <addmin@vitaby.se>
Sverige - Tuesday, October 04, 2011 at 12:39:42 (PDT)
Bästa stofilkamrater!
Huru mycket det än smärtar mig, nödgas jag härmed medge det min ouppfostrade (och ej alls så mycket yngre, så det så!) nedanstående kusin faktiskt hittat en skatt här. Således rekommenderar ävenledes jag denna s.m.s. länk!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Sunday, September 11, 2011 at 06:36:59 (PDT)
Missa icke detta!
http://www.flata.net/gamlin/bilder/hjolbanningarna/

Fatmans yngre kusin
Sverige - Friday, September 02, 2011 at 13:57:37 (PDT)
Bäste ingenjörn!
Huru glädjande att notera att Ni fortfarande besöker vårt gamla forum! Evad gäller det av Er förmodade ev namnbytet, kan jag blott hålla med. Verkar vara ett självändamål nuförtiden att peta i allt.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Thursday, September 01, 2011 at 12:48:56 (PDT)
Bäste kamrer!
Är det möjligen filmen "Släpp fångarne loss" som han tänker på? Det ska ju hittas på nya benämningar på allt möjligt nuförtiden.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Tuesday, August 30, 2011 at 11:53:23 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Noterar jag i min lokala Lusadräpa att det om torsdag ska givas ett televisionsprogram betitlat "Fångarne å fortet".
Må det i anledning därav var mig tillåtet att göra en smärre, personlig randanmärkning: Jag hoppas innerligt att det inte blir fråga om något daltande med missdådarna!
De Bäsa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Monday, August 29, 2011 at 05:49:54 (PDT)
Bäste hr Ö!
Jodå, jag tittar in härstädes esomoftast. Särskilt om jag vill njuta en stunds fridfull tystnad.
Dock gladdes mitt öga vid ett besök härförleden, då jag observerade att Kapten Stofil tydligtvis åtminstone kommer att fortleva såsom jultidning. Hoppas att fler gamla aficionados lagt märke därtill.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Monday, August 22, 2011 at 11:08:47 (PDT)
Hoho! Är det nån hä-är?
Ö
Sverige - Saturday, August 20, 2011 at 12:49:51 (PDT)
Bästa redaktören:
Jag anser också att engreppsblandare och knapptelefoner är ett fördärv för framtida vardagsteknologisk nostalgia.
Ur rent lokaltrafiketnisk synvinkel är det dock förskräckligt ovarsamt att framföra spårvagnar avsedda för högertrafik i vänstertrafik i Stigbergsliden... jag har visserligen med stor behållning nyligen läst samlingsvolymen "Gammalt bröd rostar aldrig" och finner där till min glädje relativt korrekt avbildade GS pedalvagnar av typerna M25, M28 och M29, men som då går i fel spår. Någon gång har de också varit felnumrerade, hamnat i fel nummerserier. Jag kräver härmed en reviderad upplaga av nyss nämnda litterära verk där denna fadäs är justerad.
Om nu Kapten Stofil äro ad mortem kan jag också hjälpa till med välskrivet manus i samma tids anda men ur annan synvinkel. Hur det var att arbeta hos GS under 1950 och 1960-talet och om Kentix och Tonix, de okuvliga i verkstaden...

P.E Dahlvagn <891mm@bredband2.com>
Sverige - Thursday, August 04, 2011 at 06:51:34 (PDT)
Bäste hr Cederbahrk!
Ber jag uppriktigt att få önska Eder detsamma! Ja, icke blott Er, utan samtliga kvarvarande i denna vår stolta stofilistiska skara.
Har jag, i och för avfirandet av Moder Sols sommarstånd, i solnedgången denna afton placerat min lekamen i en bekväm stol på södra altanen, tänt en Danneman, och efter att ha utstött vårt stolta stridsrop "Det var bättre förr!", ävenledes intagit en s.m.s. hutt!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Tuesday, June 21, 2011 at 13:58:55 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Just idag, tisdagen den 21 juni, infaller Sommarsolståndet. Detta föranleder mig att önska Eder alla en
GLAD MIDSOMMAR!

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Tuesday, June 21, 2011 at 09:30:59 (PDT)
Bäste hr Fatman!
Det gläder mig alldeles speciellt att höra att Ni inte för gott har övergivit vårt forum. Edra "drapor" gouteras högeligen.
Att dessa är underkastade naturens lagar om ebb och flod torde inte behöva föranleda någon oro. Tids nog dyker ett för kommentarer värdigt objekt upp. Var så säker!
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Monday, June 20, 2011 at 05:28:22 (PDT)
Bäste hr Cederbahrk!
Avlägger ju även jag titt som oftast en visit å denna vår sida. Har jag dock å sistone känt mig mer än lovligt tanketom, och därför icke kunnat samla mig till att avfatta något inlägg av intresse. Hoppeligen släpper denna cerebrala förlamning inom kort, i vilket fall jag givetvis genast åter publicerar mig!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Saturday, June 18, 2011 at 09:11:42 (PDT)
Bästa frk. Fresterska!
Stort tack för Edert nyligen avgivna livstecken. Det är naturligtvis hugnesamt att erfara att ens små tankekorn, trots den härstädes rådande tystnaden, når enstaka adressater.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Saturday, June 18, 2011 at 01:35:09 (PDT)
Bäste kamrer Cederbahrk, det är er hedervärt att söka upprätthålla detta forums livsandar genom att delge oss era underfundiga tankar och betraktelser. Är vi nog dock alltjämt några som understundom s.m.s kastar ett getöga hitåt, dock utan att meddela vår närvaro.
Janssons Fresterska
Sverige - Friday, June 17, 2011 at 15:27:34 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Mig tycks det som om stinsarna, vilka fordom medelst röd flagga och "spade" viftade av tågen, försvunnit. Döm därför om min förvåning och glädje då jag nyligen påträffade ett helt lastbils-flak fyllt av dyl. tjänstemän! Flaggorna var visserligen ytbytta mot små blågula diton, men visst "framåtskridande" nödgas man ju acceptera.
Nåväl, min glädje förbyttes ganska snart i förtrytelse då "stinsarna" bröt ut i sång, närmare bestämt den välbekanta "Sjung om studentens lyckliga dagar". Jag insåg att jag vilseletts av att studenternas mössor vanställts av ett rött band runt kullen.
Vid närmare okulärbesiktning av modärna studentmössor har jag även funnit texter runt kullen samt annat krafs.
Vår skolminister är dock gammal officer, så man kunde förvänta sig en rensningsoperation bland det ovan påtalade ofoget.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Friday, June 17, 2011 at 00:57:44 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Att skriva å vårt forum känns litet grann som att prata för sig själv. Man vet inte om någon uppfattar ev. visdomsord.
Nåväl, att föra monolog är väl vid närmare eftertanke ganska normalt i min framskridna ålder.
Vad jag ville meddela den här gången är att jag just avnjutit ett TV-program betitlat "Bilar, 50-tal & Rock 'n Roll". Det är märkligt att tänka sig att de raggare man en gång såg som ohängda slynglar, nu är att betrakta som Stofiler (m.a.o. en klar hederstitel). De håller ju enständigt fast vid sin halvsekelgamla livsstil. Vackert så!
Den som är intresserad kan se programmet i SVT1 den 15 + 17 + 18 juni.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Tuesday, June 14, 2011 at 12:30:04 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Vet inte om någon av Eder emellanåt sliter sig från hängmattan och besöker vårt fordom så stolta forum. Vill trots detta kasta ut ett glatt budskap i etern.
Det har ju härstädes emellanåt efterlysts gammal hederlig Sockerdricka, en dryck som lyst med sin frånvaro imånga år. Dock, vid mitt besök i Konsum (ja, jag vet att de nu går under aliaset Coop Forum, vilket ju emellertid är ett så löjligt namn att jag vägrar använda det), alltså: vid mitt besök i Konsum idag möttes mitt norra öga av en flasketikett å vilken förkunnades att putellen ifråga innehöll just Sockerdricka. Den var tillverkad av Spendrups och gick under beteckningen Nygårda.
Ja, govänner, vi får slicka i oss även de minsta ljusglimtar i den modärna tid vi tvingas leva i.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Friday, June 10, 2011 at 12:06:31 (PDT)
Ärade vänner.
Jag blev nyligen anförtrodd & bemyndigad att arrangera ett bröllop. Tro mig vänner, detta är inget för oss. Ty trots att jag tydligt förmedlat hur ett tal bör förmedlas avseende längd och i viss mån innehållsmässigt kunde inget gjort mig mer besviken. Dagens talare saknar sannerligen patos, aktning och grundläggande talang. Det tycks mer populärt att svänga sig med ungdomliga uttryck och tvivelaktiga anektdoter än prosa eller ens nostalgiska tillbakablickar. Banne mig, nästa gång avser jag att låta talarna "provtala". På så sätt bespar jag ju omgivningen onödigt pladder samtidigt som jag får ett tillfälle att ge ärad pladdrare en tydlig reprimand.

Luther <gentile@hotmail.com>
Sverige - Tuesday, May 31, 2011 at 13:02:38 (PDT)
Bäste hr Herb. Gust.!
Vill blott rikta ett kortfattat men hjärtligt tack till Eder för de i sanning synnerligen trevliga och intressanta väv-adresser Ni haft godheten att tillställa oss.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Thursday, May 05, 2011 at 05:51:34 (PDT)
Herr Raabes framträdande i televisionen, vilket annonserades av kamrer Cederbahrk nedan, var verkligen storartat. Till alla slarvpellars stora glädje kan jag meddela att det finns fler chanser att höra den. Programmet sänds nämligen ständigt från televisionens datamaskiner och kan åhöras av var och en via vävplatsen svtplay. Elektronerna tar dock slut den 16 maj. Då är det tack och adjö för programmet. Den trevliga dokumentärfilmen om Sten Broman kan även den avnjutas å samma plats.

Jag vill även tipsa om ytterligare några kvalitetsgranskade vävplatser:

Time Warp Wives
http://www.youtube.com/watch?v=H2wR1VN02Ac
Dokumentärfilm om retrofilkvinnor i Storbritannien.

Svenska 1800-talssällskapet
http://www.facebook.com/1800tal
Sympatisk sällskapsklubb, verksam i cyberrymden och Stockholm.

James Jimenez, även känd som Mr Burton
http://stylelikeu.com/closets/mister-burton/
Intervju med en ung och excentrisk dandy från New York.

Mycket nöje!

Herb. Gust.
Sverige - Tuesday, May 03, 2011 at 04:31:56 (PDT)
Bästa Medstofiler!
För den händelse att någon av Eder alltfort besöker vårt forum, vill jag härmed meddela att jag har ett glatt budskap i denna trots våren mörka tid.
Ikväll (lörd den 16 april) kan nämligen den tyske estradören Max Raabe åter igen avnjutas i statstelevisionen, SVT2.
I hela 1 tim och 45 minuter, med början kl 20.00, får vi Stofiler avnjuta vad som annonserats som "en show i kolossalformat". De av Eder som beskådade Herr Raabes förra gästspel i svensk TV vet att han framför kupletter från 20- och 30-talen, iförd smoking alternativt frack. Hög Stofil-koefficient kan förutskickas.
För de av Eder som uppmärksammar detta mitt s.k. "tips" alltför sent, kan jag vidare meddela, att föreställningen även kan beskådas i SVT24 imorgon (sönd den 17 april) kl 22.00.
Ja, govänner, i kväll kommer mahognygroggen i sanning att smaka extra gott!
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Saturday, April 16, 2011 at 01:15:19 (PDT)
Bästa Medstofiler!
Då det nu tycks våras så smått bland bergen och annorstädes, slår det mig plötsligt att jag inte på åratal har hört de lokala springschasarna vissla då någon förtjänt s.k. "brallis" passerar. Vadan detta, spörjer man osökt. Undervisas inte längre i vissling under sånglektionerna å våra Yrkesskolor?
Nya betygssystem och jag vet inte allt införs i våra skolor, men det av mig beskrivna missförhållandet torde, det håller Ni förvisso samt och synnerligen med om, ha väsentligt högre angelägenhetsgrad.
Har vi ju dock en major som skolminister, varför man kunde förvänta sig bättre.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Monday, April 11, 2011 at 07:26:07 (PDT)
Komplett, med BP-mack!

http://www.youtube.com/watch?v=VS2fUBntxsk

Vijay
Sverige - Sunday, March 27, 2011 at 10:48:27 (PDT)
Hr Rude, hvi har ni övergivit oss?
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Thursday, March 24, 2011 at 13:01:12 (PDT)
Bäste Kamrer Cederbahrk och Hr. Fatman,
tackar jag yttermest för dessa visdomens ord å frågan om inmundigande eller inte av tidigare nämnda kaka, och fortsätter framgent att dela min tid sålunda varandes både Stofil och brorsdotter, enär jag understundom finnes vara tämligen pueril till sinnes, och dessutom har en viss förkärlek för kakor. Icke då att förväxlas med de s.k cookies, vilka frekvent verkar bakas och delas ut i överflöd å väbbens alla sidor, vilket får mig att fundera om det verkligen är brorssöner som skapar dessa sidor, och inte rödkindade mor- och farmödrar med mjöliga förkläden hållandes en plåt nygräddade "cookies" i sina ugnsvantebeklädda händer... Tror jag dock att det är lurendrejare i farten, enär de ständigt påtalar att några "cookies" ställts in i min datamaskin, men hur jag öppnar och letar finner jag ej dessa utlovade bakverk!
Avseende Er vävsida, käre kamrer, syns det mig vara en tämligen amuserande läsning, och jag ämnar anträda denna plats ytterligare närsom behovet att skrocka belåtet uppkommer.

De varmaste vårhälsningar önskar Eder

Janssons Fresterska
Sverige - Thursday, March 24, 2011 at 07:16:28 (PDT)
Ahh, nostalgi, läst en hel del Kapten Stofil i mina dar :)
Molly <mollysweden@gmail.com>
Sverige - Monday, March 21, 2011 at 17:40:25 (PDT)
Hur stor läsekrets tror ni att kapten stofil har haft som mest?
Johanna <andersson17@hotmail.com>
Sverige - Sunday, March 20, 2011 at 13:28:17 (PDT)
Bästa Medstofiler! (I den mån Ni alltfort är tillstädes)
Mången inbillar sig nog att en fullblodsstofil alltid är vresig och ogillar barn. Så är alls inte fallet, vilket jag är ett levande bevis på. Jag har fastmer, om jag får säga det själv, både leklynnet och barnasinnet i behåll.
Därför framträder jag under rubriken "Farbror Torkel roar alla barnen" å en vävsida som heter:
http://jonmacaron.bloggsida.se
Dessa mina inslag omges tyvärr av allehanda lättviiktigt och efemärt lappri, vilket jag ber Eder, vid ev. besök å nämnda sida, vänligen bortse från
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Thursday, March 17, 2011 at 10:17:36 (PDT)
Hej! Detta var en trevlig sida, ha det så gott!
Nail Technology <mt@nailtechnology.se>
Sverige - Wednesday, March 09, 2011 at 13:46:48 (PST)
Bästa frk. Jansson!
Utan att göra anspråk på att vara någon hr Heisenberg (en tvivelsutan rekorderlig gentleman), så tror jag mig dock kunna ingjuta visst hopp i kakfrågan.
Redan i scout-åldern fick jag nämligen lära mig att om man genast vid hajkens anträdande glufsade i sig medhavd färdkost, så innebar detta blott en förflyttning av densamma från ryggsäcken till magsäcken.
Denna lösning vill jag, utan att gå in på detaljer, framhålla är emellertid blott tillfällig, om ock tacknämlig.
Om man däremot, som sig ju egentligen bör, alltid förser sig med sju sorters kakor, torde man kunna icke oväsentligt förlänga den tid då man har kaka kvar.

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Monday, March 07, 2011 at 14:00:00 (PST)
Bästa frk. Jansson!
Känner jag tyvärr icke svaret å Eder fråga angående kakans eventuella kvarlevande efter inmundigandet. Kanske kan Ni söka svaret i kvant-teorien, enkannerligen då i hr Werner Heisenbergs skrifter gällande obestämbarhetsprincipen? Annars ha ju de s.k. jänkarna ett ordspråk, det där lyder sålunda: "You can't have your Kate and Edith, too."
Om nu detta kan vara Eder till någon ledning, eller s.m.s. hjälp.
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Monday, March 07, 2011 at 12:39:58 (PST)
Fröjdas jag då storligen åt att finna att herrarna understundom avlägger visit å detta forum, alltså kan man, när hopplösheten över mänskligheten finnes alltför svår, känna att det fortfarande på sina håll strävas efter lite stil och finess bland pöbeln. I synnerhet hos det yngre gardet... Trots att eder Fresterska dock endast uppnått hälften av sin estimerade livslängd, är hon dock i själ och hjärta ändå Stofil, beträffande avsaknad av medmänniskors brist på vänlighet, hänsyn och takt. Somliga tekniska landvinningar finner hon dock förnöjsamma, och kan väl därmed inte betraktas som sann Stofil. Kan man både äta kakan och ha den kvar?


Janssons Fresterska
Sverige - Monday, March 07, 2011 at 02:51:30 (PST)
Fröjdas jag då storligen åt att finna att herrarna understundom avlägger visit å detta forum, alltså kan man, när hopplösheten över mänskligheten finnes alltför svår, känna att det fortfarande på sina håll strävas efter lite stil och finess bland pöbeln. I synnerhet hos det yngre gardet... Trots att eder Fresterska dock endast uppnått hälften av sin estimerade livslängd, är hon dock i själ och hjärta ändå Stofil, beträffande avsaknad av medmänniskors brist på vänlighet, hänsyn och takt. Somliga tekniska landvinningar finner hon dock förnöjsamma, och kan väl därmed inte betraktas som sann Stofil. Kan man både äta kakan och ha den kvar?


Janssons Fresterska
Sverige - Monday, March 07, 2011 at 02:51:25 (PST)
Hupp.....Vafalls!!
Kan notera att en dag som denna i detta förlovade vårvinterväder vore det absolut på sin plats att tåga ut i jubel och lovsång runt riket, enkomt för att införskaffa sig ett stycke dosa snus, af üpperst qualität och skärpa. Blickar ut öfver ägorna från ett af mina välspröjsade fönster vid västra flygeln och konstaterar att detta beslut ter sig som rätt och riktigt...
"Sheisse shildtkroete!!!" ...som tysken sa när han skönjade en svensk konung ragla runt i dimman... Droskan är framkörd.

Häradsbetäckare Dahlberg
Sverige - Saturday, March 05, 2011 at 01:57:18 (PST)
Bäste Fatman, det är svårt att hålla reda på alla djuren, även om man som jag innehar ett antal högskolepoäng i biologi. Men jag har nu skrivit ett citat som utlovat, så han kan själv bilda sig en uppfattning.
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Friday, March 04, 2011 at 12:00:26 (PST)
Bäste hr civ.-ing.
Känner jag tyvärr icke till denna herrskapet Tidholms infantilzoologiska berättelse, vilket måste erkännas vara en sorglig brist i min annars så gedigna litterära bild- och kunskap. Minns jag vid närmare eftertanke dock ett av frk Tove Janssons mystiska djur, det där bodde under en diskbänk och yttrade "Radamsa" såsom sin enda replik i verket "Trollvinter". Månne det var en släkting, kanske avlägsen, till Fluffdjuret?
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Friday, March 04, 2011 at 00:12:53 (PST)
Är inte Fatman bekant med herr och fru Tidholms "Alla djuren" som jag alltsomoftast läser för mina flickor? I så fall får jag återkomma med ett citat, inom upphovsrättslagens råmärken, vid tillfälle.
Civilingenjör P Johansson
Sverige - Thursday, March 03, 2011 at 22:35:36 (PST)
Bäste hr civ.-ing.
"Fluffdjur"?

m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Thursday, March 03, 2011 at 11:47:57 (PST)
Mina damer och herrar: spindelväven samlas och fluffdjuren förökar sig på denna vävplats. Den utannonserade kaptenstofilboxen har inte dykt upp i härvarande affär.
Vad jag skulle önska mig vore en samlingsbox för mina tidningar, men jag får väl gå och köpa en i bokhandeln.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Thursday, March 03, 2011 at 10:03:25 (PST)
Bästa Fr Fresterska!
Vill blott meddela att jag lever. O Fröjd!
Har emellertid, som synes, hållit inne med sedvanliga jeremiader enär jag fått intrycket att vårt forum är helt övergivet.
För övrigt anser jag dels att Kartago bör förstöras (om så icke redan skett), dels att någon kunnig Stofil måtte upprätta en reträtt-väbbsida dit vi kunde draga oss i händelse av att Kaptenens förträffliga dyl. plötsligt sjunker i djupet.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Tuesday, March 01, 2011 at 15:09:44 (PST)
Hittade ett gammalt nummer hemma hos mina föräldrar. Ni gjorde ett förbannat bra jobb :)
Erik <rackans@live.com>
Sverige - Tuesday, March 01, 2011 at 04:04:22 (PST)
Bästa stofilkamrater!
På förekommen anledning meddelas härmed att jag icke å något vis begett mig till de s.m.s. sälla jaktmarkerna, varken kroppsligen eller huvudledes. Icke heller har jag drabbats av kramper i skriv- eller tangentfingrarna. Muttrar gör jag, givetvis, lika mycket nu som förr, åtminstone när min k. hustru befinner sig utom hörhåll. Men har man ju som sann stofil alltid något att ställa till rätta, påtala, förbättra eller helt enkelt klaga på här i denna ofullkomliga värld (har ju exempelvis Stadsparken i Falun ÄNNU ICKE låtit sig övertalas att intaga sockerdricka i sitt dryckessortiment; se där blott en av alla de angelägna samhällsförbättrande uppgifter den äkta stofilen så självuppoffrande ålägger sig), varför jag icke alltid har tid att besöka och -granska Kaptenens gästbok, denna vår elektroniska tillflyktsort å väbben.
Lovar jag dock, bästa stofilkamrater, att aldrig helt upphöra att visitera Kaptenens sida och heller aldrig upphöra att författa mina små drapor härstädes (ty huru skulle det då gå? Å tok, sanna mina ord!).

m.s.s.h.

Fatman <1137@bredband.net>
Sverige - Monday, February 28, 2011 at 11:06:27 (PST)
Bästa fresterska och häradsbetäckare!
Av någon anledning har inspirationen inte direkt flödat på sistone, så jag har drabbats av skrivkramp sedan nio dagar tillbaka. Det finns helt enkelt för lite att klaga på i den närmaste omgivningen, skulle jag tro. Därav den relativa tystnaden i min egen dagbok.
De övriga kombattanterna förefaller ha drabbats av en liknande åkomma, eller tagit vägen till de sälla jaktmarkerna. Det är bara att konstatera att stofilaktiviteten var bättre förr.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Monday, February 28, 2011 at 10:18:22 (PST)
Det är med sorg i hjärtat jag finner att forumet s.m.s icke längre är ibland oss, och skulle, såsom anhängare av den aktningsvärda Stofilismen (men även emellanåt varande en s.k brorsdotter)vilja veta om Hr. Fatman, Kamrer Cederbahrk, Civilingenjör P Johansson med flera nu enbart sitter på sina respektive kammare och muttrar i ensamhet eller om ni kommit samman på en annan av väbbens sidor? Det vore tacknämligt, och en trygghet i dessa orons tider om man åter skulle få åtnjuta de diskussioner och inlagor herrarna och damerna förlänat oss genom åren.

Med en önskan om ett framåtskridande bakåtsträvande

Janssons Fresterska
Sverige - Monday, February 28, 2011 at 07:07:06 (PST)
Ah!! ...utbrister jag när jag till min stora glädje finner ut....att en synnerligen angenäm elektronisk lektyr af en sådan schangdobel karaktär finnes att beskåda, och inte minst, bevittna i kraft af mitt ämbete, så till den grad att monokeln frambringar ett lättjefullt ...plums i min cognacskupa där jag sitter i rökrock och fez, förnöjt puffande på min kaptenspipa i chesterfieldfåtöljen framför brasan.... Gutår, kamrater!!!
Häradsbetäckare Dahlberg
Sverige - Sunday, February 27, 2011 at 16:38:31 (PST)
Bäste hr Fatman!
Åjo, nog tittar åtminstone jag esomoftast in på vårt gamla forum i ett fåfängt hopp om att härstädes kunna få ett livstecken från likasinnade. Men ack! Ständigt möts jag av en ekande tomhet.
Desto gladare blev jag över att finna Edert tips om Filmarkivet. Detta var mig obekant, men jag måste säga att det är en veritabel guldgruva! Verkar läkande för en gammal själ.
Har hittills endast hunnit avverka några gamla reklamfilmer men känner redan den positiva effekten.
Stort tack!
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk
Sverige - Monday, February 14, 2011 at 12:23:12 (PST)
Bästa stofilkamrater! (Om nu denna väbbsida till äventyrs ännu besökes av några sådana.)
Dristar jag mig härmed, trots att jag är övertygad om att de äldre och visare huvuden som under åren låtit sina alster pryda denna spalt redan känna till vad jag i all ödmjukhet här vill förmäla, till att föreslå ett besök å väbbsidan www.filmarkivet.se. Finnes där sannerligen mängder av s.m.s. godbitar att sätta ögonen i!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Sunday, February 13, 2011 at 14:10:40 (PST)
Bästa kamrerer och alla andra!
I all tysthet har Lindengren publicerat avsnitt av Kapten Stofil i tidskriften Törebodakanalen. Troligen var det i utgåvan april 2010 (inget aprilskämt hoppas jag). Törebodakanalen har en upplaga av 7600 exemplar, dvs lika stor som Åbo Underrättelser, och torde därmed vara väl spridd. Jag får höra med min kusin godsägare Johansson i Tråvad om han har kommit över ett exemplar.

Civilingenjör P Johansson
Sverige - Sunday, January 23, 2011 at 03:21:41 (PST)
Bäste hr Herb. Gust.!
Ett stort och varmt tack för Edert förmedlande av Stofilt intressanta väv-adresser!
Om det inte är för mycket begärt, vore det tacknämligt om Ni pö om pö ville ytterligare dela med Eder av den skatt Ni uppenbarligen ruvar å.
Vad vi Stofiler ävenledes skulle behöva är ett ställe där vi kan "samtala" så som tidigare skett under rubriken "Brev från läsekretsen". Detta forum kan ju som bekant försvinna när som helst. Personligen har jag känslan att många i vår krets redan har övergivit detsamma.
De Bästa Hälsningar

Kamrer Cederbahrk <bertil.lindblom@bredband.net>
Sverige - Sunday, January 09, 2011 at 09:29:18 (PST)
När nu Kapten Stofils magasin har gått i graven måste vi stofiler söka andra inspirationskällor. På nätet, denna tämligen moderna uppfinning, finns konstigt nog gott om sådana. En del finns på Kapten Stofils länksida, men den har inte riktigt följt med i utvecklingen. Tillåt mig att föreslå några kvalitetsgranskade webbplatser till svenska stofilers förnöjelse:

Minnenas journal - tantpräglad tidskrift om livet förr.
http://www.lrfmedia.se/?Minnenasjournal

The Oldie Magazine - humoristiskt, excentriskt och mycket, mycket engelskt.
http://www.theoldie.co.uk/

Pilsnerfilm i fokus - Diskussionsgrupp för pilsnerfilmsentusiaster
http://pilsnerfilm.ifokus.se/

Johnny Vercoutre - te- och stofilfordonsentusiast i London
http://www.youtube.com/watch?v=dHSI7zYqUWA

Joeri Teeuwisse - 30-talsfantast i Amsterdam
http://www.youtube.com/watch?v=BKok-VgDwZ0&feature=related

Givetvis finns ytterligare några hundra intressanta länkar i min samling, som jag gärna delar med mig av vid något annat tillfälle. Var skall stofiler, retrofiler och tidsresenärer samlas nu? Finns det någon svensk mötesplats, på nätet eller i verkliga världen?

Herb. Gust.
Sverige - Sunday, January 09, 2011 at 06:58:43 (PST)
Bäste hr Jocke!
Instämmer med fullaste hals! Har jag ju länge förfäktat åsikten, det 1964 aldrig skulle ha tillåtits taga slut, utan fått fortsätta ad infinitum. 70-tal? 80- och 90-tal? Vad är väl dessa dekader annat än bleka skuggbilder; fåfänga försök, gradvis försämrade i kvalitet och stil, att åter uppnå utvecklingens absoluta höjdpunkt: de oförglömliga åren 1955 - 1964?
FRAMTIDEN VAR BÄTTRE FÖRR!
m.s.s.h.

Fatman
Sverige - Sunday, January 02, 2011 at 02:12:46 (PST)
Ett nytt år. Vad skall det egentligen vara bra för? Varför inte bara fortsätta med det som var? Gärna det som var för länge sedan.
Jocke med kniven
Sverige - Saturday, January 01, 2011 at 05:21:46 (PST)

De senaste inläggen, 2002–2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010